Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
19/11-15   -   Pressemeddelelse

Kampagne skal ændre holdningen til bilvaskAlt for mange vasker stadig bilen i indkørslen og ved fortovskanten, så det snavsede vand ender urenset i naturen. Det skal en ny kampagne være med til at ændre

Hver tredje bilvask i Danmark foregår privat i indkørslen eller ved kantstenen. Det svarer til cirka 6 millioner bilvaske på et år, fremgår det af den årlige opgørelse fra Energi- og olieforum, EOF. Der er ikke forbud mod denne form for bilvask i Danmark, som der eksempelvis er i Sverige. Men det har nogle miljømæssige konsekvenser, som mange bilejere formentlig ikke er opmærksomme på eller tænker over. Det vil Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation (BFR) gøre noget ved med kampagnen vaskbilmedomtanke.nu.

- Vi vil med kampagnen at sætte fokus på, hvorfor det er et miljøproblem, at skønsmæssigt 6 millioner danske biler årligt vaskes hjemme. Vores mål er, at endnu flere bilejere vil tænke sig om, så de fremover vælger at vaske bilen under miljømæssigt kontrollerede forhold i en vaskehal, siger direktør i BFR, Helge Busk, om baggrunden for kampagnen.


Hjemmevask

Når bilen vaskes med børste og vandslange hjemme i indkørslen eller ved kantstenen, er der ingen kontrol med, hvor mange liter vand, der bruges, og hvor det beskidte vand løber hen. Noget af vaskevandet med dets indhold af blandt andet olie, tungmetaller, vaskemidler og plastblødgørere ender via kloakken i det offentlige rensningsanlæg. Andet løber urenset ud i vandmiljøet gennem det separate kloaknet beregnet til regnvand. Eller det snavsede vaskevand siver ned i jorden mod grundvandet. Der er tale om ret store mængder, da det ikke er ualmindeligt at bruge over 100 liter rent vand til bilvasken, som ellers kunne være godt drikkevand.


Vaskehallen

Bilvask i en vaskehal er klart bedre for miljøet og vandforbruget. Vaskehallernes spildevand gennemløber sandfang og en olieudskiller. Her opfanges blandt andet tungmetaller, olie og andet snavs fra bilen, før det overskydende vand udledes til det kommunale renseanlæg. Her tages der professionelt hånd om det snavsede vand.

Der benyttes enten svanemærkede eller andre miljørigtige vaskemidler i vaskehallerne i Danmark. Og selv om der også skal 90 til 120 liter vand til at gøre en bil ren i en vaskehal afhængigt af, hvilken vask man vælger, bruger de mest effektive vaskeanlæg mindre end 20 liter rent vand per vask. Typisk til de lakerede flader og sidste skyl. Resten er renset genbrugsvand.

Der er i forbindelse med kampagnen fremstillet et kampagnewebsite, www.vaskbilmedomtanke.nu, hvor interesserede kan læse meget mere om konsekvenserne ved privat bilvask i indkørslerne, ligesom kampagnen også har fået sin egen Facebookside.

Relevant information

Vask bil med omtanke
http://vaskbilmedomtanke.nu/


Billeder


Pressekontakt

Helge Busk
Direktør, BFR
  76 96 18 47

Firma

Benzinforhandlernes fælles repræsentation
Mårkærvej 9, 1. sal
2630 Taastrup, Danmark

  76 96 18 47

http://vaskbilmedomtanke.nu/

Modtag nyheder fra Vask bil med omtanke nu på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire