Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
14/12-18   -   Pressemeddelelse

Landsindsamling: Sygdom i kroppens største organ er fortsat en gåde

Hver dag rammes 10 danskere af den kroniske sygdom psoriasis, der ikke kan helbredes. Selvom videnskaben er nået langt i forståelsen af psoriasis’ mekanismer, er sygdommen fortsat en gåde. Derfor uddeler Psoriasis Forskningsfonden årligt op imod en halv million til forskere, der arbejder for at løse gåden om psoriasis. Nu er fondens landsindsamling i gang.

Røde, hævede, skællende og smertende plamager af udslæt på større dele af kroppen, stirrende blikke og spørgsmål til ’om det smitter?’. Det er hverdagen for 165.000 danskere, der lever med den kroniske sygdom psoriasis, der for de fleste kendes for de karakteristiske pletter på huden – men ikke for de alvorlige følgevirkninger af lidelsen der ikke kan ses på huden. Men hvorfor udvikler nogle mennesker psoriasis, og hvordan findes en kur? Det skal Psoriasis Forskningsfonden bane vejen for, at forskere kan finde svarene på, og derfor afholder fonden en årlig landsindsamling, der begynder den 15. december.

Et aktuelt projekt som fonden har støttet er det meget omtalte forsøg på Aalborg Universitetshospital, der skal afdække, om medicinsk cannabis kan afhjælpe psoriasisgigtpatienter deres smerter. Men listen over tildelte legater i årenes løb tæller mange forskellige projekter:

”Psoriasis Forskningsfonden har gennem tiden bidraget til realiseringen af en række skelsættende projekter, blandt andet grundforskning i biologisk behandling og udvikling af verdens første og hidtil eneste D-vitamin-creme. Fondens legater fungerer ofte som en blåstempling og en døråbner til midler fra større fonde. På den måde er fonden med til at sikre, at der fortsat bliver igangsat vigtig forskning, der skal bidrage til at løse gåden om psoriasis og finde nye behandlingsmuligheder til de 165.000 mennesker med psoriasis og psoriasisgigt i Danmark,” udtaler Niels Jensen, bestyrelsesformand for Psoriasis Forskningsfonden.

Fonden, som er grundlagt af Psoriasisforeningen, støtter forskning som udbygger, styrker og fremmer forståelsen af psoriasis og forbedrer behandlingen af patienter med psoriasis og psoriasisgigt.

Når kroppen angriber sig selv
Psoriasis kaldes ofte for en ”hudsygdom”, men det er misvisende. For psoriasis er meget mere end det, du ser på huden, som i øvrigt er kroppens største organ. Det er nemlig en autoimmun sygdom, hvor kroppens immunforsvar af endnu uvisse årsager angriber sig selv (hvilket for psoriasis bliver synligt på huden). Det vil sige, at sygdommen påvirker hele kroppen – også sindet. Faktisk oplever hver anden med psoriasis at udvikle følgesygdomme som diabetes, hjertekarsygdom, psoriasisgigt og depression.

Psoriasis rammer altså både fysisk, psykisk men også socialt. Mange føler sig begrænset i deres hverdag, er flove, gemmer sig væk, går med lange ærmer om sommeren eller afholder sig helt fra at deltage i sociale arrangementer. Især børn med psoriasis oplever at blive drillet eller mobbet, mens unge og voksne oplever, at sygdommen har en negativ indflydelse på deres uddannelse eller karriere.

”Selvom 165.000 mennesker er ramt af psoriasis i Danmark, er det fortsat en overset og bagatelliseret sygdom, ligesom der er stor uvidenhed blandt den brede befolkning. Fx ved de færreste, at svære tilfælde af psoriasis kan forkorte din levetid med op til 10 år. Derfor er det helt afgørende med forskning, der kan øge vores forståelse af lidelsen og skabe nye fremskridt og behandlingsmuligheder for de mange danskere, der hver dag venter på et gennembrud i psoriasisforskningen,” forklarer Niels Jensen.

Landsindsamlingen løber fra den 15. december og frem til den 15. februar, og donationer kan foretages på MobilePay 46 821 med kommentaren: Fonden. Alle bidrag går ubeskåret til forskning.

Støt forskningen for et liv uden psoriasis
Midler fra Psoriasis Forskningsfonden uddeles i form af legater til forskere, der ønsker at finde årsagen til psoriasis eller forsøger at finde nye og effektive lægemidler til behandling af psoriasis og psoriasisgigt.

Landsindsamlingen løber frem til den 15. februar. Donationer til Psoriasis Forskningsfonden kan foretages på MobilePay 46 821 med kommentaren: Fonden. Eller til konto nr. 1551-4768333920, ligeledes med kommentaren: Fonden. Alle bidrag går ubeskåret til forskning.

Vil du høre mere om psoriasis, medlemskab eller hvordan du kan støtte Psoriasisforeningens arbejde? Så kontakt foreningens landskontor på tlf. 36 75 54 00 eller psoriasis@psoriasis.dk

Fakta om psoriasis
Mange tænker fejlagtigt stadig på psoriasis som en mild og rent kosmetisk hudsygdom, ligesom myter om sygdommen fortsat er udbredt, fx at psoriasis skulle smitte. Men psoriasis stikker langt dybere end pletterne på huden, som er sygdommen er mest kendt for. Psoriasis er en kronisk autoimmun sygdom, som kan medføre en række alvorlige følgesygdomme (se punktopstillingen), og sygdommen har for mange en omfattende indflydelse på livskvaliteten, bl.a. på grund af den stigma der er forbundet med at leve med røde, skællende udslet på huden. Mange kæmper desuden i flere år for at finde den rigtige behandling, som gør det muligt at leve et godt, normalt og aktivt liv med psoriasis.

• Omkring 165.000 danskere lider af psoriasis.
• Psoriasis er en kronisk immunsygdom, der ikke kan helbredes.
• Den viser sig på huden i form af røde afgrænsede plamager på mindre eller større dele af kroppen (afhængigt af sværhedsgrad, mild, moderat, svær), og udslættet medfører skæl, kløe, svie, smerter og lignende fysiske gener.
• Næsten tre procent af befolkningen får psoriasis.
• Hver anden med psoriasis oplever at få en eller flere følgesygdomme som diabetes, hjertekarsygdomme, psoriasisgigt og depression.
• Utilstrækkelig behandling øger risikoen for at udvikle følgesygdomme.
• Mennesker med svær, ubehandlet psoriasis lever mellem 5 og 10 år kortere end den øvrige befolkning.
• Typen af behandling, der tilbydes, afhænger af, hvor hårdt patienten er ramt. Psoriasis inddeles klinisk i tre sværhedsgrader, afhængigt af hvor stor del af kroppen der er ramt: mild, moderat og svær.
• Behandlingstilbud følger en trinmodel: 1) lokalbehandling, 2) lysbehandling, 3) systemisk behandling herunder klimabehandling, 4) biologisk behandling. Man starter typisk nederst på trappen med lokalbehandling og bevæger sig opad i dialog med lægen, til man finder den behandling, der virker optimalt.
Kilde: Psoriasisforeningen, www.psoriasis.dk

Om Psoriasisforeningen
Psoriasisforeningen arbejder for at forbedre vilkårene for de 165.000 mennesker med psoriasis og psoriasisgigt i Danmark og deres pårørende.

Når du støtter Psoriasisforeningen, bidrager du til foreningens arbejde for, at alle med psoriasis og psoriasisgigt i Danmark kan få et godt liv. Din støtte går dermed til forskning på psoriasisområdet, kampagner og oplysning, politiske og sundhedsfaglige samarbejder og målrettede projekter for at forbedre vilkårene for mennesker med psoriasis. Psoriasis Forskningsfonden er grundlagt af Psoriasisforeningen, og som medlem støtter du fonden via dit kontingent.

Relevant information

Læs mere på Psoriasisforeningens hjemmeside
www.psoriasis.dk


Pressekontakt

Puk Holm Hansen
Kommunikationsrådgiver
  + 45 30 73 97 98

Firma

Psoriasisforeningen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup, Danmark

  +45 36 75 54 00
  +45 30 73 97 98

http://www.psoriasis.dk

Modtag nyheder fra Psoriasisforeningen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire