Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
17/06-20   -   Pressemeddelelse

Omstridt behandlingsform bliver langt om længe blåstemplet

Ny forskning slår fast: Klimabehandling giver markant effekt på psoriasis. Forskere på Roskilde Universitetshospital har gennem en ny undersøgelse påvist, at klimabehandling er et centralt våben mod svær psoriasis. Patienterne har en tydelig gavnlig effekt af behandlingen, men også i det lange perspektiv er klimaterapi vigtig - især fordi den øger livskvaliteten.

Siden starten af 1970erne har klimabehandling ved Det Døde Hav i Israel været et tilbud til de psoriasispatienter, hvis psoriasis har så gennemgribende indvirkning på deres dagligdag, at andre behandlingsformer ikke slår til. Den unikke kombination af det mineralholdige hav og solstråler med et lavt UV-indeks udgør kernen i behandlingen. Derudover indeholder behandlingen for patienter, der også lider af gigt, bade i mineralholdig (særlig svovlholdigt) vand på 41 grader og massage. Behandlingen er overvåget af dansk sundhedspersonale. Der sendes årligt flere hundrede patienter på behandlingsophold i Israel.

Bred behandlingsvifte er en nødvendighed

Det er meget forskelligt, hvad der virker for den enkelte psoriasispatient, og derfor er det afgørende, at der findes mange forskellige behandlingstyper. Og der er store fordele ved at have opholdene i Israel som en del af behandlingspaletten. En lang række patienter har nemlig så stor glæde og gavn af klimabehandling, at de længe efter et ophold ikke behøver anden medicinsk behandling. Der er endvidere psoriasispatienter, der ikke tåler medicinsk behandling. Det er bare et par eksempler på patienter, for hvem klimabehandling er en helt afgørende behandlingsmulighed.

Klimabehandling som veldokumenteret behandling

Klimabehandling har længe været et omdiskuteret emne inden for behandlingen af psoriasis, og der har blandt sundhedspersonalet derfor lige så længe været et stort ønske om at få videnskabelig dokumentationen for effekten. I det nye studie “Long-term Evaluation of Climatotherapy for Psoriasis” har danske forskere undersøgt data fra patienter i perioden 2014-2017.

”Klimaterapi har en veldokumenteret kort-tids virkning, mens effekten på længere sigt kun er dårligt beskrevet. Behandlingen har derfor været genstand for en del diskussion. Vores opgørelse af resultaterne fem måneder efter klimaterapi viser, at mens virkningen på huden kun ses hos ca. hver femte patient – så synes seks ud af ti patienter alligevel at klimaterapi har en gavnlig virkning på deres livskvalitet. Der er således en væsentlig forskel imellem den observerede og den oplevede virkning. Forskellen mellem de to er tankevækkende og en mulig forklaring af det fortsatte behov for klimaterapi, i en æra hvor de fleste kan forvente et bedre resultat af medicinske behandlinger på huden,” udtaler professor, ledende overlæge ved dermatologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Gregor Jemec, som er en af forskerne bag studiet.

Livskvalitet – et ikke uvæsentligt parameter

Psoriasisforeningens formand Sten Svensson er glad for, at studiet har undersøgt livskvalitet i forhold til klimabehandling i studiet.

”Rapporten slår fast, at klimabehandling som en sideeffekt giver øget livskvalitet. Det er klart, at har man daglige smerter og kløe, så forringer det livskvaliteten markant.”

Han fortsætter: ”Opholdene i Israel reducerer både generne ved psoriasis og den dagligdagsstress, der i høj grad er med til at initiere psoriasisudbrud og dermed påvirke den psykiske tilstand. Behandlingsformen har derfor en stor afsmittende indvirkning på hele psoriasispatientens dagligdag såsom fastholdelse i job, familieliv, træning og sociale aktiviteter. ” Sten Svensson uddyber, ”Vi ved desuden, at psoriasis ofte medfører følgesygdomme såsom depression og angst. Der er ingen tvivl om, at når livskvaliteten forringes af daglige smerter eller kløe, så bliver den psykiske tilstand sat under ekstra pres. Der er derfor godt ræsonnement i også at behandle for bedre livskvalitet. ”

Sten Svensson peger på, at op mod hver anden psoriasispatient rammes af psoriasisgigt. Når man har psoriasis, har man desuden en højere risiko for at få en række andre sygdomme som fx hjerte-kar-sygdomme, forhøjet kolesterol og diabetes. ”Livskvalitet spiller ind i forhold til risikoen for at udvikle disse sygdomme. Har man det godt, er der mere overskud til sund kost og motion.”

Stor skævvridning på tværs af Danmark

Visitationen til klimabehandling foregår meget forskelligt rundt omkring i landet. I nogle regioner er det hudlægen i den enkelte kommune, der visiterer. I andre regioner foregår visitationen på sygehusets hudafdeling et par dage om året. Oversigter viser, at der er store udsving på, hvor mange patienter de enkelte regioner hver især sender på klimaophold.

Her fremgår det, at især Region Syddanmark visiterer langt færre. Mange patienter i regionen må derfor leve med store gener. De står tilbage med følelsen af, at deres liv ikke har samme værdi som patienter i de øvrige dele af Danmark.

Næstformand i Psoriasisforeningen Lonny Andersen er meget ked af denne situation: ”Psoriasispatienter i Region Syddanmark er jo ikke mindre ramt af deres sygdom end patienter fra resten af landet.” Hun fortsætter: ”Vi er i kontakt med mange frustrerede patienter, der har svært ved at opretholde en normal dagligdag med arbejde, familie, venner og fritidsaktiviteter, når sygdommen raser i hud og led.”

Om situationen i Region Syddanmark udtaler hun: ”Det er svært at forstå logikken i de økonomiske prioriteringer, der ligger til grund for, at færre sendes på ophold i Israel. Det virker, som om ’her-og-nu-lappeløsninger’ vægtes højere end langsigtede investeringer i en patientgruppe, som i den grad er hårdt ramt af deres sygdom.”

Hun forklarer: ”Det, som sundhedsvæsenet i regionen sparer lige nu, giver meget større udgifter på den lange bane. En ting er den enkelte patients egne udgifter til medicin, men når man samtidig ser på, hvad klinikker og hospitaler har af løbende udgifter til kontroller og behandlinger, så er det svært at forstå regnestykket.”

Med støtte fra Forskningsfonden
Studiet “Long-term Evaluation of Climatotherapy for Psoriasis” er blevet til på initiativ fra Psoriasisforeningen og via midler fra Psoriasis Forskningsfonden.

”Forskningsfonden valgte at støtte studiet med midler for at få klarlagt effekterne af klimabehandling. Dem har vi fået nu,” udtaler formand for Forskningsfonden, Niels Jensen.

Fakta om psoriasis

• Cirka 4-5 procent af befolkningen får psoriasis, det kan anslås, at op imod 250.000 lever med sygdommen i Danmark.
• Psoriasis er en kronisk, inflammatorisk sygdom, der ikke kan helbredes.
• Den viser sig på huden i form af røde afgrænsede områder eller pletter på mindre eller større dele af kroppen afhængigt af sygdommens sværhedsgrad, og udslættet medfører skæl, kløe, svie, smerter og lignende fysiske gener.
• Psoriasis debuterer oftest i teenageårene, men kan opstå i alle aldre.
• Hver anden med psoriasis oplever at få en eller flere følgesygdomme som diabetes, hjertekarsygdomme og depression.
• Op imod 42 % af mennesker med psoriasis udvikler desuden den særlige gigtform psoriasisgigt, der kan minde om leddegigt.
• Mennesker med svær, ubehandlet psoriasis lever mellem 5 og 10 år kortere end den øvrige befolkning.
• Psoriasis kan også være hårdt for psyken. Depression, angst, lavt selvværd og social fobi er nogle er de negative psykologiske aspekter, der kan være forbundet med psoriasis. Faktisk oplever hver femte med svær psoriasis at blive ramt af depression.
• Psoriasisforeningen arbejder for et godt liv med psoriasis i hud og led for de op imod 250.000 mennesker med sygdommen i Danmark og deres pårørende.
Kilde: Psoriasisforeningen, psoriasis.dkRelevant information

Link til undersøgelsen: Long-term Evaluation of Climatothe..
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32314487/


Pressekontakt


Firma

Psoriasisforeningen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup, Danmark

  +45 36 75 54 00
  +45 30 73 97 98

http://www.psoriasis.dk

Modtag nyheder fra Psoriasisforeningen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire