Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
26/03-15   -   Pressemeddelelse

Svineproducent anvender primært Active NS, da det giver store arbejdslettelser i stalden

Tidligere måtte vi bruge højtryksrenseren for at få fastsiddende gylle med ud i fortanken. Men dette problem har vi nu fået løst, siger Claus Christiansen.

Svineproducent Claus Christiansen i Tønder har siden 2006 drevet landbrug med svineproduktion og planteavl. Claus har en fratsproduktion, 7-100 kg grise, hvor han på årsbasis producerer 9.300 svin. Gården har 160 ha, hvor der dyrkes korn, raps og frøgræs.

Active NS løste gylleproblemer
Claus Christiansen bruger en del halm i stalden, hvilket tidligere gav problemer med at få gyllen ud i fortanken. Vi måtte simpelthen bruge en højtryksrenser for at få løsnet den fastsiddende gylle. Vi ændrede også lidt på højtryksrenseren, så den kunne spule helt rent mellem spalterne.

Da produktkonsulent Ib Karstensen fra Vitfoss hørte om problemet, foreslog han Claus Christiansen, at han skulle prøve at tilsætte Active NS i gyllen, idet produktet bl.a. gør gyllen mere homogen og giver et bedre flow i gyllekanaler og -kummer. Man startede derfor med at tilsætte produktet i gårdens to gylletanke, hvilket anbefales af producenten. Efterfølgende anvendte man udelukkende Active NS i stalden.

Der gik ikke lang tid, inden Claus kunne konstatere en væsentlig forbedring, og gyllen blev meget lettere at lukke ud i fortanken og gylletanken.


Arbejdet er blevet lettere
Vi har nu brugt Active NS i flere år, hvilket har lettet arbejdet i stalden, og produktet er let at anvende. Hver gang vi vasker svinestalden, strør vi Active NS ud på gulvet, som derefter spules med vand, så gylleadditivet iblandes vandet og løber ned i kummerne. Jeg bruger nok 10-15% mere Active NS, end der foreskrives, da jeg vil være sikker på, at opnå det bedste resultat.

Fra 4,2 til 6,5 kg N pr. tons gylle
I normal slagtesvinegylle er der 4,2 kg N pr. tons gylle, men efter at vi er begyndt at anvende Active NS i gyllen, kan vi binde total 6,5 kg N pr. tons. Så i dag udnytter vi gyllen bedre, ligesom vi kan se, at når vi kører gyllen ud på markerne, tilføres den jævnt, fra vi starter, til vi har tømt gylletanken. Vi har også lettere ved at etablere flydelag på vores gylletanke. På den ene tank er der lige nu ca. et flydelag på en meter. Den anden er der lidt problemer med, den bobler og arbejder fint, men giver lidt flere problemer med at danne flydelag.
Active NS har givet os flere fordele, men den væsentligste årsag til, at jeg vælger at bruge produktet er, at det har lettet arbejdet i stalden, siger svineproducent Claus Christiansen.

Relevant information

Hvad er Active NS
http://www.fcsi.dk/active-ns-gylle-additiv/hvad-er-active-ns/

Udbytte i landbruget med Active NS
http://www.fcsi.dk/active-ns-gylle-additiv/active-ns_udbytte-i-landbruget/

Gyllehåndteringen er blevet meget lettere
http://www.fcsi.dk/udtalelser/gyllehandteringen-er-blevet-meget-lettere/


Billeder


Pressekontakt

Karl Erik Molbech
  +45 2175 7136

Firma

FCSI ApS
Priorsvej 4
DK-8600 Silkeborg, Danmark

  +45 7218 3088
  +45 2175 7136

http://www.fcsi.dk

Modtag nyheder fra FCSI ApS på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire