Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
20/10-16   -   Pressemeddelelse

Coor er klar til at udfordre markedet for ejendomsservice

Med tung erfaring fra integrerede Facility Management-serviceløsninger har Coor netop lanceret divisionen Coor Property, der er klar til at udfordre markedet for optimering af ejendomsdrift og energistyring.

På et marked, der er præget af en skarp opdeling mellem de udbydere, der tilbyder single services, og de, der tilbyder Integrerede Facility Management-serviceløsninger, vil IFM-leverandøren Coor gøre op med den traditionelle tænkning, der længe har karakteriseret ejendomsservice i Danmark. Med etablering af Coor Property som nyt fokuseret forretningsområde bevæger Coor sig for alvor ind på markedet for single services og udfordrer store og små aktører på markedet.

Ejendomsservice som særskilt ydelse
Hidtil har Coor tilbudt ejendomsservice som en del af en samlet IFM-indsats, men i en ny offensiv går koncernen nu også ind på markedet for ejendomsservice som en fokuseret ydelse på linje med kantinedrift og rengøring, der nu udbydes som single services.
- Med en vurderet værdi for ejendomsservices på mellem 10 og 15 milliarder kroner alene på det danske marked er potentialet for vores nye forretningsområde enormt. Og med vores erfaringer fra flere hundrede ejendomme på det nordiske marked, kan vi se, at vores digitale og systemunderstøttende løsninger inden for ejendomsdrift giver positive gevinster både for vores kunder og for os, siger Thomas Fog, der er divisionschef for Coor Property.

Kundernes behov - ikke leverandørernes
Coor Property bygger ledelsesmæssigt og teknologisk på tung erfaring fra Integrerede Facility Management-serviceløsninger.
- Ved at benchmarke op mod tilsvarende opgaver for vores kunder i de andre lande, og ved at trække på erfaringer og teknologier på tværs af Coors forretningsområder, kan vi sammensætte løsninger, der meget specifikt indfrier den enkelte kundes behov, siger Thomas Fog og uddyber:
- Uanset om kunden ønsker single services eller en kombination af integrerede serviceløsninger, kan vi med stor præcision optimere mandskab og setup til opgaven. Kunderne skal jo have dét, der passer til deres behov og ikke en løsning, der udspringer af leverandørens forretning.

Synenergieffekter er en del af rådgivningen
Den kundedrevne udvikling er en hjørnesten i Coors markedsstrategi. Derfor er de fokuserede single services som property, renhold og kantinedrift ikke et farvel til integrerede serviceløsninger, tværtimod. Ifølge Thomas Fog overser mange virksomheder de synergier, der kan opnås ved at integrere de forskellige serviceydelser.
- Mange virksomheder går i markedet for at få særskilte tilbud på ejendomsservice, kantine, rengøring eller energioptimering. Vores erfaring er dog, at der for rigtig mange virksomheders vedkommende er positive synergier af hente i form af besparelser, effektivisering, bedre kvalitet og andre gevinster ved at tænke på tværs af serviceområder og ikke mindst på tværs af medarbejdernes faggrupper.

Coor Danmark er i vækst og havde i 2015 en nettoomsætning på knap 700 millioner kroner. Ikke mindst Coor Property forventes at bidrage væsentligt til den fremtidige vækst af den danske virksomhed.


Relevant information

Erhvervs- og Vækstministeriets redegørelse om digital vækst
http://evm.dk/publikationer/2016/16-05-31-redegorelse-om-digital-vaekst


Billeder


Pressekontakt


Firma

Coor A/S
Hørkær 12A
2730 Herlev, Danmark

  +4544778888

www.coor.dk

Modtag nyheder fra Coor på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire