Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
02/12-19   -   Pressemeddelelse

Kloakseparering sender børste og vandslange på pensionOver to tredjedele af landes kommuner har ifølge en undersøgelse udført at videncentret Bolius planer om at kloakseparere, og mange kommuner landet over er allerede i gang med arbejdet. Dermed bør hjemmevask af bilen med børste og vandslange af hensyn til vandmiljøet sendes på pension.

Kloakseparering betyder, at regn- og spildevand ikke som tidligere følges ad i den samme ledning, men adskilles. Spildevandet fra blandt andet husholdning og toilet føres til renseanlægget, mens regnvand og andet overfladevand udledes urenset til vandløbene via regnvandskloakken. Det snavsede vand fra hjemmevask af bilen ender i regnvandskloakken og ledes dermed også urenset til vandmiljøet.

”Det er et miljømæssigt problem, fordi spildevand fra bilvask indeholder miljøfremmede stoffer som sæbe, bremsestøv, olie og tungmetaller, der ikke hører hjemme i hverken jorden eller vandområder. Et godt alternativ er bilvaskehallen, hvorfra alt spildevand ledes til de kommunale rensningsanlæg via kloaksystemet. De mest effektive vaskehaller bruger mindre end 20 liter rent vand per vask, mens en manuel bilvask let kan bruges 100 liter vand”, oplyser direktør i Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation (BFR), Helge Busk.

BFR står bag oplysningskampagnen www.vaskbilmedomtanke.nu, som informerer om, hvordan bilen vaskes med størst muligt hensyn til miljøet. Det vurderes, at cirka en tredjedel af samtlige bilvaske af personbiler i Danmark foregår manuelt. Men vi vælger i stigende grad vaskehallen, og tal fra Drivkraft Danmarks Energistatistik 2019 viser, at antallet at bilvaske i en vaskehal i 2018 var knap 10 millioner. I årene 2012 til 2014 lå antallet under 8 millioner, men det begyndte langsomt at stige igen fra 2015, og denne stigning ser ud til at fortsætte.

Relevant information

Kloakseparering sender børste og vandslange på pension

Billeder


Pressekontakt

Helge Busk
Direktør, BFR
  76 96 18 47

Firma

Benzinforhandlernes fælles repræsentation
Mårkærvej 9, 1. sal
2630 Taastrup, Danmark

  76 96 18 47

http://vaskbilmedomtanke.nu/

Modtag nyheder fra Vask bil med omtanke nu på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire