Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
20/03-15   -   Pressemeddelelse

Landmændene hører mindre brok over lugtgenerne ved gyllespredning, Det skyldes moderne metoder, siger landbruget, Naboerne siger, at de har opgivet at klageDenne overskrift er fra en artikel på DRs regionale nyheder fra Bornholm den 16. marts. 2015.

Nogle steder lugter gyllen ganske forfærdeligt, andre steder lægger man slet ikke mærke til den
Vi har sikkert alle kørt en tur med familien og nydt det skønne forårsvejr. Men pludselig forsvinder den gode stemning i bilen, da ventilationssystemet har blæst en meget fæl og ubehagelig gyllelugt ind i bilen. Alle vinduer bliver rullet ned, men lugten hænger stadig ved, og der går et stykke tid, inden den gode stemning genoprettes. Men hvorfor lugter det mere nogle steder end andre steder? Det kan der være flere årsager til. På Bornholm mener landbrugets konsulenter, at årsagen til at der er mindre brok over gyllelugten skyldes moderne metoder ved gylleudbringning. Det mener naboerne til gengæld ikke, men siger at de har opgivet at klage.

På Samsø er landbruget, naboer og den øvrige befolkning enige om, at her lugter gyllen ikke
Og det har den forøvrigt ikke gjort i flere år. Samtlige husdyrproducenter på øen har gjort rigtig meget for at minimere gyllelugten, specielt omkring udbringning, da det ofte falder sammen med konfirmationer og starten på turistsæsonen. Men da alle husdyrproducenter i foråret 2012 blev enige om, at tilsætte Active NS til gyllen, skete der virkelig noget, som i bogstaveligste forstand gav hele øens befolkning et frisk pust.

Det bedste man kan sige om gylle, er når man ikke lægger mærke til det, og ikke kan lugte det. Så enkelt og præcist giver turist- og erhvervschef Mette Løkke sin mening til kende omkring denne problemstilling.

På Samsø har vi jo gennem tiden haft diskussioner, især om foråret, når gyllen blev bragt ud, og det faldt sammen med mærkedage, som f.eks. konfirmation samt ferie, hvor sommerhusgæster og turister kommer til øen, og der så er en liflig hørm af gylle - det er bare ikke godt.

Men det ligger nogle år tilbage, og hvis jeg skal være hel ærlig, så har jeg faktisk glemt, at der er en problematik omkring gylle, fordi vi ikke har lagt mærke til den, de seneste år.

Men det er ikke kun Mette Løkke, som ikke har lagt mærke til, at gyllen ikke lugter på Samsø. Det har den øvrige befolkning samt turisterne også. Så her er der enighed - og det er utopi at tro, at et helt øsamfund samt flere tusinde turister kan tage fejl. Se video fra Samsø: www.fcsi.dk

Det er ikke kun på Samsø, at gyllen ikke lugter
Der er også mange andre eksempler på at gyllen ikke lugter, når man anvender Active NS i gyllen, enten i gylletanken, fortanken eller i stalden.

Et rigtig godt eksempel er en svineproducent i Midtjylland som siger, "Hvis vi kører gylle ud om morgenen, når naboen er kørt på arbejde, og vi er færdige inden han kommer hjem, så opdager han det ikke".
Et andet eksempel er en sommerhusejer i Vestjylland. Hvert år har gyllelugten ødelagt den ellers så friske luft ved havet. Men i år er luften meget friskere end tidligere., også selvom de er i fuld gang med at køre gylle ud på markerne. Hvad sommerhusejeren ikke ved er, at de fleste husdyrproducenter i netop dette område begyndte at anvende Active NS sidste efterår, hvor effekten af produktet nu er en realitet.

Befolkningens oplevelser er i fuld overensstemmelse med forsøgsresultater
Flere uafhængige laboratorie- og fuldskalaforsøg i Europa dokumenterer at gylleadditivet Active NS er i stand til at reducere ammoniak og lugt fra gylle med 20-25 procent. Dette falder fint i tråd med de oplevelser man har, de steder, hvor man tilsætter Active NS i gyllen.

For øvrigt er Active NS i øjeblikket med i nye forsøg, som på nuværende tidspunkt indikerer, at produktet kan reducere lugten endnu mere.

På baggrund af alle disse forsøg og praktiske resultater, kan vi konstatere, at problemer med gyllelugt kan løses, hvilket jo er bevist flere steder i landet. Prisen og arbejdsindsatsen er minimal for brugen af Active NS. Men udbyttet er stort, ikke kun pga mindre lugt, men også for landmanden, der bl.a. får lettere håndtering, mere kvælstof, mindre maskin-/arbejdstid - og sidst, men ikke mindst et bedre naboskab, hvilket er til glæde for alle parter.

Relevant information

FCSI ApS
http://www.fcsi.dk

Hvad er Active NS
http://www.fcsi.dk/active-ns-gylle-additiv/hvad-er-active-ns/


Billeder


Pressekontakt

Karl Erik Molbech
  +45 2175 7136

Firma

FCSI ApS
Priorsvej 4
DK-8600 Silkeborg, Danmark

  +45 7218 3088
  +45 2175 7136

http://www.fcsi.dk

Modtag nyheder fra FCSI ApS på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire