Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
09/12-22   -   Pressemeddelelse

Patientforening reagerer på de stigende priser: Nedsætter kontingent for medlemmerne

Psoriasisforeningen tager konsekvensen af, at mange medlemmer er hårdt ramt af inflationen, og nedsætter derfor kontingentet for sine medlemmer. Med tiltaget ønsker foreningen at imødekomme medlemmerne i den udstrækning, det er muligt, værne om de svageste medlemmer og sikre fortsat støtte til foreningens arbejde, fortæller formanden.

”Din næste kontingentbetaling nedsættes med 10 procent,” har Psoriasisforeningens ca. 4.500 ordinære medlemmer kunnet læse i denne tid i et personligt brev fra foreningens direktør. Det er måske ikke det beløb, der gør forskellen på, om man kan betale sin gasregning, erkender foreningen, men det skal ses som et udtryk for, at vi forstår vores medlemmers situation, forklarer formand, Sten Svensson:

”Jeg ved, at mange, og måske især ældre, medlemmer af foreningen netop nu sidder og prøver at få budgettet til at hænge sammen. Måske skal de træffe valget mellem at tilgodese sig selv med bare et par få fornøjelser eller endda fornødenheder, eller om de skal fortsætte medlemskabet af den ene eller anden forening. Derfor ønsker vi at melde ud allerede nu, at vi nedsætter beløbet for den næste kontingentbetaling,” udtaler formanden og fortsætter:

”For det enkelte medlem er det måske ikke det store beløb, men for foreningen er det dog en omkostning, der kan mærkes. Alligevel er det vigtigt for os at anerkende den situation, samfundet står i, og gå forrest ved at vise, at Psoriasisforeningen også påtager sig et ansvar og handler på det. Vi må alle bidrage i denne tid, skære til og optimere brugen af vores resurser. Vi håber, det vil blive oplevet som en imødekommelse af vores medlemmer; at vi tager hånd om dem og værdsætter dem. Det er jo medlemmerne, der udgør Psoriasisforeningen,” forklarer Sten Svensson.

Vigtigt at sikre fortsat støtte til foreningens mange aktiviteter som civilorganisation

Samtidig er det selvfølgelig vigtigt for foreningen at sikre fortsat opbakning til de mange aktiviteter, støtte og rådgivning, som Psoriasisforeningen yder til gavn for både de 4.500 medlemmer, men også de mere end 200.000 med den kroniske hudsygdom i Danmark og deres pårørende.

”Da coronakrisen var på sit højeste, så vi for alvor civilorganisationernes betydning for vores samfund og den store opgave, de løfter. Som en mindre NGO løser vi en række vigtige opgaver og yder en væsentlig støtte og vejledning, der fungerer som supplement til det offentliges tilbud og behandling – og det for en betydelig, men temmelig udsat og overset patientgruppe af kronikere, ofte med multisygdom. Vores medlemmer er helt afgørende i den henseende, da vi er afhængige af medlemskaber, frivillige og private bidrag for at kunne fortsætte vores arbejde,” understreger Sten Svensson.

Patient til patient information og støtte er afgørende

Psoriasisforeningen herunder og i særdeleshed foreningens frivillige yder landet over en stor indsats for, at børn, unge og voksne med psoriasis kan mestre og leve godt med deres kroniske sygdom. Eksempelvis arrangerer de sociale og faglige aktiviteter, foredrag med sundhedsfaglige, politikere og andre, der kan formidle nyeste viden, forskning og redskaber og forbedre vilkårene for patientgruppen.

Det vigtigste er dog, ifølge formanden, at medlemmer møder andre medlemmer: ”Og der oplever et fællesskab, hvor de kan dele værdifulde erfaringer. For os er nøglen: ’Du er ikke alene’, det har stor betydning for mange med psoriasis at opleve. Også af denne grund håber vi, tiltaget kan bidrage til, at flere vil bevare deres medlemskab med de fordele, netværk og støtte, det giver," siger Sten Svensson.

Mennesker med kroniske sygdomme fravælger behandling, fordi de ikke har råd

Inflationen presser ikke mindst de mange danskere med handicap og kroniske sygdomme, en gruppe som ofte befinder sig i de laveste indkomstgrupper og/eller på kanten af eller helt uden for arbejdsmarkedet. Specifikt er mennesker med psoriasissygdomme ofte ramt af multisygdom fx med følgesygdomme som hjertekarsygdomme, diabetes, gigt og depression samt andre autoimmune diagnoser.

Dertil kommer, at kronikere ofte har yderligere udgifter til sundhedsydelser som fx fysioterapi, psykolog eller blot dyr lægeordineret medicin fx dyre cremer ved psoriasis, som ikke dækkes fuldt af offentligt tilskud.

I slutningen af oktober offentliggjorde Danske Handicaporganisationer, som Psoriasisforeningen er medlem af, en undersøgelse blandt mennesker med handicap og kronisk sygdom foretaget af Analyse Danmark, der viser, at næsten hver fjerde af de adspurgte har stoppet nødvendig behandling, fordi de ikke havde råd. Samtidig frygter 51 procent ikke at have penge nok til medicin og behandling i fremtiden. Læs mere om undersøgelsen på Danske Handicaporganisationers hjemmeside.


Faktaboks: Fakta om psoriasissygdomme

Psoriasisforeningen er en humanitær forening med ca. 4.500 medlemmer. Foreningen arbejder for at udbrede kendskabet til psoriasis og psoriasisgigt samt støtte og forbedre vilkårene for de mere end 200.000 med psoriasissygdomme i Danmark og deres pårørende.

• Hver dag får 10 danskere konstateret psoriasis.
• Mellem 3-5 % af den danske befolkning udvikler psoriasis.
• Psoriasis er en kronisk, autoinflammatorisk sygdom, der ikke kan helbredes.
• Den viser sig på huden i form af røde afgrænsede områder eller pletter på mindre eller større dele af kroppen (afhængigt af sværhedsgrad, mild, moderat, svær), og udslættet medfører skæl, kløe, svie, smerter og lignende fysiske gener.
• Psoriasis debuterer oftest i teenageårene, men kan opstå i alle aldre.
• Hver anden med psoriasis oplever at få en eller flere følgesygdomme som diabetes, hjertekarsygdomme og depression.
• Op imod 42 % af mennesker med psoriasis udvikler desuden den særlige gigtform psoriasisgigt, der kan minde om leddegigt.
• Mennesker med svær, ubehandlet psoriasis lever mellem 5 og 10 år kortere end den øvrige befolkning.
• Psoriasis kan også være hårdt for psyken. Depression, angst, lavt selvværd og social fobi er nogle af de psykiske følgevirkninger forbundet med psoriasis.
Kilde: Psoriasisforeningen, www.psoriasis.dkRelevant information

Læs mere om psoriasissygdomme og foreningens arbejde:
www.psoriasis.dk


Billeder


Pressekontakt

Puk Holm Hansen
Kommunikationsansvarlig
  + 45 30 73 97 98

Firma

Psoriasisforeningen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup, Danmark

  +45 36 75 54 00
  +45 30 73 97 98

http://www.psoriasis.dk

Modtag nyheder fra Psoriasisforeningen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire