Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
25/06-19   -   Pressemeddelelse

Fald i nybyggeri giver plads til energirenoveringNybyggeriet er faldende i Danmark, og samtidig indgås der flere grønne forlig på Christiansborg. Rådgiverne og den øvrige byggebranche bør derfor forberede sig på en ny bølge i byggeriet, som får fokus på energirenoveringer.

Ifølge en konjunkturanalyse fra Dansk Byggeri vil beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen falde i 2020. Først og fremmest i anlægsbranchen, men også boligbyggeriet er på vej ned.

Byggeriet af nye huse, lejligheder og rækkehuse til private nåede toppen sidste år, og aktiviteten i det samlede nybyggeri holdes i år kun oppe af, at der er udsigt til at blive bygget væsentlig flere almene boliger.

Energirenoveringer afgørende for grøn omstilling
I forbindelse med de politiske forlig på klimaområdet der forhandles netop nu, forventes det, at en kommende regering vil stille krav om at lave incitamenter for grøn omstilling og nedbringelse af energiforbruget i Danmark.

– Byggebranchen har over for regeringen igennem længere tid peget på det oplagte besparelsespotentiale i energirenovering, så vi forventer at den spåede nedgang i nybyggeriet, vil give plads til en større renoveringsbølge. Vel at mærke med stramme krav til et dokumenteret fald i energiforbruget og til de materialer der anvendes, siger Bo Riisbjerg Thomsen, udviklingskonsulent i Molio.

Kommende energirenoveringer kræver helhedsindsats
– I dag laver vi mange ’komfortrenoveringer’, som reelt ikke sænker forbruget, men hæver komforten. Derfor er det ikke hvem som helst der kan kaste sig ud i energirenoveringer, siger Bo Riisbjerg Thomsen.

Han forklarer, at det kræver en helhedsindsats og kompetencer til at vurdere samspillet mellem flere forskellige indsatsområder, samt erfaring i at beregne det faktiske udbytte.

Derfor har Molio udviklet Renoveringsuddannelsen. Renoveringer skal både planlægges og udføres professionelt, for at bygningsejeren får udbytte af indsatsen og reduktionsmål kan indfries.

I fremtiden vil en bygnings energi- og ressourceforbrug i langt højere grad have indflydelse på en bygnings værdi. Derfor handler det om at værdisikre de aktiver, man besidder som bygningsejer eller ejendomsinvestor.

Relevant information

Læs mere om Molios Renoveringsuddannelse
https://www.molio.dk/course/renoveringsuddannelsen


Pressekontakt

Bo Riisbjerg Thomsen
Bygningskonstruktør og udviklingskonsulent
  44 89 06 22
Rikke Hyldig
Kommunikations-konsulent
  44 89 06 63

Firma

Molio
Lyskær 1
2730 Herlev, info@molio.dk

  70 12 06 00

www.molio.dk

Modtag nyheder fra Molio - Byggeriets Videnscenter på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire