Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
23/01-07   -   Pressemeddelelse

Idrætsbyggerier hårdt ramt af prisstigninger

Idræts- og kultursektoren blev i 2006 nærmest skyllet over ende af tårnhøje licitationsresul-tater. Trods intensivt forarbejde med at opstille realistiske budgetter lå licitationerne alligevel i gennemsnit 30 procent over budgetterne. Det viser en opgørelse foretaget af Lokale- og Anlægsfonden, som udvikler og støtter idræts-, kultur- og fritidsbyggeri.

- Vi ved af erfaring, at de lidt mere komplicerede idræts- og kulturbyggerier i forhold til f.eks. traditionelt boligbyggeri bliver hårdest ramt af et byggeboom. Men prisstigningerne er nu så store, at mange projekter bliver voldsomt beskåret og i værste fald helt opgivet, siger direk-tør Torben Frølich

Fonden har undersøgt resultaterne af 18 licitationer i 2006 og konstateret, at de gennemsnit-lige kvadratmeterpriser nu er oppe på et niveau, som kan skræmme kommuner, foreninger og investorer fra at sætte nye projekter i gang. Det har tidligere været en grov tommelfin-gerregel, at gedigne idrætsprojekter kunne bygges for 10.000-12.000 kr. kvadratmeteren (plus moms), mens kulturprojekterne har ligget lidt højere. Men den nyeste opgørelse viser, at tallet nu er nærmere 14.000 kr. kvadratmeteren for idrætsbyggeri i god kvalitet.

Frivilligt arbejde i stedet
Indtil nu er det i de fleste tilfælde lykkedes at finde gode, alternative og omkostningsbegræn-sende løsninger og derudover skaffe tillægsbevillinger, så mange projekter alligevel gennem-føres. Men idræts-, kultur og fritidsbyggeriet er under pres.

- Ved mange licitationer vælger entreprenører helt at lade være med at byde på kulturpro-jekterne for i stedet at koncentrere sig om lettere og mere ukompliceret byggeri, og det er da meget forståeligt. Men hvis dansk byggeri på længere sigt fortsat skal udvikle sig innovativt, er det vigtigt også at få erfaringer med nye krav og løsninger. Vi håber, at byggebranchen vil tage udfordring op i fritidssektoren, siger Torben Frølich

Lokale- og Anlægsfonden har som konsekvens af prisstigningerne valgt at stille krav om, at der udarbejdes sparekataloger før udbud, så en evt. ændring af projektet kan ske så let og hurtigt som muligt. Derudover vil Fonden udgive en guide for organisering af medbyg som hjælp til de mange foreninger, der vil holde priserne nede på deres byggeri ved brug af frivil-ligt arbejde i stedet for dyre håndværkere.

Relevant information

http://www.loa-fonden.dk


Pressekontakt


Firma

Lokale- og Anlægsfonden
Kanonbådsvej 12
1437 København K, Danmark

  40752686
  40752686

http://www.loa-fonden.dk

Modtag nyheder fra Lokale- og Anlægsfonden på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire