Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
23/04-18   -   Pressemeddelelse

Folkets skov indvies på statsjord! Greve Folkeskov indvies nu på onsdag kl. 15-17 som den første af de 3 første Folkeskove på statsjord.

Growing Trees Network Foundation, konceptet Folkeskoven.dk er glade for at folket den 25 april kan indvie og fejre den første Folkeskov I Danmark, hvor vi i fællesskab håndplanter træer, synger en skovsang, hygger os og fejre at borgere og virksomheder har doneret træer til Greve Folkeskov. Skoven plantes som den første af de tre første Folkeskove i Danmark, der plantes på Naturstyrelsens arealer

Nu kan alle donere træer til nye statslige folkeskove

Growing Trees Network Foundation, konceptet Folkeskoven.dk er glade for at folket den 25 april kan indvie og fejre den første Folkeskov I Danmark, hvor vi i fællesskab håndplanter træer, synger en skovsang, hygger os og fejre at borgere og virksomheder har doneret træer til Greve Folkeskov. Skoven plantes som den første af de tre første Folkeskove i Danmark, der plantes på Naturstyrelsens arealer.

Folkeskoven.dk udtaler: ”25 april bliver en meget stor dag for naturen og os danskere, hvor vi alle glade kan kippe med flaget for indvielsen af Greve Folkeskov, som muliggør at alle der har lyst kan donere træer til Greve Folkeskov og til andre Folkeskove.
Folkeskovene som folket hjælper tilblivelsen af, vil på sigt sikre levesteder til mange millioner dyr, og samtidigt i fremtiden være med til at beskytte et stort antal millioner af liter drikkevand. At vi i fællesskab ved at plante træer, kan gøre noget meget stort, er sikkert og vist, for når vi mennesker planter vores træer, er det en kærlighed til os selv ved at gøre godt, en kærlighed til børn og en kærlighed til kommende generationer. Kærlighed til dyrene, kærlighed til naturen, kærlighed til vores drikkevand som vi ønsker at bevarer rent og unikt, samt kærlighed til det herlige rekreative liv som vil opstå og være i de nye Folkeskove”.
Udtaler Lars Heiselberg Vang Jensen medstifter af Folkeskov´s konceptet og formand for Growing Trees Network Foundation, som muliggør privatpersoners mulige Skattefradrag.

Skovene bliver plantet på arealer, som Naturstyrelsen vil passe og pleje i vores tid og langt ud i fremtiden.
Jordarealerne har Naturstyrelsen erhvervet i samarbejde med lokale kommuner og vandværker.
”At alle i Danmark nu aktivt har mulighed for at gøre deres egen personlige indsats for natur, dyreliv, klima og rent drikkevand i fremtiden, ved at plante træer til almen gavn, er en fantastisk mulighed. Især fordi vi lige nu oplever tiltagende klimaforandringer, for megen Co2 i atmosfæren og stigende forurening af drikkevands-ressourcer, som vi med aktiv handling skal have beskyttet mod kvælstof, pesticider og andre giftstoffer, så vi fortsat kan drikke simpelt renset, rent og sundt drikkevand”, udtaler Kim Nielsen medstifter af Folkeskoven.dk

De nye Folkeskove har fredskovsstatus, hvilket betyder, at de vil stå der i fremtiden til gavn og glæde for os og de kommende generationer.
Hvad hjælper folkets donationer? Donationerne vil være med til at øge de midler, som staten i forvejen har afsat til at rejse ny statsskov, så vi hurtigere får rejst mere skov.


Koncept Folkeskoven.dk har med stor glæde og succes i flere år etableret Folkeskove i samarbejde med lokale borgere, kommuner, vandværker, firmaer, private, foreninger m.fl., som har sponsoreret jord, træer og bidraget med deres frivillighed, så de nye Folkeskove kunne blive etableret.

Der plantes også træer i nye statslige folkeskove i henholdsvis Himmerig Folkeskov ved Hinnerup på Skovens Dag søndag den 6. maj kl. 14-16 og i Oksbøl Folkeskov ved Nordborg den 7. maj kl. 10.30-11.30 & kl. 15-17.

Der vil løbende blive tilføjet arealer til nye Folkeskove på kommunal- og statsjord. Koncept Folkeskoven.dk inviterer også gerne, at det kan blive muligt for befolkningen at plante skove over grundvand på Folkekirkers jorde.

Privat personer kan få skattefradrag
Donationer af træer til nye Folkeskove via den Selvejende Institution: Growing Trees Network Foundation S/I, udløser skattefradrag på op til kr. 15.600 i 2017.
Hvad koster et træ i folkeskoven så?
Et træ koster kr. 20, som dækker:
- Køb af træ, plantning, samt 3 års vedligeholdelse af træet. Herefter varetages omkostning til vedligeholdelse af træerne af staten/kommune
- I fællespulje, er træ donationerne med til at finansiere stier og p-pladser ude i Folkeskoven.

Vi mener, at de udfordringer vi aktuelt har i Danmark og ude i verden med klimaudfordringer og mangel på drikkevand kalder på at politikerne afsætter betydelige midler til at sikre Drikkevand og klimasikrende tiltag. Mange nye skove i Danmark vil være en stor del af svaret.

Den første store donation med 25.000 træer til de nye Folkeskove i Danmark på Naturstyrelsens arealer kom i hus via den fynske kistefabrik Tommerup Heilskov Kister. Der de sidste tre år har doneret ét træ per kiste til Growing Trees Network Foundation. Det har resulteret i, foreløbigt 46.502 træer – 25.000 af disse træer plantes nu her i foråret rundt i Danmark i de 3 nye Folkeskove. 15.000 af disse træer fra Tommerup Heilskov plantes i Greve Folkeskov.

Tommerup Heilskov
Direktør, Ulrick Hein Boe Nielsen udtaler:
Hvad vi låner af naturen, leverer vi tilbage til naturen.
Vi har hos Tommerup Heilskov to vigtige værdier, mod og omtanke. Vi har modet til at gå forrest, både når det handler om omsorg for naturen, og beskyttelse af drikkevand for kommende generationer.
Vi har nu i mere end 3 år haft et slogan der hedder ” Vi planter et træ for hver kiste vi bringer” og træerne doneres via Growing Trees Network Foundation. Vi er glade for at vi med den omtanke, sammen med vore kunder kan give et bidrag til en bedre verden.

Deutsche Post DHL planter et træ per medarbejder i Danmark i 2017 og 2018.
”Deutsche Post DHL har en målsætning om at halvere sin CO2 udledning i 2025 og være en CO2 neutral logistikvirksomhed i 2050.
Vi ved godt at det er nogle ret ambitiøse mål, men ved tidligere klimamål har vi nået dem hurtigere end planlagt. Et af tiltagene for at nå dette mål, er at plante 1.000.000 træer årligt på verdensplan. DHL i Danmark støtter op om dette, ved at plante et træ per medarbejder til fordel for det danske miljø”.

Skovlyst giver tilbage til skoven
Skovlyst Bryggeri indgik tidligere i år et samarbejde med Growing Trees Network Foundation om at donere penge til at plante nye folkeskove i hele Danmark. Skovlyst Bryggeri, der har opbygget en virksomhed med inspiration fra de danske skove.

”Hos Skovlyst har vi gennem årene brygget og udviklet øltyper, som tager udgangspunkt i skovens råvarer. Derfor mener vi, at det er på tide, at vi giver noget tilbage til skoven og hjælpe til at bevare og rejse mere skov i Danmark, for at sikre samme gode egenskaber til de fremtidige generationer,” siger Casper Møller, Brygmester i Skovlyst Bryggeri.

Skovlyst har desuden udviklet et økologisk sortiment, som sælges i gaveæsker, der støtter den gode sag. For hver gaveæske solgt, bliver 5kr. doneret til skovrejningsprojekter, og når fire gaveæsker er solgt, så bliver der plantet et nyt træ i Danmark i en ny Folkeskov. På den måde ønsker Skovlyst Bryggeri at inspirere deres kunder til, at tage del i de nye Folkeskove.

Arcane Tinmen
Vi laver tilbehør til kortspil – og har et ønske om to ting:
Et at værne om vores klodes velbefindende ved at foretage de miljømæssige justeringer vi kan. En af disse måder er at vi hvert år køber ”CO2-reduktion” for at udligne vores carbon footprint.
To vi håber på at være bannerfører for vores branche og vise vejen for de andre og måske få dem til også at tænke over deres egen klimaindsats.
Vi er rigtigt glade for samarbejdet med Folkeskoven.dk – det er enkelt og ligetil at gøre, og det er en stor hjælp for os som firma.


Frank Brodersen
Direktør i HOFOR – Hovedstadsområdets Forsyningsselskab – siger:

”Det er meget positivt, at borgere og virksomheder kan medvirke til at beskytte vores dyrebare grundvand. Det er en truet ressource, og initiativet vil øge borgernes interesse for at beskytte det mod forurening. Som landets største vandselskab med mere end en million forbrugere ser vi det som en vigtig opgave at sikre rent vand også til de fremtidige generationer. Derfor samarbejder vi i flere områder omkring etablering af nye skovområder gennem opkøb af jord ved vores vandboringer. Plantning af ny skov på arealerne giver udover en permanent grundvandsbeskyttelse nye rekreative muligheder og reducerer samtidig indholdet af CO2 i luften.”

I Danmark er rent drikkevand i hanerne truet. Derfor skal vi i nutid iværksætte hjælpeinitiativer i stor skala. Vores politikere skal afsætte langt flere midler til bevarelsen af rent drikkevand.

DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening anslår at 10.000 hektar økologisk drevet jord vil beskytte de vigtigste boringsnære arealer, enten som eng, landbrug eller skov.

En af vejene til målet er nye Folkeskove hvor danskerne kan købe træer til plantning på kommunal- og stats jord over grundvandsressourcer, og samtidigt hjælpe til mindre Co2 i atmosfæren. Situationen er alvorlig for det danske grundvand. Vandværkerne har i de seneste 10-15 år lukket omkring 100 boringer om året på grund af forurening.

Skovrejsningsprojekter er en vigtig brik i at sikre grundvandet mod forurening. Det er generelt dyrt at rejse skov, så vandforsyninger og kommunerne vælger kun denne løsning i deres allermest følsomme indvindingsområder. Disse områder har topprioritet i beskyttelsesarbejdet, men fokus, vilje og midler mangler til at få beskyttet grundvandet.

Udfordringerne kalder på kvantespring for fremtidens rene drikkevand i Danmark

Fakta:
1. Skovrejsningsprojekterne er vigtige for vandforsyningerne i deres langsigtede arbejde med at beskytte grundvandet, så vi fortsat har rent drikkevand i vandhanen.
2. Der rejses for lidt skov i Danmark, hvis regeringen vil nå sit mål om at fordoble det danske skovareal indenfor en skovgeneration, jf. det nationale skovprogram vedtaget af Regeringen i 1989.
3. Miljøministeriet har siden 2002 indgået mange nye aftaler med vandforsyninger og kommuner om skovrejsning.
4. Miljøministeriet har i perioden 2000-2008 rejst 183 ha om året. Med det aktivitetsniveau vil det tage 35-40 år at indfri de indgåede aftaler.
5. På finansloven for 2010 faldt anlægsbevillingen til statslig skovrejsning m.v. 60 % fra 2009 til 2010.
6. Med det forventede aktivitetsniveau indenfor statslig skovrejsning vil det nu tage over 50 år at indfri de indgåede aftaler med vandforsyninger og kommuner.

Relevant information

Invitationen til indvielsen af Greve Folkeskov

Billeder


Pressekontakt

Lars Heiselberg Vang Jensen
Medstifter af Folkeskoven.dk
  40153594
  40153594
Kim Nielsen
Medstifter af Folkeskoven.dk
  40153594
Ulrich Hein Bo Nielsen
Direktør, Tommerup Heilskov
   +45 2168 1663

Firma

Growing Trees Network Foundation S/I - koncept Folkekskoven.dk
C/O Lars Heiselberg Vang Jensen, Smedebakken 27, Mygind
8544 Mørke, Danmark

  +45 40 15 35 94
  +45 40 15 35 94

www.folkeskoven.dk

Modtag nyheder fra Folkeskoven.dk på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire