Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
10/09-13   -   Pressemeddelelse

Sidste nye fuldskala forsøg viser, at Active NS kan reducere lugt og ammoniak udledning fra gylle med 23 procent

Gylleadditivet Active NS er netop blevet IPPC godkendt, idet flere, uafhængige laboratorieforsøg i Europa har vist, at produktet kan reducere udledningen af ammoniak og lugt fra gyllen med 20-25 procent

Ud over disse laboratorieforsøg har man også lavet fuldskala forsøg i stald, gylletank og mark. Disse forsøg viste, at lugt og ammoniak i stalden blev reduceret med 23 procent, og i markforsøg fik man efter seks timer dokumentation for en reduktion på 20-25 procent.

Active NS er nu IPPC godkendt
På baggrund af de flotte resultater fra de forskellige laboratorieforsøg, er Active NS nu blevet IPPC godkendt i Europa.
IPPC er en forkortelse af Integrated Pollution Prevention and Control. IPPC er et EU-direktiv fra 1996 og har til formål at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord, støj mv.

Landbruget kan opnå store besparelser på miljøomkostninger
Som bekendt bliver der til stadighed stillet større og større krav til danske landmænd bl.a. med hensyn til miljøforanstaltninger. Det er især udledning af kvælstof og gyllelugt, som der er stor fokus på. For at landmændene kan opfylde miljølovgivningen, kræver de hidtidige tekniske løsninger ofte meget store investeringer.

Der findes i dag mange forskellige løsninger, som kan opfylde lovkravene. Men desværre er de fleste særdeles investeringstunge.
Med de sidste nye forskningsresultater åbner Active NS nu for helt nye muligheder, da produktet er en prisbillig løsning mht at kunne reducere udledning af både lugt og ammoniak. Produktet er let at anvende, og landmændene får tilmed en mere homogen gylle, når den skal udbringes på markerne.

Active NS giver flere fordele
Ved at nedbringe lugtgenerne fra gyllen, vil man kunne opnå et bedre miljø i stalden, under oplagring samt ved udbringning på markerne - og udledningen af ammoniakfordampningen i naturen reduceres ligeledes.

Gylle som er tilsat Active NS vil også kunne give biogasanlæg, der modtager gylle fra disse landbrug, nogle mærkbare fordele, da brugen af ActiveNS i biogasforsøg har bevirket en mere stabil produktion. Dette betyder også, at biogasproducenterne kan øge fleksibiliteten for brug af råvarer samt at hele biogasproduktionen er lettere at håndtere.

Fremtidens problemløser
For landmændene vil Active NS være en rigtig god problemløser, når det drejer sig om gyllehåndtering i stalde, gylletanke og marker. Produktet afhjælper de væsentligste problemer, og prisen er særdeles overkommelig set i forhold til de noget dyrere tekniske løsningsmuligheder. Derfor kan Active NS blive fremtidens problemløser i landbruget, da det kan opfylde de miljøkrav, der stilles til landmændene mht håndtering af husdyrgødning m.m.

Relevant information

http://www.fcsi.dk


Billeder


Pressekontakt


Firma

FCSI ApS
Priorsvej 4
DK-8600 Silkeborg, Danmark

  +45 7218 3088
  +45 2175 7136

http://www.fcsi.dk

Modtag nyheder fra FCSI ApS på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire