Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
14/09-18   -   Pressemeddelelse

Bilen skal vaskes – men hvor ofteMeningsmåling giver detaljeret indblik i danskernes vaner i forbindelse med bilvask

Der er langt mellem de meget beskidte biler i Danmark. Faktisk er der kun to procent af danskerne, som aldrig vasker deres bil, viser en meningsmåling, som er fortaget af Epinion for BFR Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation, som i et par år har stået bag kampagnen vaskbilmedomtanke.nu. Og når bilen vaskes, foretrækker langt de fleste at gøre det i en vaskehal i stedet for hjemme i indkørslen, hvor det beskidte vaskevand risikerer at havne i miljøet.

Halvdelen af de adspurgte vasker bil mindst en gang hver måned. To procent svarer endda, at de vasker bil en gang om ugen eller oftere. 13 procent vasker bil 2-3 gange om måneden, mens over en tredjedel – 35 procent - gør det én gang om måneden. Herefter bliver intervallerne længere. 28 procent vasker bil hver tredje måned, 9 procent en gang hvert halve år og ligeledes 9 procent sjældnere. Kun 2 procent svarer, at de aldrig vasker bil, og 1 procent ved ikke.

Bedst for miljøet
Når bilen så vaskes, foretrækker 76 procent af de adspurgte at køre bilen i en vaskehal. Blandt svarene er både, at det er nemmest, billigst, og man sparer tid. Men de adspurgte mener også, at det er bedst både for miljøet, og at bilen bliver renest i vaskehallen. Nogenlunde de samme begrundelser kan man dog også se hos dem, der mener, at det er bedst at vaske bilen hjemme i indkørslen eller ved fortovskanten.

Netop hensynet til miljøet er en væsentlig grund til at vaske bilen i en vaskehal eller på en vaskeplads, der er beregnet til bilvask, i stedet for hjemme i indkørslen. Kommuner landet over har etableret – eller har planer om at etablere – separat kloakering, så spildevand fra blandt andet husholdningen ledes til et renseanlæg, mens regnvand og andet overfladevand ender urenset i vandmiljøet gennem regnvandskloakken eller siver ned i grundvandet.

Det gør vandet fra bilvasken også, når bilen vaskes i indkørslen eller ved fortovskanten, mens spildevandet fra en vaskehal ledes til et renseanlæg. Oftest efter at det er blevet renset og genbrugt flere gange i vaskemaskinen. Så man sparer både på det rene vand og undgår spildevand i naturen, når bilen vaskes i en vaskehal eller på en vaskeplads, der er indrettet til formålet.

Informationsbehov
”Undersøgelsen dokumenterer, at der stadig er behov for information om, hvordan man kan vaske bilen og samtidig skåne miljøet”, siger direktør i BFR, Helge Busk, som også forventer, at flere af landets kommuner lever op til deres ansvar og informerer deres borgere om kloakseparering og de miljømæssige konsekvenser heraf.


Relevant information

Vaskbilmedomtanke
http://vaskbilmedomtanke.nu/


Billeder


Pressekontakt

Helge Busk
Direktør, BFR
  76 96 18 47

Firma

Benzinforhandlernes fælles repræsentation
Mårkærvej 9, 1. sal
2630 Taastrup, Danmark

  76 96 18 47

http://vaskbilmedomtanke.nu/

Modtag nyheder fra Vask bil med omtanke nu på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire