Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/06-07   -   Pressemeddelelse

Arkitekter skriver testamente

Som et forsøg har flere arkitekter, der har tegnet projekter for Lokale- og Anlægsfonden, skrevet testamente for deres bygninger. Fra første september bliver ordningen permanent.

Ofte støder kommuner, lokale initiativtagere og andre bygherrer hovedet mod en mur af fredningssager, når de ønsker at skabe ændringer eller udbygning af en bevaringsværdig bygning. Det kan blive nemmere i fremtiden, efter Lokale- og Anlægsfonden har bedt en række arkitekter skrive "testamente" for deres nye værker. Her skal arkitekterne redegøre for deres tanker og intentioner med byggeriet, og testamentet vil fungere som en guide til fremtidens generationer, der måtte ønske at ændre på byggeriet - ikke som en "grundlov" for, hvad der fremover må laves om, men en sikker viden om arkitektens idéer.

Kan der bruges nye materialer ved en renovering? Hvordan kan bygningen udvides? Må facaden ændres? Det er nogle af de spørgsmål, arkitekterne har forholdt sig til. Fra den første september vil et testamente fra arkitekten blive et krav til projekter, Lokale- og Anlægsfonden støtter, hvis Fonden mener, der er et behov for det. Ordningen får navnet Arkitektens Røst, der skal støtte de allerede eksisterende initiativer til at fremtidssikre bevaringsværdige bygninger og huse i Danmark.

I Danmark findes omkring 9.000 fredede bygninger, og interessen for at indrette flere af bygningerne til idræts-, kultur og fritidsformål er stor. Mange gange strander et ombygningsprojekt dog i fredningssager, selv om ingen er klar over, hvad arkitektens præcise intentioner var med byggeriet.

Et eksempel på et sted, hvor et testamente i dag kunne gøre gavn, er Kildeskovshallen i Gentofte Kommune, der er udstyret med tjekkoslovakiske væghængte toiletter fra en producent, der for længst er lukket. Derfor skal toiletterne specialfremstilles til en dyr pris, selv om ingen er klar over, om arkitekterne oprindeligt ønskede præcis de toiletter. Langt de fleste arkitekter må gå på kompromis med deres ideer og valg af materialer osv., derfor kan det være værdifuldt for de kommende generationer at kende arkitektens oprindelige ideer og tanker med værket.

Direktør i Lokale- og Anlægsfonden, Torben Frølich siger:
"I Fonden ønsker vi selvfølgelig at bevare og respektere unik arkitektur, men mange gange er arkitekten gået på kompromis i forhold til sin oprindelige idé, og derfor er en fredning ikke nødvendigvis tro mod arkitektens intentioner. Mange ældre, fredede bygninger er særdeles velegnede til idræts- og kulturformål til gavn for mange borgere, og den udvikling vil vi gerne støtte."

Arkitekt Eva Jarl Hansen fra BBP Arkitekter A/S har skrevet testamente for Frederik IX Hallen på Institut for Idræt i København.
"Testamentet kan være et redskab for fremtidige bygherrer, der ønsker at ændre på bygningens anvendelse eller udbygge den uden, at den derved mister sin oprindelige arkitektoniske kvalitet. Med tiden opstår der nye behov, og derfor er det nødvendigt, at bygningerne kan følge med tiden", siger Eva Jarl Hansen.

Yderligere kommentarer:
Torben Frølich, direktør i Lokale- og Anlægsfonden: 32 83 03 41, 21 29 68 56.
Eva Jarl Hansen, arkitekt og partner i BBP Arkitekter A/S: 33 11 37 11

Lokale- og Anlægsfonden uddeler årligt 80 mio. kr. fra tipsmidlerne til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri. Fonden støtter især den gode idé og den nyskabende arkitektur, der kan benyttes af mange forskellige brugere.

Relevant information

http://www.loa-fonden.dk


Pressekontakt


Firma

Lokale- og Anlægsfonden
Kanonbådsvej 12
1437 København K, Danmark

  40752686
  40752686

http://www.loa-fonden.dk

Modtag nyheder fra Lokale- og Anlægsfonden på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire