Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
09/04-14   -   Pressemeddelelse

Nyt dansk 4-bindsværk kortlægger menneskets bevidsthed

Qvistgaard Publishing udgiver "Ringbærerens Dagbog": et dansk 4-bindsværk, der kortlægger menneskets bevidsthed.

"Nye og gamle myter, klassisk musik, drømmesprog - samt f.eks. gangsystemet i Khe-ops-pyramiden - kan vise vejen til en kortlægning af menneskets bevidsthed", siger dan-ske forfatter Peter Kjærulff, i "Ringbærerens Dagbog", der udgives april 2014 af Qvist-gaard Publishing, Danmark.

Første bind i dette firebindsværk har titlen "˜Wolfgang', og handler ikke bare om Mozarts liv og død, det legendariske Atlantis samt historierne om Moses og Ramses, men præsenterer tillige en ikke tidligere set sammenkædning af Tolkiens og Wagners Ring-historier, mens en aldeles ny fortolkning af Den store Pyramide åbner døren til det menneskelige sinds dybder.

Ringbærerens Dagbog" er et suverænt værk med appel til en alsidig skare af bogelskere, et eventyr hvis nuancer og spænding matcher Tolkien, en selvhjælpsbog hvis dybde og menneskelighed sikrer dens umiddelbare anvendelighed - og samtidig en pragtfuld selvbiografisk, kulturhistorisk roman. Sproget er klart, stærkt og komprimeret, men også fuldt af humor.

Forfatteren Peter Kjærulff siger:
"Som uafhængig forsker er jeg nået frem til resultater baseret på forståelsen af to grundkræfter, der findes i universet: den harmoniske og den splittende energiform. Ved nøje at observere disse kræfter, har jeg udarbejdet et detaljeret kort over menneskets bevidsthed. Den splittende energiform har med stort held tildækket menneskets bevidsthed i årtusinder, idet den således har blokeret muligheden for at finde svar på livets store spørgsmål. Indgående studier af, hvordan disse to kræfter interagerer, har sat mig i stand til at redegøre for alle menneskelivets "mekanismer", ligesom det er lykkedes mig at nå frem til gyldige løsninger på mange etiske problemstillinger. Jeg skylder J.R.R. Tolkien og Richard Wagner meget - det er takket være dem, at jeg har kunnet finde "Den forbandede Ring" og afsløre dens inderste natur."

Det er ikke uden stolthed, at forlaget Qvistgaard Publishing nu præsenterer første skridt i den komplet-te udgivelse af dette 4-binds værk.

Første Bog: "Wolfgang" udkommer april 2014 på dansk og engelsk, som e-bog i formaterne pdf, epub og mobi. Pris (dansk e-bog): kr.199,00.

Anden Bog: "Ringen og Pyramiden" planlægges udgivet i løbet af 2014 eller tidligt i 2015 på dansk og engelsk.

Tredje Bog: "Sfinksen" del 1 "˜Maskinen' og del 2 "˜Træet' forventes udgivet i 2015.

Bøgerne vil senere - når økonomien tillader det - blive udgivet som papirbøger.

Relevant information

Læs komplet pressemateriale her:
http://qpubl.com/index.php/presse

Læs mere om forfatteren her:
http://www.ringbearersdiary.com

Køb bogen her:
http://www.qpubl.dk


Billeder


Pressekontakt

Ulla S. Qvistgaard
  +45 77 34 18 65

Firma

Qvistgaard Publishing
Topperne 30-31
2620 Albertslund, Danmark

  +45 77 34 18 65
  +45 20 84 78 14

http://qpubl.com/

Modtag nyheder fra Qvistgaard Publishing på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire