Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
Frans Theilby
Seniorer uden Grænser
  61500425
  franstheilby@gmail.com
Finn Plæhn
Royal Fireworks
  28262326
lars Heiselberg Vang Jensen
Formand for Growing Trees Network Foundation
  40153594
  +4540153594
  lars@growingtrees.dk
Kim Nielsen
Adr. Direktør Growing Trees Network Foundation
  31130103
  31130103
  kim@growingtrees.dk
Kasper Pih Møller
Danmarks Naturfredningsforening, Presserådgiver
  26816228
  kpm@dn.dk
lars Heiselberg Vang Jensen
Growing Trees Network Foundation, Formand
  40153594
  lars@growingtrees.dk
Michael Hansen Tv2 Danmark
Redaktør, Tv2 kommunikation og Marketing
  20243806
  miha@tv2.dk
Peter Kondrup Maul
Miljø- og fødevareministeriet, presserådgiver
  51716320
  petkm@mfvm.dk
Lars Heiselberg Jensen
Medstifter af Growing Trees Network
  +45 40 15 35 94
  lars@growingtrees.dk
Ulrich Hein Bo Nielsen
Direktør, Tommerup Heilskov
   +45 2168 1663
  un@tommerup-kister.dk
Kim Nielsen
CEO, Growing Trees Network
  31130103
  kim@growingtrees.dk
Peter Kjøngerskov
Skovrejsningspecialist, Naturplant
  20843722
  pkj@naturplant.dk
Lars Heiselberg Vang Jensen
Formand, Growing Trees Network Foundation
  40153594
  lars@growingtrees.dk
Kim Nielsen
Medstifter af Folkeskoven.dk
  40153594
  kim@growingtrees.dk
Kim Nielsen
CEO, Growing Trees Network Global
  31130103
  kim@growingtrees.dk
Freja Eriksen
Musikkunstner
  26796155
  info@frejaeriksen@com
Kim Nielsen
Adm. Direktør Growing Trees Network Global
  31130103
  kim@growingtrees.dk
Lars Heiselberg Vang Jensen
Formand for Growing Trees Network Foundation
  40153594
  lars@growingtrees.dk
Jonatan Marcussen
Mejlgade Lab, "grøn bymesse" i Mejlgade, ansvarlig
  27412056
Lars Heiselberg Jensen
Medstifter af Folkeskov's konceptet
  40153594
  lars@folkeskoven.dk
Grethe Breum
Guvernør
  20843884
  20843884
  dg1450-1415@rotary.dk
Lars Heiselberg Jensen
Medstifter af Folkeskov's konceptet
  40153594
  40153594
  lars@growingtrees.dk
Lars Heiselberg Vang Jensen
Medstifter af Folkeskoven.dk
  40153594
  40153594
  lars@growingtrees.dk
Carl-Emil Larsen
Direktør i DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening
  20338515
  cel@danva.dk
Kim Nielsen
Medstifter af Folkeskoven.dk
  31130103
  kim@folkeskoven.dk
Tommy Rosenlind
Aktiv i Landsbylauget Fløng Sogn
  26110537
  tommyrosenlind@gmail.com
Randi Flensborg Jørgensen
Skov og Landskabsingeniør, Randers Kommune
  8915 1974
  5116 2870
  Randi.Flensborg.Jorgensen@randers.dk
Suna Cenholt
medejer pluskontoret arkitekter
  53744002
  sc@pluskontoret.dk
Michael Nielsen
direktør, Arcane Tinmen
  23347766
  michael@arcanetinmen.dk
Kim Nielsen
Medstifter af Growing Trees Network
  40153594
  kim@growingtrees.dk
Michael Blohm
Indehaver af rejsebureauet Ausfahrt.com
  29411012 - www.ausfahrt.com
  michael@blohmrejser.dk
Kim Nielsen
Medstifter af Growing Trees Network
  31130103
  kim@growingtrees.dk
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire