Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
30/06-16   -   Pressemeddelelse

Flertal er imod hjemmevask af biler - af hensyn til miljøetDer er dog stadig stort behov for samt ønske om oplysning om konsekvenserne af hjemmevask af bilen, viser en meningsmåling foretaget af Epinion.

Den landsdækkende informationskampagne "vaskbilmedomtanke.nu" gør opmærksom på, at bilvask hjemme i indkørslen eller ved fortovskanten er skadelig for miljøet, fordi vaskevandet med indhold af blandt andet olie og tungmetaller løber direkte ned i jorden eller ud i kloakken. Budskabet er, at man af hensyn til miljøet ikke bør vaske bilen hjemme. Nu viser en meningsmåling foretaget af Epinion for Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation (BFR), at kampagnens budskab bakkes op af 53 procent af deltagerne i undersøgelsen. Epinion har gennemført 1117 interviews med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover.

På spørgsmålet "i hvilken grad er du enig i, at man af hensyn til miljøet bør undlade at vaske bilen i indkørslen eller ved fortovskanten" svarer 27 procent "i meget høj grad" og 26 procent "i høj grad". Det svarer til 53 procent af de adspurgte. Dertil svarer endvidere 26 procent "i nogen grad". Et pænt flertal af danskerne mener med andre ord, at man af hensyn til miljøet bør undlade hjemmevask af biler.

Mere oplysning

Meningsmålingen viser også, at 37 procent vasker bilen hjemme, og at 72 procent enten har en "positiv" eller "meget positiv" holdning til, at man udbreder oplysninger om risikoen ved hjemmevask af biler. Svarene understreger, at danskerne tilsyneladende har behov for oplysning om de miljømæssige konsekvenser af hjemmevaske af biler: 53 procent er nemlig i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad overraskede over, at det kan være skadeligt for miljøet at vaske bilen manuelt derhjemme.

Kampagnen vaskbilmedomtanke.nu informerer bredt om, at alt for mange bilvaske efter BFR's opfattelse stadig foregår hjemme i indkørslen eller ved fortovskanten, så det snavsede vand ender urenset i naturen. Til skade for miljøet. Noget af vaskevandet ender via kloakken i det offentlige rensningsanlæg. Andet løber urenset ud i vandmiljøet gennem det separate kloaknet. Eller det snavsede vaskevand siver ned i jorden mod grundvandet.

Miljø-skånsomt

Bilvask i en vaskehal er klart bedre både for miljøet og vandforbruget. Vaskehallerne opfanger blandt andet tungmetaller, olie og andet snavs fra bilen, før det overskydende vand udledes til det kommunale renseanlæg. Der benyttes enten svanemærkede eller andre miljørigtige vaskemidler i vaskehallerne i Danmark, og de mest effektive vaskeanlæg bruger mindre end 20 liter rent vand per vask.

Mere om vaskbilmedomtanke.nu på www.vaskbilmedomtanke.nu og på www.fb.com/vaskbilmedomtanke.

Fakta:

Spørgsmål: I hvilken grad er du enig i, at man af hensyn til miljøet bør undlade at vaske bilen i indkørslen eller ved fortovskanten:
Svar: I meget høj grad 27 procent. I høj grad 26 procent. I nogen grad 26 procent.

Spørgsmål: I hvilken grad er du overrasket over, at det kan være skadeligt for miljøet at vaske bilen manuelt derhjemme?
Svar: I meget høj grad 9 procent. I høj grad 16 procent. I nogen grad 28 procent.

Spørgsmål: Hvad er din holdning til, at man udbreder oplysninger om risikoen ved hjemmevask af biler?
Svar: Meget positiv 36 procent. Positiv 36 procent.

(Epinion for Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation).

Billedtekst:

Vaskevandet fra hjemmevask af biler kan indeholde blandt andet olie og tungmetaller, og det beskidte vand løber direkte ned i jorden eller ud i kloakken - til skade for miljøet.

Relevant information

Vask bil med omtanke
http://vaskbilmedomtanke.nu/

Flertal er imod hjemmevask af biler - af hensyn til miljøet

Billeder


Pressekontakt

Helge Busk
Direktør, BFR
  76 96 18 47

Firma

Benzinforhandlernes fælles repræsentation
Mårkærvej 9, 1. sal
2630 Taastrup, Danmark

  76 96 18 47

http://vaskbilmedomtanke.nu/

Modtag nyheder fra Vask bil med omtanke nu på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire