Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
25/09-18 - Pressemeddelelse

Nye undersøgelser giver yderligere dokumentation for, reduktion af lugt- og ammoniakemission fra gylle

Nye undersøgelser giver yderligere dokumentation for, at Active NS kan reducere lugt- og ammoniakemission fra gylle

02/11-17 - Pressemeddelelse

Vi tjener faktisk penge på at tilsætte Active NS i vores gylle, siger svineproducent Peter Rostgård Andersen

Efter at vi er begyndt at tilsætte Active NS i gyllen, har vi konstateret et øget tørstofindhold. Dette sammenholdt med investeringen i Active NS betyder, at vi faktisk tjener penge på vores gylle, oplyser Peter Rostgård Andersen.

02/02-17 - Pressemeddelelse

Gyllelugten er blevet væsentligt reduceret, når vi kører gylle ud, siger svineproducent Per Nielsen på Bornholm.

Bornholm bliver kaldt for solskinsøen og besøges hvert år af flere tusinde turister. Øen har mange seværdigheder og en fantastisk natur. På landet ånder alt fred og idyl lige indtil man rammes af en skarp gyllelugt. Men sådan er det ikke alle steder på Bornholm. På Sigtemøllevejen ved Aakirkeby kan man nyde naturen i fulde drag uden at blive mødt med en ubehagelig lugt af svinegylle.

27/07-16 - Pressemeddelelse

Gyllelugt kan reduceres med 40 procent

Resultaterne bygger på et gennemsnit af tre uafhængige staldafprøvninger foretaget hos Anders Rahbek i Hammerum, hvor prøveudtagninger og analyser er gennemført i overensstemmelse med FORCE Technologys akkreditering.

06/05-16 - Pressemeddelelse

Fornyet optimisme at spore blandt de danske svineproducenter

På trods af de seneste års trange kår for svineproduktionen i Danmark, er der stadig optimisme at spore blandt svineproducenterne - ihvertfald tror Anders Rahbek fra Hammerum på, at der er en fremtid for slagtesvineproduktion.

17/12-15 - Pressemeddelelse

Klimarådets anbefalinger om at reducere CO2 udledning med 40 procent inden 2020 vil påføre dansk landbrug endnu flere omkostninger

Men klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) vil ikke påføre landbruget flere restriktioner med den begrundelse, at landbruget er ude i en meget vanskelig periode. Regeringen arbejder istedet på at lette omkostningerne for landmændene.

04/11-15 - Pressemeddelelse

Hver gang du investerer 1 krone i dine grise, får du pengene mange gange igen

- dette er hvad rigtig mange landmænd har erfaret ved at anvende Active NS i gyllen. Produktet er særdeles billig at anvende og kan opfylde de miljøkrav der stilles mht håndtering og opbevaring af husdyrgødning m.m.

12/05-15 - Pressemeddelelse

Mælkeproducent får 1 kg mere kvælstof pr. tons gylle og dermed et større udbytte i marken

For ca. 2 år siden startede Hans Peder og Kurt Mathiasen med at anvende Active NS i gyllen. Gylleanalyser viser, at det giver en bedre udnyttelse af gyllen, idet produktet binder 1 kg mere N pr. tons og at gyllehåndteringen er blevet lettere.

23/04-15 - Pressemeddelelse

Et helt øsamfund samt flere tusinder turister kan ikke tage fejl, når de siger, at gyllen ikke lugter på Samsø

På øen har alle husdyrproducenter i flere år tilsat Active NS til gyllen. Et produkt som bl.a. kan reducere gyllelugten så meget, at man stort set ikke bemærker det, - heller ikke når gyllen køres ud på markerne.

26/03-15 - Pressemeddelelse

Svineproducent anvender primært Active NS, da det giver store arbejdslettelser i stalden

Tidligere måtte vi bruge højtryksrenseren for at få fastsiddende gylle med ud i fortanken. Men dette problem har vi nu fået løst, siger Claus Christiansen.

20/03-15 - Pressemeddelelse

Landmændene hører mindre brok over lugtgenerne ved gyllespredning, Det skyldes moderne metoder, siger landbruget, Naboerne siger, at de har opgivet at klage

Denne overskrift er fra en artikel på DRs regionale nyheder fra Bornholm den 16. marts. 2015.

28/08-14 - Pressemeddelelse

FCSI har god vind i sejlene og søsætter nye projekter

Farm Care Service International, bedre kendt som FCSI, har på rekordtid fået stor succes med Active NS i hele Europa. Nu barsler virksomheden med flere nye produkter til landbruget.

09/05-14 - Pressemeddelelse

På Samsø gør man en aktiv indsats for at reducere lugtgenerne fra gyllen

Husdyrproducenterne tilsætter Active NS i gyllen, primært med henblik på at reducere lugten, specielt omkring udbringningen. Men produktet har også givet andre fordele

12/11-13 - Pressemeddelelse

Danske svineproducenter går hvert år glip af 9,94 kr. pr. produceret slagtesvin

Resultaterne er baseret på Active Slurry Management - et stærkt koncept, som optimerer gyllehåndteringen fra stald til mark, og som på få år har vundet stort indpas i hele Europa.

10/09-13 - Pressemeddelelse

Sidste nye fuldskala forsøg viser, at Active NS kan reducere lugt og ammoniak udledning fra gylle med 23 procent

Gylleadditivet Active NS er netop blevet IPPC godkendt, idet flere, uafhængige laboratorieforsøg i Europa har vist, at produktet kan reducere udledningen af ammoniak og lugt fra gyllen med 20-25 procentUd over disse laboratorieforsøg har man også lavet fuldskala forsøg i stald, gylletank og mar..

14/06-13 - Pressemeddelelse

Tyske laboratorieforsøg indikerer at Active NS kan reducere gyllelugt med 20-30 procent

Gylleadditivet Active NS er under afprøvning på flere universiteter og institutioner i Europa. Blandt disse forsøg, indikerer de foreløbige resultater fra et laboratorieforsøg i Tyskland, at produktet kan reducere gyllelugten med 20-30 procent. Forsøgsresultaterne er endnu ikke afsluttet, men ..

08/03-13 - Pressemeddelelse

Der er forskel på gylleadditiver

Der findes flere typer gylleadditiver på markedet, men der er stor forskel på kvaliteten, hvilket bl.a. kan ses på den mængde ammoniak, produkterne er i stand til at binde i gyllen. Prisen på de enkelte produkter ligger nogenlunde på samme niveau, men en god tommelfingerregel er - som det jo o..

07/03-13 - Pressemeddelelse

Erfaring og ekspertise kombineret med Active NS, satte en stopper for problemer med gylletank

Først efter at have tilsat Active NS i gylletanken, lykkedes det at røre tanken op og tømme den tilstrækkeligt, siger Martin Holm, Spanggaards Maskinstation på SamsøSidste år gik alle husdyrproducenter på Samsø i gang med at tilsætte Active NS i gylletankene, primært med henblik på at re..

28/02-13 - Pressemeddelelse

Husdyrproducenterne på Samsø gør igen i år en aktiv indsats for at reducere lugtgenerne

Samtlige landmænd var tilfredse med de erfaringer og resultater, de havde opnået ved at tilsætte Active NS i gylletankene, oplyser afdelingsleder Lars Balslev, DLG SamsøDLG Samsø havde sidste år i februar inviteret husdyrproducenterne på Samsø til et orienteringsmøde omkring Active NS, som ..

18/01-13 - Pressemeddelelse

Landmænd kan tjene mange penge på deres gylle helt uden ekstra omkostninger

Landmænd, der anvender Active NS, kan have en fortjeneste på ikke mindre en 4,00 kr. pr. ton gylle, da produktet binder ammoniakken i gyllen og derved øger gødningsværdien.Økonomiske beregninger viser, at landmænd der anvender Active NS kan have en fortjeneste på ikke mindre en 4,00 kr. pr. ..Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire