Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
24/09-14   -   Pressemeddelelse

Lej en talknuser

Stadig flere virksomheder lader Visma i Odense og Kolding fungere som øko-nomiafdeling med alle typer HR-, løn- og bogholderiopgaver

Palby Marine i Kolding gør det. Og Spotify i Stockholm gør det. Ligesom mange andre mindre lokale og store internationale virksomheder gør det: Fokuserer på deres kerneforretning og lader i stedet Vismas afdelinger i Kolding og Odense stå for bogholderiet.
- Vi er talspecialister og hjælper efterhånden et stort antal virksomheder med at holde styr på bogføring, regnskaber og rapportering, fortæller Manager Bo Skjønnemand, som er daglig leder for Vismas godt 15 medarbejdere i Odense og Kolding.

Fordelen for kunderne er, at de sparer at ansætte en bogholder eller en økonomichef. Og de kan skrue op og ned for aftalen med Visma, så den hele tiden passer til det aktuelle behov.

Vikaropgaver hos kunden
En del af kunderne har selv nogle få økonomifolk ansat, men bruger Visma til at kvalitetssikre. Eller som vikar, hvis der er brug for ekstra hænder i en periode.

Den situation har bådgrossisten Palby Marine i Kolding været i for nylig. Visma har de seneste to år bistået virksomhedens egen økonomiafdeling med controlling og rapportering. Og da en bogholder måtte sygemelde sig for en længere periode, kunne Visma straks levere en vikar.
- Normalt arbejder vi fra vores egne kontorer, så vi kan anvende vores ressourcer bedst muligt. Men hvis kunden ønsker det, kan vi også sidde hos dem, siger Bo Skjønnemand.

Hos Palby Marine har Visma også stået for et projekt med at effektivisere de daglige rutiner ved at få opgaver, der ellers er udført manuelt, lagt over på it-løsninger. Det giver dels en hurtigere arbejdsgang, dels større sik-kerhed, fordi der bliver mindre risiko for fejl, når de manuelle arbejdsgange reduceres.

Tallene bruges til styring
Mange virksomheder med små økonomiafdelinger overlader ledelsesrapporteringen til Visma. Sammen med kunden definerer Visma, hvad der skal rapporteres, så ledelsen kan bruge tallene til at styre virksomheden i den ønskede retning. Afviger regnskabstallene markant fra budgetterne, går Visma ind og undersøger årsa-gen og kan således sparre med ledelsen om, hvad der er sket, og om der er behov for tilpasninger.
- Vores kompetencer dækker alt inden for regnskab, lige fra bogholderi til controlling. Og vi kan også stille med en økonomichef, hvis det er det, kunden har brug for, bemærker Bo Skjønnemand.

Internationale kunder
Ikke kun lokale firmaer, men også internationale virksomheder med danske datterselskaber vælger at out-source økonomifunktionen helt eller delvist. Det gælder også svenske Spotify, hvis datterselskab i Danmark er uden økonomifolk. I stedet lader hovedkontoret i Stockholm Visma i Kolding styre både løn, regnskabsopga-ver og indberetning til offentlige myndigheder.
- Vi har samarbejdet med Spotify i to år, men har rigtig mange af den type kunder, oplyser Bo Skjønne-mand. Altså udenlandske virksomheder, der gerne vil etablere sig i Danmark uden nødvendigvis at sætte det helt store apparat op, men beder os fungere som deres administrative partner. Vi løser det hele fra vo-res egne kontorer, men alt sker selvfølgelig i tæt dialog med kunden. Enten med datterselskabet eller, som i Spotifys tilfælde, med hovedkontoret i Stockholm.

Med 5.600 ansatte er Visma Nordens førende leverandør inden for outsourcing af HR-, løn-, økonomifunktio-nen samt inkasso og forretningskritiske it-løsninger. Kunderne er såvel små enkeltmandsvirksomheder som mellemstore og helt store virksomheder inden for både den private og offentlige sektor. Opgaverne løses bå-de hos kunderne eller er outsourcet til en af Vismas afdelinger.


Relevant information

Se Vismas hjemmeside
www.visma.dk


Billeder


Pressekontakt

Bo Skjønnemand
Afdelingsleder
  23 45 79 46

Firma

Azets
Lyskær 3CD
2730 Herlev, Danmark

  70 27 31 30

https://www.azets.dk/hr/

Modtag nyheder fra Azets på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire