Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
28/06-24   -   Pressemeddelelse

Ny arbejdstidslov: Har din virksomhed defineret korrekt registrering af arbejdstid?Den 1. juli 2024 træder ændringen af arbejdstidsloven i kraft, hvor lønmodtagere skal registrere deres arbejdstid. Er man endnu ikke kommet i gang med at oprette et arbejdstidsregistreringssystem og definere arbejdstiden for medarbejderne, skal man gøre det nu.

For at sikre lønmodtagernes overholdelse af en maksimal ugentlig arbejdstid på 48 timer, et ugentlige fridøgn og 11 timers daglig hviletid, blev en ændring af arbejdstidsloven i januar vedtaget af Folketinget. Nu træder ændringen i kraft. Det betyder, at arbejdsgivere skal have implementeret et arbejdstidsregistreringssystem, der afdækker, hvor mange timer medarbejderne arbejder.

Skal man sikre korrekt registrering, er det ifølge Lisbeth Lindorff Riis, chef for den juridiske afdeling i Azets, der bistår virksomheder med rådgivning og assistance til løn, HR og økonomi, afgørende, at arbejdsgiverne får defineret, hvad der hører ind under arbejdstiden.
- Det er vigtigt at få defineret og formidlet til medarbejderne, hvornår arbejdstiden begynder og slutter. Er det, når man sidder i toget på vej til mødet, eller først når man er ankommet til mødet? Når arbejdsgiver og arbejdstager har forskellige forståelser af arbejdstiden, er der risiko for skæv arbejdstidsregistrering, og det vil efter den 1. juli betyde en vis sandsynlighed for overtrædelse af arbejdstidsloven, som principielt i sidste ende kan resultere i et krav om betaling af godtgørelse til medarbejderen, pointerer Lisbeth Lindorff Riis.

For at sikre overholdelsen af den nye lov anbefaler Lisbeth Lindorff Riis derfor udover registreringssystemet også at implementere en arbejdstidsreguleringspolitik, der tydeligt definerer, hvad arbejdstiden er, så medarbejderne ikke er i tvivl.

Frie rammer inden for registreringen
Den nye arbejdstidslov stiller en række krav til arbejdstidsregistreringen, som arbejdsgiveren skal overholde. Medarbejderne skal have fri adgang til at tilgå systemet for registrering af arbejdstid, og så skal oplysningerne gemmes i fem år. Den nye lov giver dog den enkelte arbejdsgiver frihed til at vælge det system, der passer bedst til virksomhedens behov.
- Tidsregistreringen kan foregå manuelt i et excel-dokument, i en app eller ved at indføre et stempel ind og ud-system. Det er op til den enkelte virksomhed at vælge den løsning, der er bedst for dem, fortæller Lisbeth Lindorff Riis og tilføjer, at arbejdsgiveren med fordel kan inddrage medarbejderne og involvere dem i beslutningen om, hvilket tidsregistreringssystem der skal anvendes:
- Man kan også sagtens nøjes med at registrere afvigelser fra den faste arbejdstid, så medarbejderne kun behøver at registrere, når arbejdstiden ændrer sig.

Ny lov giver sidegevinster
Selvom lovændringen på den korte bane betyder mere arbejde for virksomhederne, skal arbejdsgiver ifølge Lisbeth Lindorff Riis se lovændringen som en oplagt mulighed for et optimere arbejdsprocessen i forhold til lønkørsel.
- Nogle vil måske se det som en unødvendig ændring i arbejdsgangen, men en korrekt tidsregistrering muliggør korrekt aflønning, optimerer arbejdsprocesser og ressourcefordeling og er derudover med til at skabe tryghed hos medarbejderne. Derfor kan det sagtens ende med en række gevinster for virksomhederne at indføre arbejdstidsregistreringen - f.eks. færre fejl i lønkørslen, fortæller hun.

Har man brug for mere viden om arbejdstidsregistreringen, kan man læse mere om den nye lovgivning på https://www.azets.dk/blog/ny-lov-om-tidsregistrering/

VIGTIG VIDEN OM DEN NYE LOV
• Lovændringen træder i kraft den 1. juli, hvor alle arbejdsgivere skal have oprettet et arbejdstidsregistreringssystem og defineret arbejdstiden for medarbejderne.
• Ændringen af arbejdstidsloven blev vedtaget tilbage i januar for at sikre, at lønmodtagerne overholder reglerne om en maksimal ugentlig arbejdstid på 48 timer, et ugentligt fridøgn og 11 timers daglig hviletid.
• Den ugentlige arbejdstid på 48 timer skal ses som et gennemsnit hen over en referenceperiode på fire måneder, hvor ferie, feriefridage og sygdom ikke tæller med. Har man ferie eller sygdom udvides referenceperioden tilsvarende.

7 ANBEFALINGER TIL ARBEJDSGIVEREN VED DEN NYE LOV
1. Brug den nye arbejdstidsregistreringslov til at italesætte vigtigheden af korrekt arbejdsregistrering.
2. Find én samlet løsning til fraværs- og arbejdstidsregistrering.
3. Indfør afvigelsesregistrering ift. normtid – hvis ingen registreringer, så gælder normtid.
4. Opdater medarbejderhåndbog ift. retningslinjer for afvigelsesregistrering.
5. Ledelsen skal forholde sig til medarbejdernes arbejdstidsregistrering.
6. Der skal være tydelig kommunikation om det nye system på intranet evt. kombineret med webinar.
7. Implementér registreringssystemet hurtigst muligt og før den 1. juli, hvor registreringerne skal gå i gang..

FAKTA OM AZETS
• Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningsservice.
• I Danmark beskæftiger Azets flere end 350 medarbejdere og har kontorer i Herlev, Odense og Aarhus
• Azets er ejet af den engelske kapitalfond HgCapital og den franske kapitalfond PAI og beskæftiger godt 6.500 medarbejdere og betjener flere end 120.000 kunder.
• Azets har kontorer i Sverige, Norge, Finland, England, Estland, Litauen, Irland og Rumænien.


Relevant information

Læs mere på
https://www.azets.dk/


Billeder


Pressekontakt

Jørgen Bærentzen
Senior Manager, Marketing+partnere
  40 17 87 45
Lindskov Communication
  70261979

Firma

Azets
Lyskær 3CD
2730 Herlev, Danmark

  70 27 31 30

https://www.azets.dk/hr/

Modtag nyheder fra Azets på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire