Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
09/04-18   -   Pressemeddelelse

Oprydning i de danske landsbyerKommunernes muligheder og pligter til at planlægge strategisk for udviklingen i landsbyerne skal styrkes. Det er én af anbefalingerne fra Udvalget for levedygtige landsbyer.

Det skal være mere attraktivt at bo og leve i Danmarks landsbyer, og kommunerne skal spille en mere aktiv rolle i arbejdet. Det er et par af budskaberne som Udvalget for levedygtige landsbyer netop har afleveret til erhvervsminister Brian Mikkelsen. I rapporten ”Landsbyerne – nu og i fremtiden”, kommer udvalget med 17 konkrete anbefalinger til regeringen.

Direktør Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium, har været medlem af udvalget og hun fremhæver, at strategisk planlægning for landsbyerne er alfa og omega.
- Omdannelsen og udviklingen af Danmarks landsbyer er en af de største planlægningsopgaver, der ligger foran os. Derfor er det positivt, at vi i Landsbyudvalget samlet står bag vigtige anbefalinger. Grundlæggende handler det om, at vi skal styrke kommunernes muligheder og pligter til at planlægge strategisk for udviklingen. Vi kan ikke forhindre afviklingen alle steder, men vi kan planlægge og støtte en bæredygtig udvikling, hvor det giver mening, siger Ellen Højgaard Jensen.

- Jeg vil fremhæve de tre første anbefalinger, nemlig at kommunerne skal planlægge strategisk for udviklingen af landdistrikterne, at de skal vurdere de enkelte landsbyers potentiale og at de skal overveje om der er landsbyer, der står overfor en nødvendig transformation, siger Ellen Højgaard Jensen.
Et andet aspekt, der er værd at fremhæve blandt de 17 anbefalinger er, at der skal arbejdes bevidst og strategisk med at sikre adgangen til naturen. De rekreative muligheder er helt afgørende for, om folk vil bosætte sig i landsbyerne.

Bedre levevilkår og investeringssikkerhed
Urbaniseringen betyder, at nogle landsbyer forfalder, mens andre er selvbærende og levedygtige. Udvalget for levedygtige landsbyer har præsenteret en model, hvorefter kommunerne netop kan karakterisere og vurdere levedygtigheden af forskellige landsbyer og landområder.

- Modellen er et godt redskab til kommunernes strategiske arbejde, og kan inspirere til at arbejde bevidst med de elementer, der har betydning for om en landsby er levedygtig eller ej. Vi har set mange eksempler på landsbyer, der klarer sig godt, men vi har også set landsbyer, der reelt er faldet ud af markedet. De skal have en hjælpende hånd fra staten, så der kan blive ryddet op og revet ned. Og nogle landsbyer skal omdannes til natur eller landbrugsareal. Oprydningen og omdannelsen skal naturligvis foregå i dialog og samarbejde med de berørte borgere og vil strække sig over årtier. Det er en svær øvelse, men den er helt nødvendig for at få genskabt et sundt ejendomsmarked. I udvalget har vi peget på, at der er behov for at afsætte langt flere midler til indsatsen. De penge vil være givet godt ud i længden, siger Ellen Højgaard Jensen.

Udvalget blev nedsat af erhvervsminister Brian Mikkelsen i 2017.


Relevant information

Læs mere om udvalget, anbefalinger m.m. via www.byplanlab.dk
www.byplanlab.dk

Læs også om "Skrumpelev"
http://www.byplanlab.dk/projekter/skrumpelev


Billeder


Pressekontakt

Ellen Højgaard Jensen
Direktør
  33177277

Firma

Dansk Byplanlaboratorium
Rådhusstræde 6, 1. sal
1466 København K, Danmark

  +45 33 17 72 70
  +45 40 97 44 44

http://www.byplanlab.dk

Modtag nyheder fra Dansk Byplanlaboratorium på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire