Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
13/05-08   -   Pressemeddelelse

15% mindre udledning af kvælstof

"Nød lærer som bekendt nøgen kvinde at spinde", siger det gamle ordsprog. Gårdejer Kurt Simonsen i Bredstrup på Fyn kom til at spinde. Han valgte mellem flere alternativer, da Fyns Amt i forbindelse med et byggeri pålagde ham at anvende et tons kvælstof mindre om året. For ca. 3 uger siden erfarede han via sin analyseattest, at produktet Viscolight havde givet ham mere end et kilo kvælstof pr. tons gylle.

Sammen med 2 medarbejdere passer Kurt Simonsen sin besætning, der er beliggende i Bredstrup ved Otterup. Besætningen har 430 søer, der anvendes til produktion af 30 kg grise. Der sælges ca. 11500 30kg grise gennem SPF til én aftager i Ejby og til én fast aftager i Tyskland. Herudover laves der ca. 1800 slagtesvin om året.

Til matrikelnummeret hører der 105 ha jord, og Kurt Simonsen har herudover forpagtet 35 ha. På markerne dyrkes der hvede, vinterbyg og vinterraps.

I forbindelse med det sidste byggeri blev Kurt Simonsen pålagt at dyrke en efterafgrøde på 32 ha.

-En sådan efterafgrøde kræver 25 kg. kvælstof pr. ha, som den "bare" skal finde nede i jorden, fortæller Kurt Simonsen, der tilføjer, at det i realiteten svarer til, at jeg bliver beskåret i min anvendelse af kvælstof eller køb af handelsgødning. For mig har det derfor været tvingende nødvendigt at finde alt det kvælstof, der er tilgængeligt i mine lagertanke.

Problemer i lagertanken.

I 1992 blev lagertanken bygget, og den har praktisk talt ikke været helt tømt siden. Kurt Simonsen har derfor kunnet konstatere, at der siden tanken blev bygget altid har været problemer, når lagertanken skulle røres op inden maskinstationens ankomst. Det har således været karakteristisk, at der i lagertankens bund blev dannet noget bundfald, der var så massivt og så hårdt, at det var umuligt at gennemføre en jævn omrøring i hele tankens areal.

-På bunden fyldte det massive bundfald en tredjedel af tankens kapacitet, og det kunne identificeres som nogle "øer", der var så hårde, at det ikke var utænkeligt, at man kunne gå på dem, siger Kurt Simonsen, der samtidig bemærker, at det rent faktisk kun var gyllen, der lå placeret i toppen af lagertanken, der kunne omrøres og anvendes på markerne.

Sidste år investerede Kurt Simonsen selv i en omrører i håbet om, at en kontinuerlig omrøring ville danne en mere homogen gylle, der var lettere at håndtere for ham selv og maskinstationen. Det var imidlertid specielt for den forløbne periode, at der på trods af en ihærdig arbejdsindsats ikke kunne konstateres nogen nævneværdig forandring i gyllens homogenitet.

-Lagertanken er 3000 m3 med flad bund, hvilket er ensbetydende med, at der er ca. 750 m2, der skal omrøres. Og vi fandt hurtigt ud af, at det var umuligt at tømme lagertanken fra bunden. Vi måtte derfor nøjes med toppen, hvorfra vi i marts måned kørte 2000 m3 ud på markerne, fortæller Kurt Simonsen, der samtidig ærgrede sig over at kunne konstatere, at der var 1000 m3 på bunden, der ikke kunne anvendes til at dække markernes "sult" og amtets reduktion af kvælstof.

En ny løsning blev præsenteret.

Men nød lærer som bekendt nøgen kvinde at spinde og for ca. 3 uger siden, blev Kurt Simonsen præsenteret for produktet Viscolight. Et produkt som han var bekendt med eksisterede, men aldrig havde anvendt.

-Jeg havde ikke den helt store tiltro til Hokus Pokus, men tvunget af omstændighederne var jeg nødsaget til at prøve et alternativ, da jeg manglede kvælstof til markerne, og jeg var ude af stand til at tømme lagertanken. Jeg fik en opringning fra maskinstationen om, at de ville ankomme en dag tidligere. En halv time før maskinstationen ankom, gik jeg i gang med at sætte omrøreren i funktion, og jeg hældte samtidig 21 kg Viscolight i lagertanken. I den forbindelse var det tydeligt for mig at se, at der kom noget op af bundfaldet, som jeg ikke tidligere havde registreret. I løbet af den korte tid inden maskinstationen ankom, lykkedes det mig at røre bunden op, således at der ikke var flere "øer" tilbage. Det var en ny fornemmelse, at kunne iagttage omrøreren, der med lethed kunne bevæge sig rundt i hele lagertanken uden at støde mod massivt og hårdt bundfald. Maskinstationen kunne også konstatere, at gyllen var blevet mere homogen, og at den var meget anderledes at fordele på markerne, end det var tilfældet, da de var i besætningen i marts måned, fortæller Kurt Simonsen.

Analyseattest - Husdyrgødning.

3 timer efter Kurt Simonsen havde forsynet lagertanken med 21 kg Viscolight, foretog han en analyse af gyllen i lagertanken.

-Når jeg sammenligner den omtalte prøve med den prøve, jeg havde fået analyseret i marts måned, kunne jeg konstatere en forøgelse af N fra 4,52 kg til 5,91 kg pr. tons gylle. Det må siges at være imponerende flot, da både kvælstof, calcium og fosfor er steget i mængde. Jeg er derfor startet med at anvende produktet indendørs i min transponderstald, hvor det kniber med at få gyllen til at cirkulere rundt i systemet. Og hvor om alting er, så må jeg "nødvendigvis" konstatere, at anvendelsen af Viscolight har givet mig en større lagerkapacitet samtidig med, at markerne har fået stillet deres "sult". Fyns Amt har også fået tilfredsstillet deres krav om en reduktion af kvælstof. Produktet er relativt dyrt, men når førstnævnte er tilfældet, er der virkelig en stor fortjeneste på bundlinjen ved at bruge produktet. Relaterer man dette til de analyser, der er foretaget, er det notorisk, at prisen på Viscolight er billig, når blot der gives et halvt kilo kvælstof pr. tons gylle. Men for mit vedkommende var der tale om godt og vel det dobbelte. Jeg ser derfor frem til at kunne konstatere en endnu større vækst på den del af marken, hvor der er anvendt Viscolight i gyllen, slutter Kurt Simonsen.

Relevant information

http://www.broste.com


Billeder


Pressekontakt


Firma

Brøste Azelis
Lundtoftegårdsvej 95
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

  45 26 33 33
  45 26 33 33

http://www.broste.com

Modtag nyheder fra Brøste Azelis på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire