Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
26/11-19 - Pressemeddelelse

Vejviser til det nye AB-light-system

Ved mange mindre opgaver er AB Forenklet et naturligt valg, når de øvrige AB 18-vilkår findes for tunge som aftalegrundlag. Nu kan bogen AB Forenklet for praktikere hjælpe dig på rette spor i det nye AB-setup.

28/10-19 - Pressemeddelelse

El-tegningsstandarder opdateret i samarbejde med Sikkerhedsbranchen

Molio har udgivet en opdateret version af tegningsstandarderne for el. Opdateringen sker i et samarbejde med Sikkerhedsbranchen, så de symboler, som før både eksisterede hos Molio og Sikkerhedsbranchen - og så forskellige ud - nu er blevet synkroniseret og ligger samlet.

03/10-19 - Pressemeddelelse

Fremtidens digitale byggeri er i fokus på årets Molios-konference

Når Molio - Byggeriets Videnscenter den 5. november inviterer hele den danske byggebranche til sin årlige konference i HUSET i Middelfart, er det med fremtidens digitale byggeri i fokus.

20/09-19 - Pressemeddelelse

Styrket dansk buildingSMART skal sikre tværfagligt og internationalt samarbejde i byggeriet

buildingSMART er en international organisation, der arbejder for at udvikle og fremme anvendelsen af åbne, digitale standarder i byggeriet. Inden nytår skal der oprettes et dansk buildingSMART Chapter, som erstatning for det eksisterende nordiske Chapter. Som en del af processen inviterer Molio tirsdag den 24. september til dialogmøde om buildingSMART.

22/08-19 - Pressemeddelelse

Intelligent arkitektur skal forme fremtidens byggeri

Kronik: Byggeriet står over for et paradigmeskifte. Aldrig har vi stillet så mange krav til et byggeri og dets ydeevne. Kigger vi ind i fremtiden, vil byggeriet de kommende årtier undergå forandringer, vi ikke har oplevet siden industrialiseringen holdt sit indtog. Udviklingen er drevet af to elementer; digitalisering og bæredygtighed.

21/08-19 - Pressemeddelelse

Hvornår giver det mening at opdele en bygningsmodel?

En ny vejledning fra Molio hjælper brugerne med at træffe velovervejede beslutninger om opdeling af bygningsmodeller. På den måde undgår man dyre og tidskrævende overraskelser, fordi man ikke behøver omstrukturere eller opdele modellerne i løbet af projekteringen.

20/08-19 - Pressemeddelelse

Budskabet om Lean Construction er vigtigere for mig end at tjene penge

Forfatteren Sven Bertelsen har besluttet at hans bøger om Lean Construction ikke længere skal sælges med profit – og bøgerne kan nu fås til meget lave priser. Udbredelsen af Lean Construction er nemlig langt vigtigere end indtjeningen, og metoderne kan ifølge forfatteren gavne ikke blot byggebranchens virksomheder, men hele Danmark.

06/08-19 - Pressemeddelelse

CCS breder sig til verdens største land

Den offentlige byggesektor i Rusland har valgt at indføre et klassifikationssystem baseret på den internationale standard ISO/IEC 81346-12, som klassifikationstabellerne fra CCS er blevet indarbejdet i. Beslutningen er truffet efter grundige analyser og et pilotprojekt med opførelse af en ny brandstation i Moskva. Og russerne er ikke alene om at gå den vej.

25/06-19 - Pressemeddelelse

Fald i nybyggeri giver plads til energirenovering

Nybyggeriet er faldende i Danmark, og samtidig indgås der flere grønne forlig på Christiansborg. Rådgiverne og den øvrige byggebranche bør derfor forberede sig på en ny bølge i byggeriet, som får fokus på energirenoveringer.

19/06-19 - Pressemeddelelse

Grøn omstilling i byggeriet

Bæredygtighed er mere aktuelt, end nogensinde før. På Folkemødet, som løb af stablen i sidste uge, var verdensmålene for bæredygtig udvikling det altoverskyggede tema. Bæredygtige processer og materialer er indiskutabelt fremtiden for byggeriet, og for nylig kunne Molio helt i tidens ånd udnævne 19 spritnye certificerede rådgivere i bæredygtighed.

18/06-19 - Pressemeddelelse

buildingSMART skifter gear

Molio vil styrke det danske engagement i buildingSMART og arbejder nu målrettet frem mod en ny handlingsplan. Adm. direktør Christina Hvid sætter sig som mål at øge synlighed, forståelse og samarbejde om buildingSMART i Danmark.

06/05-19 - Pressemeddelelse

Nyt tiltag fra Molio: buildingSMART boost

buildingSMART boost er en fælles betegnelse for fysiske tema-arrangementer og webinarer der sætter fokus på digitalisering af byggebranchen. buildingSMART boost er et nyt initiativ fra Molio, der repræsenterer buildingSMART i Danmark.

02/05-19 - Pressemeddelelse

Byggeriet gør klar til Next Level af digitaliseringen

På tirsdag mødes den digitale fortrop på temamødet NEXT LEVEL, hvor de vil aftale initiativer, der kan øge byggeriets digitalisering.

30/04-19 - Pressemeddelelse

Styrk fokus på Facility Management

Byggeriet og Facility Management (FM) er to sider af samme sag. Stille og roligt udviskes grænsefladerne. Det er derfor helt naturligt, at Molio – Byggeriets Videnscenter påtager sig opgaven at certificere den danske FM-branche med den til dato mest ambitiøse uddannelsesplan.

26/04-19 - Pressemeddelelse

Bedre projekteringsledelse vil reducere fejl og mangler

Projekteringsledelse kan ifølge Molio blive et vitalt, selvstændigt og tværfagligt rådgiverområde. Projekteringsledelse vil bidrage til at reducere antallet af fejl og mangler, der ifølge Molio næsten altid opstår i byggeprojekters grænseflader.

15/04-19 - Pressemeddelelse

Molio har store forventninger til samarbejde om svanemærket byggeri

Molios uddannelsessamarbejde om svanemærket byggeri har vind i sejlene. Interessen for miljømærkede byggerier er stærkt stigende i hele Norden. Det viser en ny statistik fra Nordisk Miljømærkning. Det skaber forventninger hos Molio til de kurser, som virksomheden udbyder i svanemærket byggeri.

06/03-19 - Pressemeddelelse

Molio skubber på miljømærket byggeri

Molio – Byggeriets Videnscenter har indgået et uddannelsessamarbejde med Miljømærkning Danmark. Aftalen omfatter kurser om svanemærket byggeri, og Molio tror på, at samarbejdet vil bidrage til at fremme det miljømærkede byggeri i Danmark.

30/01-19 - Pressemeddelelse

Christina Hvid bliver ny adm. direktør i Molio

Christina Hvid tiltræder den 1. marts som ny administrerende direktør for Molio – Byggeriets Videnscenter. Christina Hvid bliver en af de centrale aktører, der med fokus på udvikling, digitalisering og effektivisering skal styrke dansk byggeris viden og konkurrenceevne

30/10-18 - Pressemeddelelse

Genvej til byggeøkonomi

Der er brølende travlt i byggeriet, og derfor er der behov for at være ekstra skarp, når mange bolde holdes i luften samtidig. Det stiller øgede krav til bygge- og økonomistyring. På den baggrund har Molio – Byggeriets Videnscenter valgt at udbyde en koncentreret og kortere kompetencegivende uddannelse indenfor byggeøkonomi.

29/10-18 - Pressemeddelelse

Miljø – fra giftig jord til cirkulær økonomi

Der er opmærksomhed på miljøet i byggeriet. Branchen har travlt, og det betyder pres på miljøet, da en tredjedel af alt affald kan adresseres til bygninger og anlæg. Det tager branchen alvorligt, og derfor får miljøet et 360 graders eftersyn på Byggeriets Miljøkonference i Middelfart.Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire