Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
23/02-18   -   Pressemeddelelse

Psoriasiskonference sætter fokus på helhedsorienteret center for kroniske hudsygdomme i AarhusDen 4. marts kl. 10.00-14.00 er Aarhus Rådhus mødestedet for politikere, sundhedsfaglige, patienter og pårørende, der sammen skal finde bedre løsninger for mennesker med psoriasis. Behovet for et helhedsorienteret syn på behandling af den komplekse og underbehandlede sygdom er nemlig stort. Og uligheden i adgang til behandling skiller bogstavlig talt vandene øst og vest imellem.

Formålet med konferencen er, at der kommer en bedre og hurtigere adgang til en individuel, personlig og helhedsorienteret behandling. Det er langt fra virkeligheden for den store, men nedprioriterede patientgruppe på 165.000 mennesker med psoriasis i hud og led, hvoraf 40.000 er børn under 15 år.

Uligheden i adgang til behandling mellem øst og vest
Antallet af patienter vokser og der er ikke nok dermatologer til at dække behovet for behandling. Der tegner sig en stor ulighed øst og vest imellem. Hvis man skal til hudlægen i Region Midt, må man vente i 15 uger sammenlignet med Region Hovedstaden, hvor ventetiden er seks uger. Det er en forskel, der kan mærkes.

Ifølge Psoriasisforeningens Direktør, Lars Werner, kan ventetiden have alvorlige konsekvenser for de ramte.
- 20 procent af dem, der har psoriasis, udvikler en depression. Jeg tror, at det er klart for enhver, at ventetid og mangelende behandling ikke hjælper. Derfor er der behov for en højere prioritering af området i regionerne for at imødekomme patienternes behov og nedsætte ventetiden til hudlægen, fortæller Lars Werner.

Svaret er et nationalt behandlingscenter i Aarhus med en helhedsorienteret og individuel tilgang
Til konferencen præsenteres Dansk Center for Inflammatoriske Hudsygdomme (DCIH), der netop imødekommer den helhedsorienterede tilgang til behandlingen af den komplekse sygdom, der rummer
en række følgesygdomme; eksempelvis hjertekarsygdomme, overvægt, diabetes og depression.

Patienten bliver udredt for diagnosen og tjekkes for mulige følgesygdomme, og behandlingsforløbet planlægges individuelt. Derudover tilbydes uddannelse i livet med psoriasis, samt konsultation med diætist, socialrådgiver og psykolog. Alle danskere med en henvisning kan benytte sig af dette tilbud og fortsætte behandlingen lokalt. Således kan uligheden regionerne imellem også mindskes.

Lars Iversen, professor og overlæge i hudsygdomme ved Aarhus Universitetshospital, er Psoriasisforeningens ambassadør. Han er påbegyndt udvikling af behandlingscenteret og holder et oplæg til konferencen derom:
- Behovet for det helhedsorienterede handlingscenter er stort, da psoriasis er så kompleks en sygdom, at den bør behandles og udredes derefter, med udgangspunkt i en individuel tilgang til patienterne. I de senere år har der været en rivende udvikling i diagnostik og behandling, men rammerne for patientkontakten er ikke ændret, fortæller Lars Iversen.

Søren Valdorff Rasmussen har psoriasis og har kæmpet i mange år for den rigtige behandling. Søren bor lidt uden for Aarhus og fik endelig en ordentlig behandling på Aarhus Universitetshospital. Han holder også et oplæg til psoriasiskonferencen og har mærket både ventetiden og den siloopdelte behandling på egen krop:

- Psoriasis kan ramme hele kroppen og psyken, ikke blot huden og leddene. Derfor er en helhedsorienteret behandling nødvendig. Det er en kamp at få den rigtige behandling, og den kamp er svær, hvis man er syg. Det vil uden tvivl give mere sundhed for pengene at prioritere dette behandlingsområde, da mange falder uden for arbejdsmarkedet pga. et usammenhængende behandlingsforløb, slutter Søren Valdorff Rasmussen.

Psoriasisforeningen håber, at centeret bliver en politisk prioritering, da behovet er stort og successen en selvfølgelighed. Derfor håber vi, at konferencen kan understrege vigtigheden af den helhedsorienterede tilgang til psoriasis og sætte fokus på den ulighed, der er regionerne imellem.

For yderligere kontakt
• Søren Valdorff Rasmussen, patientcase til Psoriasiskonferencen, 30707053, svr@psoriasis.dk
• Lars Iversenprofessor og overlæge i hudsygdomme ved Aarhus Universitetshospital, 30914970, larsiver@rm.dk
• Lars Werner, Direktør i Psoriasisforeningen, 20942750, lw@psoriasis.dk
• Julie Emilie Simpson, Kommunikationsrådgiver i Psoriasisforeningen, 29648083, jes@psoriasis.dk

Pressekontakt


Firma

Psoriasisforeningen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup, Danmark

  +45 36 75 54 00
  +45 30 73 97 98

http://www.psoriasis.dk

Modtag nyheder fra Psoriasisforeningen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire