Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
14/09-17   -   Pressemeddelelse

Kommunal medvind til bilvaskekampagneMiljøbudskabet i vaskbilmedomtanke.nu breder sig, og flere kommuner er blevet inspireret

Kommuner landet over arbejder for tiden med kloakseparering, så spildevandet fra husholdningen udledes til rensningsanlæg, og overfladevand ledes via regnvandskloakken urenset til sø, å eller hav. Når bilen vaskes i et bilvaskeanlæg ledes spildevandet også til rensningsanlæg, men det gør det ikke, når bilen vaskes hjemme i indkørslen eller ved fortovskanten, og der er regnvandsseparering. Så løber det beskidte vaskevand enten i regnvandskloakken og derfra direkte ud i vandmiljøet, eller det siver bare ned i jorden, hvor bilen bliver vasket. Og det kan godt blive op mod 100 liter vand med dets indhold af tungmetaller og olierester.

Ifølge den seneste Energistatistik, som udgives af Energi- og Olieforum i samarbejde med Miljøstyrelsen, var antallet af bilvaske i vaskehaller stigende i både 2015 og 2016. Det kan være en mulig konsekvens af øget opmærksomhed på hjemmevask af biler, og der gøres meget for, at endnu flere ændrer adfærd, når bilen vaskes.

I 2015 lancerede Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation (BFR) kampagnen www.vaskbilmedomtanke.nu. Den sætter fokus på et voksende miljøproblem, som det er ret enkelt at gøre noget ved. Kampagnens budskab er, at man af hensyn til miljøet ikke bør vaske bilen hjemme.

Kommuner landet over har derfor også ladet sig inspirere af kampagnens informationsmateriale, som de er inviteret til at benytte i forbindelse med deres egen information om kloakseparering. Desuden har kampagnen mødt interesse hos spildevands- og forsyningsselskaber, og det betegner direktør i BFR, Helge Busk, som meget positivt.

Blå fisk viser vej

"Vi har fået positiv tilbagemelding fra flere kommuner, som med vores materiale har ladet sig inspirere til, hvordan de kan vejlede borgere og virksomheder i forbindelse med kloakseparering. For nylig erfarede jeg, at flere kommuner på Københavns vestegn allerede i nogen tid havde malet blå fisk på regnvandsriste i kommunen for at fortælle, at her skal ikke hældes spildevand i kloakken eller vaskes bil. Et godt initiativ, som leder spildevandet på rette kurs og helt i tråd med tankerne bag vaskbilmedomtanke.nu", siger Helge Busk.

Der er dog stadig langt igen, før alt spildevand fra vask af biler ender i rensningsanlæg. En undersøgelse for og offentliggjort af Q8 viser, at lidt over en tredjedel af de adspurgte, 36 procent, stadig vasker deres bil på gaden én eller flere gange om året. Hver fjerde ved ikke, at der i den forbindelse løber forurenet vand direkte ned i jorden eller i regnvandskloakken, og at det derfor er langt mere miljøvenligt at vaske bilen i en vaskehal.

"Så vi fortsætter ufortrødent med vores oplysningskampagne vaskbilmedomtanke.nu", siger Helge Busk.

Relevant information

Vask bil med omtanke nu
http://vaskbilmedomtanke.nu/


Billeder


Pressekontakt

Helge Busk
Direktør, BFR
  76 96 18 47

Firma

Benzinforhandlernes fælles repræsentation
Mårkærvej 9, 1. sal
2630 Taastrup, Danmark

  76 96 18 47

http://vaskbilmedomtanke.nu/

Modtag nyheder fra Vask bil med omtanke nu på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire