Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
Ole Witthøft
  26161717
  ole@system-audio.com
Hanne Eble Jacobsen
Lærer, Trekronerskolen
  hann2584@skole.roskilde.dk
Vækstfonden: Charlotte Christensen-Degn
Erhvervskundechef
  81775567
  ccd@vf.dk
Lindskov Communication
  70261979
  40533322
  mail@lindskov.com
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire