Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
06/09-07   -   Pressemeddelelse

Ny bog: Tænk idrætsfaciliteter til kvinder

Den nye bog Arkitektur, Kvinder og Idræt sætter fokus på mange kvinders behov for anderledes idrætsfaciliteter til at dyrke motion og idræt. En stor del af de eksisterende idrætsanlæg er bygget i en tid, da dobbelt så mange mænd som kvinder dyrkede idræt.

I dag dyrker 6 ud 10 voksne danskere motion eller idræt, og det gælder både for kvinder som mænd. Kvinderne foretrækker dog de blødere motionsformer som gymnastik, yoga, fitness og dans frem for holdspil og boldspil. En stor del af de danske offentlige idrætshaller og faciliteter er imidlertid bygget op om en 40 x 20 meter bane med streger til diverse boldspil, og det er ikke de ideelle rammer for f.eks. aerobic, gymnastik og yoga.

Bogen peger ikke fingre ad de steder, som ikke er velegnede til at opfylde kvindernes behov, men trækker i stedet en række vellykkede og alternative idrætsfaciliteter med en høj arkitektonisk værdi frem. Bogen viser, at indretning, lysindfald, rummelighed og intimitet kan være afgørende for, om et sted er velegnet til at dyrke de blødere bevægelsesformer, der mere handler om velvære og at komme i god form end om at vinde. Bogen beskriver også, at idrætsarkitektur ikke kun handler om rummet til aktiviteterne, men i lige så høj grad omgivelserne som f.eks. omklædningsrummene.

"Danmark har over 1.500 håndboldhaller, men det er slående, at mange idrætsfaciliteter ikke opfylder de behov kvinder har, når de dyrker idræt. Spørgsmålet er om offentligt finansierede idrætsfaciliteter ikke skal være til gavn for de fleste danskere - og altså også kvinderne," siger Laura Munch, medforfatter på Arkitektur, Kvinder og Idræt.

Bogen skal ses som en opfordring til nutidens og fremtidens idrætsbygherrer om, at nye idrætsanlæg skal have rammer, der understøtter gymnastik, fitness, aerobic, dans, yoga og andre af tidens motionsformer, og samtidig skal byggerierne også stemningsmæssigt og socialt leve op til de nye behov og krav som både kvinder og mænd har.

Bogen er skrevet af cand. scient. Laura Munch, arkitekt maa. Mette Mogensen og cand. psyk. Kirsten Kaya Roessler, og den er en del af Lokale- og Anlægsfondens Skriftrække.

Bogen kan bestilles på www.loa-fonden.dk - pris 60. kr.

Relevant information

http://www.loa-fonden.dk


Pressekontakt


Firma

Lokale- og Anlægsfonden
Kanonbådsvej 12
1437 København K, Danmark

  40752686
  40752686

http://www.loa-fonden.dk

Modtag nyheder fra Lokale- og Anlægsfonden på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire