Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
10/07-08   -   Pressemeddelelse

Fattige kommuner rig på fritidsfaciliteter

Borgerne i landets fattigste kommuner har adgang til flere idræts- og fritidsfaciliteter end i landets mest velstillede kommuner. Den overraskende konklusion kommer fra en analyse af kommunernes idræts- og kultur- og fritidsfaciliteter, som Lokale og Anlægsfonden har samlet i en database.

Databasen er netop blevet opdateret og giver for første gang siden kommunalreformen et overblik over samtlige fritidsfaciliteter i landets kommuner.

Tallene er blevet analyseret af Kaas & Mulvad Research & Analyse, og dermed er det muligt at se, hvilke kommuner der samlet set tilbyder flest idræts-, kultur-, og fritidsfaciliteter i forhold til antallet af indbyggere. Disse tal er stillet over for Indenrigsministeriets beregninger på kommunernes strukturelle over- og underskud, som fortæller om kommunernes samlede økonomiske situation, og dermed tegner der sig en tydelig tendens af, at de økonomisk dårligst stillede kommuner til gengæld kan tilbyde borgerne flest faciliteter til idræt og andre fritidsinteresser. Analysen viser dog ikke, hvad der er årsagen til det overraskende resultat.

Læsø Kommune er det bedste eksempel på tendensen. Kommunen scorer i analysen flest point på det såkaldte facilitetsindex, og er altså den kommune, der samlet set har flest faciliteter pr. indbygger, og samtidig er den ifølge Indenrigsministeriets beregninger Danmarks næstfattigste kommune.

Direktør i Lokale- og Anlægsfonden, Torben Frølich siger:
"Der er nok ikke noget entydigt svar på, hvorfor det hænger sådan sammen. Et bud kan være, at de fattigste kommuner ofte er de tyndest befolkede kommuner, og her er det nødvendigt at have mange faciliteter, hvis de ikke skal ligge for langt væk fra borgerne. Det er under alle omstændigheder glædeligt, at en dårlig økonomi i kommunerne ikke går ud over borgernes muligheder for at dyrke idræt og have en aktiv fritid."

Lokale- og Anlægsfondens facilitetsdatabase er et unikt redskab, der giver en oversigt over samtlige kultur- og idrætsfaciliteter i det nye Danmark efter kommunalreformen. Med facilitetsdatabasen er det muligt at sammenligne en kommune med én eller flere kommuner på alt fra boldbaner til øvelokaler.
http://www.loa-fonden.dk/template/t16.php?menuId=27

Relevant information

http://www.loa-fonden.dk/template/t16.php?men


Pressekontakt


Firma

Lokale- og Anlægsfonden
Kanonbådsvej 12
1437 København K, Danmark

  40752686
  40752686

http://www.loa-fonden.dk

Modtag nyheder fra Lokale- og Anlægsfonden på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire