Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
05/02-08   -   Pressemeddelelse

Danske idrætshaller skal moderniseres for ukendt milliardbeløb

Tre ud af fire danske idrætshaller er fra før 1983, og mange af dem er så nedslidte, at de trænger til en grundig renovering. Samtidig har de også behov for at blive moderniseret, så de svarer til nutidens idrætsbrug. Regningen vil løbe op i flere milliarder kr., men hvor stor den bliver, har ingen et præcist overblik over. Derfor vil Lokale- og Anlægsfonden nu lave en grundig analyse af sektoren.

Nedslidte idrætshaller vil betyde milliardregninger for de danske kommuner. I det nye regeringsgrundlag er der åbnet for økonomisk støtte til området via Kvalitetsfonden, men i øjeblikket har ingen et præcist overblik over, hvor mange penge, renoveringen - og den modernisering, der også er brug for - af de nedslidte idrætshaller reelt vil koste.
Siden midten af 1960'erne er der opført ca. 1.500 haller i Danmark, og næsten tre ud af fire er fra før 1983. Langt hovedparten af de 264 danske svømmehaller er også over 25 år gamle, og mange af dem trænger til renovering.

Lokale- og Anlægsfonden har været fremme med vurderinger på, at renoveringer af idrætshaller og svømmehaller vil koste fire til seks milliarder kr., og Halinspektørforeningen og andre aktører på området har tilsluttet sig dette beløb.

Der er dog behov for mere præcise beregninger på, hvor meget det vil koste kommunerne at renovere idrætsfaciliteterne, og derfor vil Lokale- og Anlægsfonden i samarbejde med Halinspektørforeningen og Kommunernes Landsforening foretage en grundig analyse af sektoren. Analysen skal dels fokusere på renoveringsbehovet i forbindelse med den eksisterende bygningsmasse og dels på behovet for ombygning og udvidelse.

Direktør i Lokale- og Anlægsfonden Torben Frølich siger.
"Regeringen har afsat 60 mia. kr. i en Kvalitetsfond, som skal medfinansiere offentlige investeringsprojekter som for eksempel folkeskoler og ældrepleje. Vi ved dog, at de danske idrætsfaciliteter i lige så høj grad trænger til renovering og modernisering, og for at få en kvalificeret debat om offentlige investeringer i de kommende år, er det relevant at vide hvor meget renoveringer og modernisering af de danske idrætsfaciliteter vil koste."

I en stor undersøgelse fra sidste år fra Dansk Byggeri, hvor 10.000 danskere blev interviewet om offentlige bygninger, svarede 20 procent, at standarden af deres lokale idrætsfaciliteter er dårlig eller meget dårlig. Der var dog store udsving i svarene fra kommune til kommune.

Lokale- og Anlægsfonden bevilger 125.000 kr. til analysearbejdet.

Relevant information

http://www.loa-fonden.dk


Pressekontakt


Firma

Lokale- og Anlægsfonden
Kanonbådsvej 12
1437 København K, Danmark

  40752686
  40752686

http://www.loa-fonden.dk

Modtag nyheder fra Lokale- og Anlægsfonden på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire