Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
06/05-16   -   Pressemeddelelse

Fornyet optimisme at spore blandt de danske svineproducenter

På trods af de seneste års trange kår for svineproduktionen i Danmark, er der stadig optimisme at spore blandt svineproducenterne - ihvertfald tror Anders Rahbek fra Hammerum på, at der er en fremtid for slagtesvineproduktion.

Svineproduktion har en fremtid i Danmark siger en optimistisk Anders Rahbek og understreger, at det var den væsentligste årsag til at han i 2014 valgte at investere i en hel ny slagtesvinestald med 2000 stipladser.

Anders Rahbek har en fratsproduktion, 7-110 kg, hvor han på årsbasis producerer 16.500 slagtesvin og med tilhørende markbrug på 430 ha, hvor der dyrkes forskellige afgrøder. Markarbejdet klares med egne maskiner, og der er også plads til at drive maskinstation.

Inden vi gik igang med at investere i en ny slagtesvinestald, havde vi da mange overvejelser med hensyn til, hvad vi skulle gøre fremadrettet, siger Anders Rahbek, og tilføjer: De største udfordringer for os er primært de omkostninger, som er forbundet ved at producere grisene.

I den forbindelse var der også fokus på både lugt- og ammoniakemission fra stalden. Vi blev pålagt at etablere en lufrenser for at kunne reducere udledningen med syv procent. Omkostningerne, som er forbundet med driften af et luftrensesystem, koster 4-5 kr. pr. gris. Derfor var det også interessant for os, hvis vi kunne få en dispensation fra myndighederne til at anvende Active NS, da det kun koster under 1 kr. pr. gris.

Vi har haft rigtig gode erfaringer med produktet, men da vi ikke havde nogen dokumentation på Active NS, måtte vi ansøge myndighederne om en dispensation, hvilket vi fik.

Vores erfaringer med brugen af Active NS startede, da vi havde problemer med at kunne sluse gyllen ud fra kummer i nogle af vore stalde. Derfor valgte vi at tilsætte Active NS i gyllen, da vi havde hørt, at det i mange tilfælde var i stand til at gøre gyllen mere homogen.

I forbindelse med brugen af Active NS blev der lavet forsøg i stalden, hvor der i den ene sektion blev tilsat Active NS i gyllen, mens vi i den anden sektion undlod det. FCSI som er producent og leverandør af Active NS fik foretaget prøver, for at kunne få dokumentation for, at produktet har en effekt.

FORCE Technology, som er en international og anerkendt virksomhed foretog lugt- og ammoniakprøver. Der blev taget to prøver uafhængig af hinanden, og det viste sig, at vi i begge prøver havde en lugtreduktion på 37-38 procent samt en ammoniakreduktion på 45 procent. Disse resultater gør, at jeg synes produktet bliver endnu mere interessant, og ikke mindst da der i øjeblikket er nye igangværende forsøg.

På nuværende tidspunkt er Seges igang med at lave markforsøg, som vil belyse produktets effekt på afgrøderne.
Sideløbende hermed, arbejder FORCE Tecnology på yderligere at dokumentere, at Active NS kan gøre en forskel, når det iblandes gyllen. Så det bliver spændende at se de færdige resultater, siger Anders Rahbek og fortsætter: Vi har ihvertfald haft særdeles gode resultater, bl.a. i kraft af en lettere gyllehåndtering og et bedre staldmiljø. Kan disse fordele overføres til andre landmænd, så synes jeg, vi er nået langt med hensyn til at kunne løfte såvel de økonomiske som miljømæssige krav, der stilles til landbruget.

Vi ved jo godt, at omverdenen kigger på os med ikke alt for velvillige øjne, og at miljøreglerne bliver yderligere strammet op. Så kan vi være med til at påvirke miljøet til gavn for både dyr og mennesker, har vi opnået en win win situation for alle parter, pointerer svineproducent Anders Rahbek.

Relevant information

Interwiev med Anders Rahbek - Svineproducent
http://www.fcsi.dk/video/

Nem og effektiv gyllehåndtering
http://www.fcsi.dk/udtalelser/gyllehandteringen-er-blevet-meget-lettere/

Hvad er Active NS
http://www.fcsi.dk/active-ns-gylle-additiv/hvad-er-active-ns/


Billeder


Pressekontakt

Karl Erik Molbech
  +45 2175 7136

Firma

FCSI ApS
Priorsvej 4
DK-8600 Silkeborg, Danmark

  +45 7218 3088
  +45 2175 7136

http://www.fcsi.dk

Modtag nyheder fra FCSI ApS på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire