Få dit eget presserum

Få dit eget presserum

Additiver stopper klimagasser

06-12-22 - Pressemeddelelse
Additiver stopper klimagasser men CO2 effekten er ukendt

Få fuld valuta ud af din gylle

05-10-22 - Pressemeddelelse
Forsøg med additiv viser at indholdet af bundet N i gyllen kan hæves med 1-2 kilo per tons, og det kan være en billig forsikring, når adgangen til kunstgødning er uvis.

Reduktion af kvælstof og lugt til luften

25-04-19 - Pressemeddelelse
Svineproducent håber på, at myndighederne åbner op for, at alle landmænd må anvende Active NS som godkendt problemløser i gylle.

Seneste billeder


Kontaktpersoner

Karl Erik Molbech
  72183088
  21757136
  KEM@fcsi.dk
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire