Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
09/09-21 - Pressemeddelelse

Mikroplast fra bilvask opfanges i vaskehallen

Analyse dokumenterer rester af mikroplast i vaskevand fra bilvaskehal, og at mikroplast opfanges i vaskehallens sandfang.

18/12-20 - Pressemeddelelse

Vaskehaller redder miljøet for giftigt slam

Et kig ned i det sorte, giftige slam i sandfanget ved en bilvaskehal illustrerer tydeligt, hvorfor hjemmevask af bilen er skadelig for miljøet.

22/10-20 - Pressemeddelelse

Hjemmevask af bilen er en mavepuster til miljøet

Epinionsundersøgelse viser, at der i høj grad er et ønske om oplysning om de miljøskadelige virkninger ved hjemmevask af bilen, som alt for mange ikke kender.

08/06-20 - Pressemeddelelse

Flere bruger vaskehallen: Miljøet er den store vinder

Bilvaskehallerne i Danmark foretog i 2019 næsten ti millioner bilvaske, viser den nyeste opgørelse fra Miljøstyrelsen og Drivkraft Danmark over antallet af bilvaske i vaskehaller. Det er en stigning på cirka to millioner vaske siden 2015. Kurven over bilvaske i vaskehaller har dermed været konstant stigende i fem år.

02/12-19 - Pressemeddelelse

Kloakseparering sender børste og vandslange på pension

Over to tredjedele af landes kommuner har ifølge en undersøgelse udført at videncentret Bolius planer om at kloakseparere, og mange kommuner landet over er allerede i gang med arbejdet. Dermed bør hjemmevask af bilen med børste og vandslange af hensyn til vandmiljøet sendes på pension.

22/08-19 - Pressemeddelelse

To millioner flere får igen vasket bil i en vaskehal

”Vinderen” er naturen, da mængden af stoffer, som ikke hører hjemme i miljøet, også falder.

14/09-18 - Pressemeddelelse

Bilen skal vaskes – men hvor ofte

Meningsmåling giver detaljeret indblik i danskernes vaner i forbindelse med bilvask

06/06-18 - Pressemeddelelse

Hjemmevask af bilen skyldes ofte uvidenhed

Langt flere bilejere ville benytte vaskehallen, hvis de vidste, at det beskidte vand fra bilvasken ender urenset i miljøet.

14/09-17 - Pressemeddelelse

Kommunal medvind til bilvaskekampagne

Miljøbudskabet i vaskbilmedomtanke.nu breder sig, og flere kommuner er blevet inspireret

21/04-17 - Pressemeddelelse

Sådan gør man ikke, det sviner i naturen

Spildevand hører ikke til i miljøet - heller ikke fra bilvask

10/10-16 - Pressemeddelelse

Oplysning om bilvask har ministerens opbakning

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen hilser oplysningskampagnen vaskbilmedomtanke.nu velkommen og opfordrer også kommunerne til at oplyse mere om miljøkonsekvenser ved hjemmevask af biler.

28/07-16 - Pressemeddelelse

Tre ud af fire vælger at vaske bilen i vaskehallen

Vi vasker ikke kun bil i vaskehallen, fordi det er nemt og bekvemt. En undersøgelse foretaget af Epinion viser, at 19 procent af dem, der vælger vaskehallen, gør det, fordi det er bedst for miljøet.

30/06-16 - Pressemeddelelse

Flertal er imod hjemmevask af biler - af hensyn til miljøet

Der er dog stadig stort behov for samt ønske om oplysning om konsekvenserne af hjemmevask af bilen, viser en meningsmåling foretaget af Epinion.

29/03-16 - Pressemeddelelse

Vask vinterens spor af bilen, men skån miljøet

En lille sød fisk i en tegnefilm fortæller enkelt, hvorfor man ikke skal vaske sin bil hjemme.

12/02-16 - Pressemeddelelse

Politisk interesse for at flytte bilvask væk fra kantstenen

Venstres Miljø- og Fødevareminister er enig med Enhedslistens miljøordfører i, at hjemmevask af biler kan medføre en belastning af miljøet og derfor bør væk fra kantstenen og indkørslen.

19/11-15 - Pressemeddelelse

Kampagne skal ændre holdningen til bilvask

Alt for mange vasker stadig bilen i indkørslen og ved fortovskanten, så det snavsede vand ender urenset i naturen. Det skal en ny kampagne være med til at ændreVores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire