Få dit eget presserum

Få dit eget presserum

15% mindre udledning af kvælstof

13-05-08 - Pressemeddelelse
"Nød lærer som bekendt nøgen kvinde at spinde", siger det gamle ordsprog. Gårdejer Kurt Simonsen i Bredstrup på Fyn kom til at spinde. Han valgte mellem flere alternativer, da Fyns Amt i forbindelse med et byggeri pålagde ham at anvende et tons kvælstof mindre om året. For ca. 3 uger siden erfarede han via sin analyseattest, at produktet Viscolight havde givet ham mere end et kilo kvælstof pr. tons gylle.

Seneste billeder


Kontaktpersoner

Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire