Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
20/11-15   -   Pressemeddelelse

Ny bog: Innovativ klimatilpasning med borgereKlimatilpasning er en anledning til at skabe bedre byer og landdistrikter. Men det kræver, at professionelle fagfolk samarbejder på nye måder og skaber nye rammer for samarbejde med borgerne. Håndbogen "Innovativ klimatilpasning med borgere" samler gode erfaringer og anledninger til at planlægge og arbejde innovativt med klimatilpasning.

Fagfolk og borgere skal tænke og samarbejde på nye måder, hvis vi skal have det optimale ud af investeringer i klimatilpasning. Det er et af hovedbudskaberne i en ny håndbog, "Klimatilpasning med borgere", som samler konkrete erfaringer og anbefalinger til arbejdet med klimatilpasning og borgerinvolvering. Herom siger Birgitte Hoffmann, der er hovedforfatter på håndbogen.
- Hvor den primære form for borgerinddragelse i mange år har været høringer om planforslag, så arbejder vi nu i et landskab, hvor vi skal engagere borgere og virksomheder i en kreativ og innovativ planlægningsproces. Det betyder, at fagfolkene skal møde borgerne på nye måder, hvor workshops og dialog er vigtige redskaber og bruge forskellige former for viden til at skabe værdi. Det kræver selvfølgelig nye kompetencer, siger Birgitte Hoffmann.
Mange borgere er klar til at bidrage både med kreativ ideudvikling og drift af praktiske klimaløsninger og regnvandsløsninger på egen grund, hvis man griber processen an på den rigtige måde. De viser mange af de eksempler som er med i bogen.

Hvilke byer vil vi have om 50 år
Tæt samarbejde mellem forskellige faggrupper som ingeniører, sociologer og landskabsarkitekter er ifølge Birgitte Hoffmann en anden vigtig forudsætning for, at vi som samfund kan få det optimale ud af klimatilpasningen.
- Klimatilpasning er jo ikke en klassisk teknisk disciplin, men en gylden mulighed for, at vi gennem innovation, tværgående samarbejde mellem de klassiske faggrupper og borgerinvolvering kan få mest muligt ud af de store investeringer. Med de investeringer vi laver nu, så er vi med til at definere, hvordan vores byer og landområder skal se ud om 50 år. Også derfor er det vigtigt. Griber vi ikke chancen, så spilder vi ressourcer, siger Birgitte Hoffmann.

Håndbogen "Innovativ klimatilpasning med borgere" er udarbejdet i regi af partnerskabet Vand i Byer. Bogen er udgivet i samarbejde med Dansk Byplanlab og DANVA. Læs mere på www.vandibyer.dk
Vand i Byer er et innovationsnetværk med fokus på værdiskabende vandhåndtering. Netværket samler videninstitutioner, offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder i et strategisk partnerskab.

Pressen er velkommen til to faglige receptioner, hvor håndbogen præsenteres
- 24. november i København, Aalborg Universitet: A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh S
- 1. december i Århus, Niras: Åboulevarden 80, 8000 Århus C.
Begge dage kl. 14.30 - 17.00:
Se program på www.vandibyer.dk. Tilmelding til Susanne på ssg@teknologisk.dk


Håndbogen "Innovativ klimatilpasning med borgere" kan downloades via www.vandibyer.dk, www.danva.dk og www.byplanlab.dk. Et trykt eksemplar af bogen udsendes til samtlige danske kommuner og forsyninger m.fl.Relevant information

Yderligere eksemplarer kan købes via Dansk Byplanlab
http://www.byplanlab.dk/publikationer/db

Håndbog: Klimatilpasning med borgere

Billeder


Pressekontakt

Birgitte Hoffmann
Lektor
  45 2671 9694

Firma

Vand i Byer
C/O Rørcentret, Teknologisk, Gregersensvej 1
2630 Taastrup, Danmark

  +45 72 20 22 87

http://www.vandibyer.dk

Modtag nyheder fra Vand i Byer på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire