Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
26/04-19   -   Pressemeddelelse

Bedre projekteringsledelse vil reducere fejl og manglerProjekteringsledelse kan ifølge Molio blive et vitalt, selvstændigt og tværfagligt rådgiverområde. Projekteringsledelse vil bidrage til at reducere antallet af fejl og mangler, der ifølge Molio næsten altid opstår i byggeprojekters grænseflader.

Byggeriets ømme tå er kvalitet og budgetter. Der skal ikke trædes meget ved siden af før den offentlige gabestok venter til skade for ikke bare byggeriets omdømme, men også helt kontant viser sig på bundlinjen hos de involverede virksomheder.

Ifølge Molio – Byggeriets Videnscenter er der ekstra god grund til at skærpe opmærksomheden i disse år, hvor byggeriets ”grundlov” AB-systemet er blevet revideret og byggeriets generelt står overfor store digitale udfordringer med IKT og BIM-ledelse. I forhold til tidligere har projekteringsledelsen fået betydelig mere ansvar, især for økonomi, tid og budget, hvilket vil medføre en øget arbejdsindsats med forventelig 25-35%.

– Det er især rådgiverne, som skal være opmærksomme på de nye udfordringer. Med reformen af AB-systemet og øget fokus på IKT og BIM-ledelse er det en god ide at kigge indad og kritisk vurdere, om virksomheden nu har de kompetencer, der skal til for at undgå dyre lærepenge i de stadig mere komplekse og tværfaglige byggeprojekter, siger udviklingskonsulent Hanne Høeg Jensen fra Molio – Byggeriets Videnscenter.

In-house kompetencer
Det er helt konkret samarbejdet om styring, tid og økonomi mellem bygherre og deres rådgiver, der bør give anledning til kritisk granskning. Det kan nemlig blive rigtig dyrt for både bygherren, arkitekten og ingeniøren, hvis virksomhederne ikke in-house har de kompetencer, der gør, at de kan navigere uden om de knaster, der ofte opstår, når aktørerne ikke har de nødvendige værktøjer til at tænke på tværs af hele byggeprocessen og håndtere samarbejdet med aktørerne.

– Projekteringsledelse handler især om at reducere fejl og mangler og dermed om at få bedre styr på budgetterne. Vi ser det som et selvstændigt rådgiverområde, der rækker ud over de konflikter om ansvar, som desværre ikke er ukendt i byggeprocessen. Der er store områder i byggeriet, som griber ind i hinanden, og derfor er der brug for på et tidligt tidspunkt at afdække, hvad der eventuelt er af huller ikke blot i byggeprojekterne men også i byggeprojekternes ledelse. Det tror vi, at kurserne i projekteringsledelse er svaret på, siger Hanne Høeg Jensen.

Molio tager hul på opgaven med kurser i projekteringsledelse allerede i juni. Her har Molio med nogle af branchens skarpeste undervisere inden for rådgivning, økonomi- og tidsstyring, jura og ledelse skruet kurser sammen for arkitekter, ingeniører, konstruktører m.fl. Formålet er at gøre deltagerne i stand til at bygge bro henover byggeriets grænseflader, så samarbejdet om processerne mellem de mange aktører optimeres.

– Alle erkender jo, at byggeriet er blevet mere kompliceret, og at der er behov for bedre koordinering og samarbejde, hvis vi skal opnå en mere effektiv projektering. Ikke mindst digitalisering og nye samarbejdsformer har ændret byggeriet radikalt, og derfor er vi nu også klar med opdaterede kurser, som imødekommer en stor udfordring, understreger Hanne Høeg Jensen.

Relevant information

Læs om kurserne her
https://molio.dk/course/projekteringsledelse


Billeder


Pressekontakt

Hanne Høeg Jensen
Udviklingskonsulent
  44 89 06 93
  21 47 19 23
Rikke Hyldig
Kommunikations-konsulent
  44 89 06 63

Firma

Molio
Lyskær 1
2730 Herlev, info@molio.dk

  70 12 06 00

www.molio.dk

Modtag nyheder fra Molio - Byggeriets Videnscenter på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire