Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
11/07-08 - Pressemeddelelse

Danske atletikstadioner nedlægges på stribe

Kort før De Olympiske Lege begynder, viser nye tal, at danske atletstadioner nedlægges på stribe. Lokale- og Anlægsfondens database over danske idrætsfaciliteter er netop blevet opdateret for første gang i tre år, og tallene viser, at dansk atletik har mistet ca. en tredjedel af alle stadione..

10/07-08 - Pressemeddelelse

Fattige kommuner rig på fritidsfaciliteter

Borgerne i landets fattigste kommuner har adgang til flere idræts- og fritidsfaciliteter end i landets mest velstillede kommuner. Den overraskende konklusion kommer fra en analyse af kommunernes idræts- og kultur- og fritidsfaciliteter, som Lokale og Anlægsfonden har samlet i en database. Databas..

09/07-08 - Pressemeddelelse

Byggeriet af idrætsfaciliteter er gået i stå

Nye tal viser, at byggeriet af idrætsfaciliteter er stagneret under kommunalreformen. I 2005 havde danskerne 4.412 haller, idrætslokaler og gymnastiksale at dyrke motion og idræt i - i dag er tallet næsten det samme, 4.415. Det afkræfter myten om, at mange kommuner havde travlt med at bruge kom..

24/06-08 - Pressemeddelelse

Stadig liv i nedlagte rådhuse

En omfattende undersøgelse fra Lokale- og Anlægsfonden viser, at der fortsat er liv i mange af de gamle rådhuse, som lukkede ved kommunalreformen. I mange gamle rådhuse tilbydes borgerservice, og så er flere rådhuse omdannet til kulturhuse og lignende. Da en række små kommuner blev lagt samm..

17/04-08 - Pressemeddelelse

Nyt idrætsbyggeri sparer på energien

Lokale- og Anlægsfonden har netop besluttet at uddele 5,6 mio. kr. til et nyt stort kultur- og idrætscenter i Fynshav på Als. Arkitekturen i det nye byggeri er på flere måder nyskabende, og samtidig er byggeriet et mønstereksempel på energirigtigt byggeri.Byggeriet er flere år fremme i tiden..

17/03-08 - Pressemeddelelse

GLOBUS1 aktiverer Gellerup

Multiaktivitetscenteret GLOBUS 1 i Gellerup i Århus fra 2005 er en stor idrætssucces, viser en evaluering Lokale- og Anlægsfonden og Århus Kommune har fået foretaget af Niras Konsulenterne A/S. De nye idrætsfaciliteter har aktiveret både børn, unge og voksne, som er meget tilfredse med stede..

14/02-08 - Pressemeddelelse

Nyt BMX-anlæg sikrer World Cup i København

I forbindelse med opførelsen af et permanent BMX-idrætsanlæg, hvor der skal afholdes World Cup-stævner, har Elitefacilitetsudvalget bevilget 1,8 mio. kr. Støtten går blandt andet til en mobil tribune, der også vil kunne anvendes til VM-stævner inden for andre sportsgrene.Med en bevilling på..

14/02-08 - Pressemeddelelse

Ballerup Super Arena får 9 mio. til udvidelse

Ballerup Super Arena skal udbygges til at kunne afholde de helt store internationale idrætsbegivenheder som EM i håndbold. Kommunen får nu millionstøtte fra det nyoprettede Eiltefa-cilitetsudvalg til projektet.Tilskuerkapaciteten i Ballerup Super Arena skal udvides kraftigt, så Danmark vil få ..

05/02-08 - Pressemeddelelse

Danske idrætshaller skal moderniseres for ukendt milliardbeløb

Tre ud af fire danske idrætshaller er fra før 1983, og mange af dem er så nedslidte, at de trænger til en grundig renovering. Samtidig har de også behov for at blive moderniseret, så de svarer til nutidens idrætsbrug. Regningen vil løbe op i flere milliarder kr., men hvor stor den bliver, ha..

20/12-07 - Pressemeddelelse

Ny energi til Kulmøllen i Albertslund

Lokale- og Anlægsfonden har netop besluttet at uddele 6 mio. kr. af tipsmidlerne til at ombygge det gamle varmeværk Kulmøllen i Albertslund til et CO2-neutralt multihus for idræt og kultur

20/12-07 - Pressemeddelelse

Danmarks største klatrecenter i nedlagt springbassin

Lokale- og Anlægsfonden har valgt at uddele tipsmidler til etableringen af Danmarks største klatrecenter i et nedlagt udspringsbassin i Gellerupbadet i Århus. Centeret vil gavne klatresporten i hele Danmark

07/12-07 - Pressemeddelelse

Frivillige bygger for millioner

Frivillige yder en stor indsats, når den lokale idrætsforening eller klub bygger idrætshal eller klubhus. En opgørelse over de projekter, Lokale- og Anlægsfonden har støttet med tipsmidler, viser, at frivillige har udført byggearbejde til en værdi af 110 mio. kr.

06/09-07 - Pressemeddelelse

Ny bog: Tænk idrætsfaciliteter til kvinder

Den nye bog Arkitektur, Kvinder og Idræt sætter fokus på mange kvinders behov for anderledes idrætsfaciliteter til at dyrke motion og idræt. En stor del af de eksisterende idrætsanlæg er bygget i en tid, da dobbelt så mange mænd som kvinder dyrkede idræt.

27/06-07 - Pressemeddelelse

Arkitekter skriver testamente

Som et forsøg har flere arkitekter, der har tegnet projekter for Lokale- og Anlægsfonden, skrevet testamente for deres bygninger. Fra første september bliver ordningen permanent.

21/06-07 - Pressemeddelelse

Ny ketsjersport kommer til Danmark

Danmarks første paddletennisbane indvies på lørdag i Fredericia, når den nye store idrætslegeplads på 7.500 m2 indvies i byen. Paddletennis er en blanding af tennis og squash og er blevet et kæmpe fænomen i Spanien. Lokale- og Anlægsfonden mener, paddletennis har potentiale til at blive en ny populær idrætsgren herhjemme.

11/06-07 - Pressemeddelelse

Motion i toget

Dyrk motion i toget eller på færgen og udnyt de mange timer som pendler. Lokale- og Anlægsfonden har udviklet et bud på, hvordan vi holder os i form til og fra arbejde, skriver Fondens magasin Tribune, der netop er udkommet.

12/03-07 - Pressemeddelelse

Motionister savner toiletter

Naturen, parkerne og byrummet ligger derude klar til at blive brugt. Men for 60 procent af idrætsaktive danskere er der en banal, men uoverstigelig barriere: Der mangler ordentlige toiletter.

01/03-07 - Pressemeddelelse

Ingen steder at træde af

Naturen, parkerne og byrummet ligger derude klar til at blive brugt. Men for 60 procent af idrætsaktive danskere er der en banal, men uoverstigelig barriere: Der mangler ordentlige toiletter.

23/01-07 - Pressemeddelelse

Idrætsbyggerier hårdt ramt af prisstigninger

Idræts- og kultursektoren blev i 2006 nærmest skyllet over ende af tårnhøje licitationsresul-tater. Trods intensivt forarbejde med at opstille realistiske budgetter lå licitationerne alligevel i gennemsnit 30 procent over budgetterne. Det viser en opgørelse foretaget af Lokale- og Anlægsfonden, som udvikler og støtter idræts-, kultur- og fritidsbyggeri.

14/11-06 - Pressemeddelelse

Hjemmeside sikrer mod fejlinvesteringer ved idrætsbyggeri

Den nye hjemmeside www.loa-fonden.dk/maalpaaidraetsbaner giver arkitekter, bygningsingeniører og andre interesserede et overblik over alle mål og standarder inden for idrætsbyggeri. På den måde undgår man fejl som f.eks., at K.B. Hallen er for kort til at spille håndbold i.Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire