Få dit eget presserum

Få dit eget presserum

Anja Dalgaard-Nielsen ansat som Professor II ved SEROS

10-10-18 - Pressemeddelelse
Anja Dalgaard-Nielsen som Professor II ved Centre for Risk Management and Societal Safety ved Universitetet i Stavanger.

Populær TV2-vært i bestyrelsen for retspolitisk tænketank

28-03-18 - Pressemeddelelse
Den populære TV2-vært Janni Pedersen, der også er en af Danmarks førende kriminalreportere, er nyt medlem i det retspolitiske tænketank Ret & Sikkerhed, som for nyligt afholdt sin første ordinære generalforsamling.

Medstifter af tænketanken Ret & Sikkerhed modtager DRs Rosenkjærpris

30-11-17 - Pressemeddelelse
Terrorforsker og medstifter af tænketanken Anja Dalgaard-Nielsen har fået DRs Rosenkjærpris for sin formidling af sit speciale omkring terrorisme og radikalisering.

Seneste billeder


Kontaktpersoner

Anja Dalgaard-Nielsen
Medstifter af tænketanken Ret & Sikkerhed, chef for Institut for strategi ved Forsvarsakademiet
  +45 72 81 75 70
  anjadalgaard@hotmail.com
Morten Bødskov
Medstifter af tænketanken Ret & Sikkerhed, fhv. justitsminister MF
   +45 33 37 40 08
  smorb@ft.dk

Virksomhedsprofil

Formålet med Tænketanken Ret & Sikkerhed er at etablere sig som et forum for debat om de sikkerhedsmæssige trusler, som Danmark står over for.

Siden angrebene på New York og Washington i 2001 er både de sikkerhedsmæssige trusler, som Danmark står over for, og de redskaber, vi benytter os af for at forsvare os mod truslerne, afgørende forandret. På trods af en række lovgivningsmæssige tiltag er truslen mod Danmark stadig høj, og har især de sidste 10 år befundet sig på et konstant og markant niveau.

Debatten om truslerne mod Danmark, de redskaber og ressourcer myndighederne er blevet udstyret med, synes derimod ofte af være præget af de samme oprindelige positioner. Konsekvensen er, at ofte fastgroede positioner skygger for den nødvendige debat om behovet for hele tiden at se balancen mellem sikkerhed og retssikkerhed i lyset af et kompleks og hastigt forandrende trusselsbillede.

Formålet med Tænketanken Ret & Sikkerhed er at etablere sig som et forum for debat om de sikkerhedsmæssige trusler som Danmark står over for - og vores svar her på. Virker de - eller virker de ikke? Er balancen mellem retssikkerhed og sikkerhed rigtig, skæv - eller hæmmet af hensyn som svækker forsvaret mod truslerne?

Tænketankens aktiviteter vil i første omgang være koncentreret om afholdelse af konferencer samt aktiviteter på sociale medier. Emnerne for aktiviteterne i 2016 vil omhandle truslen fra militant islamisme samt truslen fra cyberkriminelle.

Ret & Sikkerhed er grundlagt af:

Anja Dalgaard Nielsen, Chef for Institut for strategi ved Forsvarsakademiet

Henrik Breitenbauch, Centerleder, Center for Militære Studier

Lars Barfoed, associeret partner, Communiqué, fhv. justitsminister.

Mads Fuglede, kommentator, underviser Grundvigs Højskole.

Morten Bødskov, medlem af Folketinget, fhv. justitsminister

Følg os på de sociale medier

Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire