Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
23/04-15   -   Pressemeddelelse

Et helt øsamfund samt flere tusinder turister kan ikke tage fejl, når de siger, at gyllen ikke lugter på Samsø

På øen har alle husdyrproducenter i flere år tilsat Active NS til gyllen. Et produkt som bl.a. kan reducere gyllelugten så meget, at man stort set ikke bemærker det, - heller ikke når gyllen køres ud på markerne.

Øboer og turister var tidligere i samme båd som så mange andre rundt omkring i landet, idet de blev generet at den ubehagelige gyllelugt, specielt omkring udbringning, da det ofte falder sammen med konfirmationer og starten på turistsæsonen.

Men da alle husdyrproducenter i foråret 2012 blev enige om, at tilsætte Active NS til gyllen, skete der virkelig noget, som i bogstaveligste forstand gav hele øens befolkning et frisk pust. Lugten forsvandt stort set, så derfor har alle husdyrproducenter kontinuerligt valgt at tilsætte Active NS i al den gylle, der produceres, hvilket har givet positiv respons fra såvel øboer som turister.

Øboer og turister er enige
Svineproducent Henrik Øster bekræfter, at man har fået god respons fra naboer samt de mennesker, som færdes i lokalsamfundet, hvor de siger, at gyllen lugter mindre, og tilføjer: Vi er jo glade, hver gang vi kan gøre noget for vores naboer og omgivelser.

Turist- og erhverschef Mette Løkke kan også bekræfte, at gyllelugten ikke er et problem på øen, da ingen har klaget over dette.

Martin Holm fra Spanggaards Maskinstation har også fået mange positive tilkendegivelser fra turister, som år efter år vender tilbage til øen. Det bekræfter jo yderligere, at gyllelugten ikke er et problem, siger han. Et er at vi her på øen synes at gyllen ikke lugter. Noget andet er, at turisterne også synes det, da de jo ikke færdes her i hverdagen.

Gyllen lugter ikke de steder, hvor man anvender Active NS
På Samsø er det nu gennem flere år en kendsgerning, at gyllen ikke lugter. Selvom der ikke er så mange dyr på øen, og dermed heller ikke så meget gylle, er det alligevel en kendsgerning, at Active NS er i stand til at reducere lugten så meget, så det ikke er til gene for omgivelserne.
Der findes områder i Danmark, hvor der er mange flere gårde og meget mere gylle, hvor lugten så skulle være et problem. Et af de steder, er i et stort område i Vestjylland. Her begyndte man i efteråret 2014 at anvende Active NS i gyllen. Effekten har allerede vist sig nu, hvor man er i fuld gang med at køre gylle ud - og her lugten gyllen altså heller ikke, på trods af at den totale gyllemængde er meget større end på Samsø.

Sidste nye forsøgsresultater indikerer, at lugten reduceres endnu mere
Active NS er i øjeblikket med i nye forsøg, som på nuværende tidspunkt indikerer, at produktet kan reducere lugten endnu mere end tidligere forsøg har vist. Flere uafhængige laboratorie- og fuldskalaforsøg i Europa dokumenterer at gylleadditivet Active NS er i stand til at reducere ammoniak og lugt fra gylle. Dette falder fint i tråd med de oplevelser man har, de steder, hvor man tilsætter Active NS i gyllen.

Active NS giver flere fordele
Ved at nedbringe lugtgenerne fra gyllen, vil man kunne opnå et bedre miljø i stalden, under oplagring samt ved udbringning på markerne - og udledningen af ammoniakfordampningen i naturen reduceres ligeledes. Derfor kan Active NS blive fremtidens problemløser i landbruget, da det kan opfylde de miljøkrav, der stilles til landmændene mht håndtering af husdyrgødning m.m.

Relevant information

Landmænd på Samsø står sammen om at reducere lugten af gylle
http://www.fcsi.dk/video/

Hvad er Active NS
http://www.fcsi.dk/active-ns-gylle-additiv/hvad-er-active-ns/


Billeder


Pressekontakt

Karl Erik Molbech
  +45 2175 7136

Firma

FCSI ApS
Priorsvej 4
DK-8600 Silkeborg, Danmark

  +45 7218 3088
  +45 2175 7136

http://www.fcsi.dk

Modtag nyheder fra FCSI ApS på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire