Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
10/10-18   -   Pressemeddelelse

Anja Dalgaard-Nielsen ansat som Professor II ved SEROSAnja Dalgaard-Nielsen som Professor II ved Centre for Risk Management and Societal Safety ved Universitetet i Stavanger.

Anja Dalgaard-Nielsen tiltræder per 1. december 2018 i en stilling som Professor II ved Centre for Risk Management and Societal Safety (SEROS) ved Universitetet i Stavanger. Professoratet er en såkaldt 20 procent-stilling, der oppebæres ved siden af Anjas daglige arbejde som chef for Institut for Strategi.

SEROS er et tværdisciplinært center, der forsker i krisestyring og samfundssikkerhed. Anja skal bidrage til at styrke centrets internationale forskningsprofil, ligesom hun vil få en nøglerolle i centrets rådgivning af den norske regerings Board of Societal Safety and Emergency Management hvad angår forebyggelse af voldelig ekstremisme.

Det nye samarbejde med Universitetet i Stavanger skal bidrage til at styrke FAKs forskning i hybride, grænseoverskridende trusler yderligere, ligesom FAK, i lyset af det seneste forsvarsforligs markante fokus på Forsvarets bidrag til den nationale sikkerhed, kan drage nytte af SEROSs stærke profil på forskning i krisestyring og samfundssikkerhed.

Udnævnelsen understreger FAKs succes med at etablere sig som et internationalt anerkendt forsknings- og uddannelsesmiljø. FAK indgår i forvejen i et lignende samarbejde med Center for War Studies ved Syddansk Universitet, hvor Peter Viggo Jakobsen er ansat som Professor II.

Anja Dalgaard-Nielsen modtog i 2017 DR P1's Rosenkjærprisen. I den forbindelse har hun produceret en række radioudsendelser, der går tæt på de dilemmaer, som vi som enkeltindivider og som samfund står over for i forhold til moderne terrorbekæmpelse. De kan aktuelt høres som podcast på P1.

Hun er desuden - også i forlængelse af Rosenkjærprisen - i samarbejde med journalist Lotte Lund i gang med at lægge sidste hånd på en ny arbejdstitlen "Tryg i en terrortid". Bogen kommer rundt om terrorismen som et fænomen, vi som mennesker er nødt at forholde os til. Baseret på nyeste viden formidler den svarene på, hvordan vi er endt med den terrortrussel, vi står over for i dag og hvad vi som individer kan stille op. Den viser at vores samfund er særdeles robust og at terrorisme ikke er vejen til forandring. Bogen, der udgives af Lindhardt

Relevant information

Forsvarsakademiet
http://www.fak.dk/Pages/default.aspx

Centre for Risk Management and Societal Safety
https://www.uis.no/research-and-phd-studies/research-centres/seros/

DR P1: Terrordilemmaer v. Anja Dalgaard-Nielsen
https://www.dr.dk/radio/p1/rosenkjaerprisen/terrordilemmaer-1-5


Billeder


Pressekontakt


Firma

Ret & Sikkerhed
Christiansborg
1240 København K, Danmark

  +45-24244943

http://retogsikkerhed.dk

Modtag nyheder fra Ret & Sikkerhed på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire