Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
04/12-20   -   Pressemeddelelse

Sig det med træer: Interflora vil plante tre danske folkeskove

Blomster- og gavekæden Interflora, vil sammen med sine kunder, plante tre folkeskove i Danmark. De tre skove kommer til at ligge ved Aarhus, Frederikshavn og Slangerup. Folkeskovene, der plantes næste år, skal skabe rekreative områder og medvirke til at sikre fremtidens drikkevand, styrke biodiversiteten og reducere CO2.

Interflora vil, sammen med sine kunder, plante tre folkeskove i Danmark. Skovene kommer til at ligge nær Aarhus, Slangerup og Frederikshavn på Naturstyrelsens og Frederikshavns kommunes arealer. Interflora ønsker med folkeskovene at bidrage til at sikre fremtidens drikkevand og styrke biodiversiteten, men også at skabe rekreative områder for danskerne.
”Ved at plante folkeskove i Danmark kan vi og vores kunder medvirke til at sikre fremtidens grundvand og det rene drikkevand samt skabe flere levesteder til planter og dyr, og så giver det jo også danskerne en mulighed for selv at tage ud og opleve naturområder, som de selv har været med til at skabe gennem blomsterbuketter og gavehilsner sendt gennem Interflora,” siger Søren Flemming Larsen, der er adm. dir. hos Interflora Danmark. De tre danske folkeskove plantes i samarbejde med Naturstyrelsen, de lokale kommuner og Growing Trees Network Foundation.

De tre skove kommer til at ligge her:
• Aarhus, Midtjylland: Folkeskoven i Geding Skov
• Frederikshavn, Nordjylland: Østerdal Folkeskov
• Slangerup, Sjælland: Hørup Folkeskov – en del af Hørup Skov

Folkeskovene ved Aarhus og Slangerup bliver plantet i samarbejde med organisationen Growing Trees Network Foundation og Naturstyrelsen, mens folkeskoven ved Frederikshavn rejses i samarbejde med Growing Trees Network Foundation og Frederikshavn Kommune.
I de tre folkeskove, som får status af fredsskove, vil det være henholdsvis kommunen og Naturstyrelsen der står for selve udplantningen og efterfølgende vedligeholdelse ud over de tre år donationen dækker.
Growing Trees Network Foundation, glæder sig over opbakningen fra Interflora og virksomhedens kunder:
”At man nu både kan glæde hinanden med en Interflora-blomsterhilsen og samtidig gøre en indsats for klimaet, er i vores optik en rigtig god løsning for alle involverede. Folkeskovene, som bliver plantet over grundvandsmagasiner og drikkevandsinteresser, er utrolig vigtige for at sikre vores rene drikkevand, flere levesteder til vores planter og dyreliv og ikke mindst nye områder til danskernes friluftsliv,” siger Kim Nielsen & Lars Heiselberg Vang Jensen, de to stiftere af Growing Trees Network Foundation.

Fakta om skovene
Landsdel Navn på skov Antal træer Plantes
Midtjylland, Folkeskoven i Geding Skov, statsskov nær Aarhus 74.000 Foråret 2021
Sjælland; Hørup Folkeskov – en del af Hørup Skov, statsskov nær Slangerup 100.000 Efteråret 2021
Nordjylland, Østerdal Folkeskov,kommunal skov ved Frederikshavn 80.000 Efteråret 2021

Midtjylland:
Søren Hald, som er Skovrider i Naturstyrelsen Søhøjlandet, i midtjylland, er positiv overfor Interfloras folkeskovs-projekt:
”Det glæder mig, at vi nu kan udvide det gode samarbejde vi har med Aarhus Kommune og
Aarhus Vand omkring skovrejsningen ved Geding til også at omfatte en folkeskov. Vi har udformet folkeskoven, således at blomstrende skovbryn kommer til at bugte sig op og ned ad bakkedraget omkring Geding og fremhæve de markante terrænforskelle og de storslåede udsigter. Samtidig bidrager folkeskoven til, at Geding Skov vokser sammen med Geding Sø og Kasted Mose, så der dannes et stort sammenhængende og meget varieret skov- og naturområde mellem Tilst, Geding og Kasted, og dermed nye muligheder for naturen og friluftslivet.
Folkeskoven ved Aarhus, som får status som fredsskov, bliver plantet i samarbejde med den Risskov-baserede organisation Growing Trees Network Foundation og Naturstyrelsen.
Det er Naturstyrelsen der har forestået planlægningen af den nye folkeskov og som kommer til at stå for selve plantningen af de mange træer og den løbende forvaltning af den nye folkeskov.

Nordjylland:
Skovfoged i Frederikshavn, Søren Hoff Brøndum, er glad for Interfloras folkeskovs-projekt:
"Det glæder mig, at vi nu får mere folkeskov til Nordjylland. Ikke nok med at skoven hjælper med at
beskytte vores drikkevand, så kommer den også til at give fantastiske, nære naturoplevelser til lokalbefolkningen. Det glæder mig, at vores i forvejen grønne kommune, i samarbejde med Interflora, får søsat et fantastisk klimaprojekt som dette. Jeg er sikker på, at folkeskoven vil blive et trygt hjem for både Frederikshavns dyr og natur i fremtiden," fortæller han.
Folkeskoven ved Frederikshavn rejses i samarbejde med Growing Trees Network Foundation og Frederikshavn Kommune.

Nordsjælland:
Jens Bjerregaard Christensen, som er skovrider i Naturstyrelsen Nordsjælland, er ligeså positiv overfor Interfloras folkeskovs-projekt:
”Det glæder mig, at vi nu får mere folkeskov til Nordsjælland. Hørup Folkeskov bliver en del af en større bynær skov med gode stiforbindelser til Slangerup og omkringliggende landsbyer hvilket giver fantastiske friluftsmuligheder for lokalbefolkningen. Samtidig sikrer skoven rent
grundvand, således at HOFOR, som har finansieret arealerne, kan levere rent drikkevand til alle i hovedstadsområde siger Jens Bjerregaard Christensen, Skovrider på Naturstyrelsen Nordsjælland som bl.a. forvalter Hørup Skov. Folkeskoven ved Slangerup, som får status som fredsskov, bliver plantet i samarbejde med Growing Trees Network Foundation og Naturstyrelsen.

Om Growing Trees Network Foundation/Folkeskoven.dk
Growing Trees Network Foundation har hidtil været med til at rejse ca. 60 nye Folkeskove rundt omkring i Danmark med over 1,6 mio. plantede træer. Growing Trees Network Foundation er grundlagt i 2012 med det primære formål at rejse Folkeskove i Danmark, som skal medvirke til at beskytte grundvandsmagasiner og derved drikkevandet, øge biodiversiteten, reducere CO2-udledning samt skabe nye rekreative faciliteter for danskerne. www.growingtrees.dk

Om Interflora
Interflora Danmark består af over 330 lokale blomsterhandlere over hele landet, der producerer, sælger og leverer bundne blomsterbuketter, chokolade, vin og specialiteter. Interflora Danmark, der i
2020 har 95-års jubilæum, har en webshop på www.interflora.dk.

For yderligere information, kontakt venligst:
● Søren Flemming Larsen, administrerende direktør/partner, Interflora Danmark, tlf. 23 69 12 29, sl@interflora.dk
● Kim Nielsen, administrerende direktør, Growing Trees Network Global ApS, tlf. 31 13 01 03, kim@growingtrees.dk
●Thomas Schmidt Jørgensen, PR-kontakt,tlf. 26 70 77 14, interflora@schmidtjorgensen.dk
● Søren Hald, Skovrider, Naturstyrelsen Søhøjlandet, (midtjylland) tlf. 22 88 99 90, shd@nst.dk
● Søren Hoff Brøndum, Skovfoged, Frederikshavn, tlf. 29 65 69 13, shob@frederikshavn.dk
● Jens Bjerregård Christensan, Skovrider, Naturstyrelsen Nordsjælland, tlf. 23 21 53 72, jbc@nst.dk

Billeder


Pressekontakt

Kim Nielsen
Adm. Direktør Growing Trees Network Global
  31130103

Firma

Growing Trees Network Foundation S/I - koncept Folkekskoven.dk
Norddigesvej 2, 1. th.
8240 Risskov, Danmark

  +45 40 15 35 94
  +45 40 15 35 94

www.folkeskoven.dk

Modtag nyheder fra Folkeskoven.dk på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire