Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
19/10-04   -   Pressemeddelelse

Fremtidens idrætshal på vej til Hørning

37 ansøgere landet over var med i opløbet om at deltage i Lokale- og Anlægsfondens arkitektkonkurrence om fremtidens idrætshal. Hørning Hallen er blandt de tre udvalgte.

Den ellers så traditionelle idrætshal i Hørning ser en livlig fremtid i møde. Hallen er netop udvalgt til at deltage i en arkitektkonkurrence om Fremtidens Idrætshal, som Lokale- og Anlægsfonden har udskrevet i forbindelse med fondens 10 års jubilæum.

Som et led i markeringen af Lokale- og Anlægsfondens jubilæum blev det mandag afsløret, at Hørning Hallen - sammen med en idrætshal i Harboøre og en i Jyderup - er udvalgt til at prøve kræfter med en omfattende ud- og ombygning. Projektet skal forynge hallen, så den tilgodeser både nutidens og fremtidens krav til idrætsudfoldelse.

"Hallen i Hørning er en af de haller, som klarest og bedst opfyldte kravene til at være med i arkitektkonkurrencen. Der er lokal opbakning, ikke mindst fra kommunen, og økonomien ser fornuftig ud. Det er lykkedes både at finde egne penge og tilskud udefra, siger direktør i Lokale- og Anlægsfonden," Torben Frølich.

Hvordan fremtidens idrætshal kommer til at se ud i Hørning, er det endnu for tidligt at sige. I samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden skal arkitekter, brugerne af hallen og Hørning kommune i den kommende tid prøve ideer af og udarbejde de egentlige planer for ombygningen. Til dette arbejde har Lokale- og Anlægsfonden samlet afsat 2 mio. kr. Og ender forslaget tilfredsstillende, vil Lokale- og Anlægsfonden bevilge støtte til ombygningen. Fondsdirektør Torben Frølich imødeser samarbejdet med forventning.

"Ansøgerne fra Hørning Hallen har vist vilje og mod til at gå ind i en progressiv proces mod at finde nye løsninger, når den gamle hal skal ombygges. Ansøgerne har vist et engagement, som lover godt for en moderne og spændende ombygning," siger han.

Baggrunden for Lokale- og Anlægsfondens arkitektkonkurrence om fremtidens idrætshal er, at tiden reelt har stået stille i størstedelen af de ca. 1.400 idrætshaller, der findes i Danmark. Som tilfældet også er i Hørning, er en stor del af hallerne bygget for 30-40 år siden - i en tid, hvor et halgulv med opstregning til forskellige idrætsgrene, et par omklædningsrum og et lille cafeteria var tilstrækkeligt. I dag og i fremtiden har idræts- og kulturinteresserede danskere imidlertid brug for andet og mere.

Hvis alt går som planlagt vil de tre nye fremtidshaller i Hørning, Harboøre og Jyderup stå færdige i løbet af 2006. Håbet er, at de tre haller vil inspirere andre halbestyrelser og kommuner til at tænke nyt og anderledes.

Foto
Vedhæftede billede er Hørnings repræsentanter, der var mødt op til receptionen for at høre hvilke haller, der blev udvalgt til arkitektkonkurrencen. Fra Venstre ses: Fritidskonsulent Knud Stange og borgmester Søren Erik Petersen.
Øvrige billeder kan hentes på: www.loa-fonden.dk. Kig under "Nyt fra Fonden", hvor mappen pressebilleder ligger.

Flere oplysninger
Torben Frølich, direktør, Lokale- og Anlægsfonden, tlf:. 32 83 03 30, 21 29 68 56.
Knud Stange, fritids- og skolekonsulent, Hørning Kommune, tlf.: 89 68 15 50, 29 64 14 62.

Relevant information

http://www.loa-fonden.dk


Pressekontakt


Firma

Lokale- og Anlægsfonden
Kanonbådsvej 12
1437 København K, Danmark

  40752686
  40752686

http://www.loa-fonden.dk

Modtag nyheder fra Lokale- og Anlægsfonden på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire