Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
05/04-17 - Pressemeddelelse

Danske byggeselskaber i Tyskland bør kontrolliere bidrag til SOKA-Bau

Arbejdsgivere indenfor byggebranchen har i Tyskland ofte pligt til at betale bidrag til den såkaldte SOKA-Bau, som er byggebranchens overordnede ferie- og lønudligningskasse.

11/01-17 - Pressemeddelelse

Fra 2017 indberettes udenlandske bankdata automatisk til tyske skattemyndigheder

Personer med bankkonto på Caymanøerne har hidtil ikke behøvet at være bange for, at myndighederne i hjemlandet får noget at vide om kontoen i skattedomicilet. Men fra 2017 bliver oplysninger som bankkontosaldi indberettet til Tyskland fra udenlandske myndigheder - og omvendt. Også informationsudvekslingen med Danmark bliver optimeret.

25/10-16 - Pressemeddelelse

Vejen til et tysk kapitalselskab, hvis det skal gå stærkt

For tiden varer det mindst 8 uger, inden et tysk GmbH er etableret og hvis man er rigtig uheldig kan det tage helt op til 6 måneder. Man kan ikke forudse og kun meget begrænset påvirke, hvor hurtigt myndighederne i Tyskland arbejder.

13/09-16 - Pressemeddelelse

Tyske kunder interesserer sig for mindre virksomheders balancer

I Tyskland offentliggøres bestemte virksomheders årsregnskaber i det tyske Statstidende, Bundesanzeiger. Dette gælder specielt for selskabsformerne GmbH, UG, GmbH & Co. KG. Enhver kan gratis og uden registrering søge og finde oplysninger om virksomheder i bundesanzeiger.de.

15/06-16 - Pressemeddelelse

Skuffeselskab - hurtig genvej til Tyskland

Har du brug for en hurtig og nem etablering af et tysk selskab? Nogle gange skal det bare gå stærkt, fordi der er opstået en situation, hvor du har brug for en tysk juridisk struktur her og nu.

01/06-16 - Pressemeddelelse

Informationsmøde om den nye tyske energilov

I 2017 ændres rammerne for opstillingen af møller og solcelleanlæg i Tyskland og der kommer en del nye regler, som vil have indflydelse på projekter indenfor vedvarende energi. Hvordan kan man forberede sig bedst muligt på den nye situation?

29/01-16 - Pressemeddelelse

tyskrevision udgiver dansk-tysk skattekalender 2016

Bestil gratis tyskrevisions dansk-tyske skattekalender for 2016, hvis du eller din virksomhed er aktiv både i Danmark og i Tyskland.

18/03-15 - Pressemeddelelse

Tysk firmabil: Slip billigere i skat

En helt ny tysk dom betyder, at for eksempel sælgere, håndværkere eller konsulenter kan slippe væsentligt billigere i skat. Den nye fortolkning af reglerne kan være særligt relevant for danske virksomheder med ansatte i Tyskland.

04/03-15 - Pressemeddelelse

A-skat-eftersyn i Tyskland

tyskrevision: Hvert år finder den tyske skatteforvaltning på noget nyt, for at skaffe sig adgang til de skattepligtiges bilag, for på denne måde ved tilfældige fund at kunne indlede yderligere revisionstiltag.

22/01-15 - Pressemeddelelse

Fra januar 2015 vil ansatte i Tyskland mærke ændringer i lønafregningen

Ændrede kontingenter til den lovpligtige sygeforsikring og pensionsforsikring

19/01-15 - Pressemeddelelse

Lav din tyske selvangivelse hurtigt, hvis du forventer høj refundering

Hvis du forventer en høj refundering af din betalte tyske indkomstskat, bør du aflevere din selvangivelse for 2014 hurtigst muligt.

14/01-15 - Pressemeddelelse

Fokus på Tyskland - tyskrevision holder foredrag i Væksthus Nordjylland

Den 15. Januar holder Thorsten Manewald foredrag om "Revision, skat, sociale systemer, fordele og ulemper" i Væksthus Nordjylland.

07/01-15 - Pressemeddelelse

Den tyske mindsteløn og indvirkningen på tyske minijobbere

Langsomt er det rygtedes. Fra den 01.01.2015 gælder der en mindsteløn på 8,50 EUR i Tyskland.

18/12-14 - Pressemeddelelse

Afskriv lån til skrantende tyske datterselskaber nu

Hvis det hos det tyske datterselskab ikke går så godt, kommer der ofte hjælp fra moderselskabet i form af et lån.

15/12-14 - Pressemeddelelse

Tyske personalefester: Julen 2014 fejres med et brag!

Nogle årsskift foregår skattemæssigt set lydløst. Til trods for julestress bør man dog i nogle henseender forberede sig på skatteåret 2015.

12/12-14 - Pressemeddelelse

Skattemæssig juleviden for virksomheder

Hvem, der som tysk virksomhed vil glæde forretningspartnere eller medarbejdere i julen, skal overholde nogle skattemæssige regler. Statskassen forærer intet og reglerne er om noget snarere blevet skærpede.

05/11-14 - Pressemeddelelse

Ny bog om den tyske, e-balance, er udkommet

I 2014 skal erhvervsdrivende i Tyskland for første gang indlevere deres balance digitalt til det tyske Finanzamt. Skattemyndighederne har udarbejdet en taxonomi med over 4.000 positioner og 400 påkrævede svarfelter.

22/09-14 - Pressemeddelelse

Skatteunddragelse for begyndere: Udenlandske depoter kræver opmærksomhed!

Lykkelig er den, der lader sine penge arbejde for sig i et depot. At der skal betales skat af indkomsten er velkendt, og når man råder over et indenlandsk depot er det for de fleste uproblematisk. Bankernes opgørelser er tilpasset kravene fra de hjemlige skattemyndigheder.

18/09-14 - Pressemeddelelse

Momsrefusion - fristen udløber den 30. september

Hvis bestemte betingelser er opfyldt, kan danske momsregistrerede virksomheder få moms tilbage, som er betalt i andre EU-lande i forbindelse med indgående leveringer eller ydelser. Forudsætningen for det er, at man ansøger for den såkaldte "momsrefusion" hos SKAT Danmark.

21/08-14 - Pressemeddelelse

Bliv fritaget for udbytteskat i Tyskland

Hvis du driver et tysk kapitalselskab; er der mulighed for at blive fritaget for udbytteskat ved at anmode om en fritagelsesattest hos de tyske skattemyndigheder (Freistellungsbescheinigung).Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire