Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
19/06-18   -   Pressemeddelelse

Fremtiden kommer, derfor udbygger vi

Hovedstadsområdet bare vokser og vokser. Folk vil bo her, og de vil arbejde her. Flere mennesker og flere virksomheder betyder, at der kommer mere pres på vores rense-anlæg, og det skal vi tage hensyn til – mens tid er. Det er nu, vi hos BIOFOS skal finde ud af, hvordan vi håndterer det øgede pres på vores anlæg. Svaret er samarbejde.

Hvad gør man, når pladsen bliver for trang? Ja, så udbygger man, vil de fleste nok tænke. Men det er den nemme løsning at bygge flere spildevandsbassiner, og en traditionel udbygning af afløbssy-stemet er ikke mulig på grund af pladsmangel. Hos BIOFOS har vi ved hjælp af samarbejde fundet frem til andre løsningsmodeller. Sammen med de 15 kommuner og otte forsyninger i vores opland har vi givet hinanden håndslag på, at vi vil samarbejde om at møde fremtidens udfordringer.

I tæt dialog med kommuner og forsyninger har vi fundet frem til, at belastningen på to af vores renseanlæg, Lynetten og Damhusåen, vil stige med 25 til 30 procent frem mod 2045. Belastningen på Renseanlæg Avedøre vil stige med cirka 20 procent i samme periode.

Vi skal finde ud af, hvilke konsekvenser den øgede befolkningstæthed har for vores virksomhed. Hvor meget skal vores renseanlæg kunne klare om 10, 20 og 30 år?

Samstyring sikrer besparelser
Hvis man styrer opland og renseanlæg sammen, kan man opnå store besparelser, da alternativet er, at man skal udbygge afløbssystemer og renseanlæg.

”Samstyring går ud på, at man ser på afløbssystemer og renseanlæg under ét. Hvis man ikke arbej-der med samstyring, risikerer vi at skulle bruge 1 mia. kroner ekstra på at udbygge vores anlæg – og dermed kommer der en stor ekstraregning til borgerne. Så det har været en positiv oplevelse at se det engagement og den ildhu i vores samarbejde forsyninger og kommuner imellem,” siger proces-ingeniør hos BIOFOS, Carstens Thirsing, der har været med i hele processen.

Fra forsyningsdirektøren hos HOFOR, Ole Fritz Adeler, lyder det:

”Én af de store opgaver er at optimere hele indsatsen på tværs af mange kommuner og forsyninger. Et arbejde som vi allerede er godt i gang med, og som er med til at optimere vores fælles investe-ringer over de næste mange år, så vi kan nå vores fælles mål med at sikre Storkøbenhavn mod eks-treme regnhændelser.”

Læs meget mere i vores årsberetning, der netop er udkommet.

[Sidehistorie]
400 projekter om klimasikring
Sammen med kommuner og forsyninger i vores opland gennemgår vi alle deres planer for klimasik-ring af afløbssystemet frem mod 2050. Vi har fundet frem til ikke færre end 400 projekter, der hand-ler om lukning af overløb, etablering af bassiner samt frakobling fra fælleskloakering og overgang til separatkloakering.

”Vi skal forsøge at finde frem til, hvordan disse projekter og en øget nedbørsmængde på grund af klimaændringer vil påvirke tilledningen til renseanlæggene og dermed deres kapacitet. Sammen med forsyningerne har vi opbygget en hydraulisk model, hvor disse projekter indgår. På den måde kan vi beregne tilstrømningen til anlæggene under forskellige forudsætninger om tiltag i oplandet, ” siger civilingeniør hos BIOFOS, Barbara Greenhill.

Et af projekterne går ud på at sikre København mod skybrud. Lige nu er man i gang med at etablere to skybrudstunneller ved Svanemøllen og Nordhavn, der skal føre regnvand væk fra hele Østerbro.

[Faktaboks]
Så meget stiger belastningen fra 2015 til 2045
Renseanlæg Lynetten 25 %
Renseanlæg Avedøre 20 %
Renseanlæg Damhusåen 30 %

Udbygningsstrategi 2025 skal sikre, at
renseanlæggenes kapacitet svarer til den fremtidige belastning fra befolknings- og erhvervsudvik-ling
renseanlæggenes kapacitet svarer til den fremtidige tilledning af spildevand og regnvand under hensyn til klimaændringer og tiltag i oplandet
renseanlæggene kan overholde fremtidige udlederkrav, herunder især øget rensning for kvælstof og mindre bypass på Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen
renseanlæggene tilsammen er netto energiproducerende og CO2- neutrale

Om BIOFOS
BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed. Vi renser spildevandet for 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet på vores tre renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen. Vi udnytter res-sourcerne i spildevandet til klimavenlig energi i form af el, biogas og fjernvarme til forsyningsnettet. BIOFOS har desuden en skoletjeneste, der modtager flere end 14.000 gæster om året. BIOFOS er ejet af 15 kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk.

Billeder er vedhæftet
Kreditering: Hviid Photography

Årsberetning er vedhæftet

Kontakt
Adm. direktør John Buur Christiansen – mobil 29 62 50 03, jbc@biofos.dk
Kommunikationskonsulent Dorte Tegtmeier – mobil 30 70 95 79, dto@biofos.dk

Relevant information

17256 Biofos_årsberetning_FINAL_WEB

Billeder


Pressekontakt

John Buur Christiansen
Direktør
  +45 29 62 50 03
Dorte Tegtmeier
Kommunikationskonsulent
  +45 30 70 95 79

Firma

BIOFOS A/S
Refshalevej 250
1432 København K, Danmark

  +45 32 57 32 32

www.biofos.dk

Modtag nyheder fra BIOFOS A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire