Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
12/04-24 - Pressemeddelelse

Åbent call: Byplanprisen 2024 samtænker klima og bykvalitet

Overalt i Danmark arbejder kommuner for at skabe attraktive rammer om livet i byer og boligområder – og ikke mindst fremtidssikre mod klimaforandringer. Og der er meget at lære af hinanden. Derfor efterlyses nytænkende og inspirerende by- og landskabsprojekter, der samtænker klimaløsninger og bykvalitet, som kandidater til årets byplanpris. Fristen for indstillinger er d. 27. maj.

16/01-24 - Pressemeddelelse

Et utraditionelt samarbejde vender byudviklingen på hovedet

Under vores gader, pladser og parker er en verden fuld af liv. Jorden under vores byer er levested for mere en 100 millioner af mikroorganismer, der lever side om side med planterødder og svampe. Men de er truet, for urbaniseringen lægger et kæmpe pres på vores jord. Konferencens ”Byens Vildt Grønne Gulv” afholdes d. 1. februar på Københavns Universitet.

23/11-23 - Pressemeddelelse

Mere støtte fra Plan22+ til kommunerne

Gennem Plan22+ inviterer Plan- og Landdistriktsstyrelsen og Realdania nu for anden gang landets kommuner til at byde ind med pilotprojekter, som kan understøtte arbejdet med at indfri klimamål gennem fysisk planlægning.

06/10-23 - Pressemeddelelse

Københavns Kommune vinder Byplanprisen 2023 for ”Det store Sydhavnsløft”

Københavns Kommune vinder Byplanprisen 2023 for ”Det store Sydhavnsløft”, fordi klimasikring og arkitektonisk kvalitet i de mange projekter, der knytter sig til Sydhavnen, går op i en højere enhed. Områdefornyelsens involvering af borgere og interessenter kan være inspiration for alle landets by- og landskabsplanlæggere.

30/08-23 - Pressemeddelelse

Byliv, fællesskab og kvalitet: De nominerede til Byplanprisen 2023

Et gammelt arbejderkvarter under forandring. Den smukke købstad, der vender ryggen til vandet og forstadens boligområder omkranset af grønne kiler og støjende trafikårer. Tre byudviklingsprojekter er nu nomineret til Byplanprisen 2023. De tre meget forskellige projekter bygger alle videre på stedernes identitet og kvaliteter. Byplanprisen uddeles på Byplanmødet torsdag den 5. oktober i Aarhus

29/03-23 - Pressemeddelelse

Byplanprisen 2023: Hvor er Danmarks bedste byudviklingsprojekt?

Hvert år samles omkring 700 arkitekter, planlæggere og lokalpolitikere og hylder årets bedste byplan. Nu starter indstillingen til den eftertragtede byplanpris. Frem til den 17. maj kan alle, både borgere og professionelle, indstille et projekt, de er inspireret af, selv har lavet – eller blot glæder sig over i hverdagen.

01/02-23 - Pressemeddelelse

Tina Saaby er ny direktør for Dansk Byplanlaboratorium

Tina Saaby er ny direktør for Dansk Byplanlaboratorium. Hun kommer fra en stilling som stadsarkitekt i Gladsaxe Kommune.

07/10-22 - Pressemeddelelse

Byplanprisen 2022 går til bydelen Nye i Aarhus

Bydelen Nye nord for Aarhus sætter nye standarder for fremtidens bæredygtige bysamfund gennem konkrete løsninger, der skaber plads til natur, fællesskab og biodiversitet. Derfor vinder Aarhus Kommune, Aarhus Vand og Tækker Group Byplanprisen 2022 for et innovativt og visionært samarbejde.

30/08-22 - Pressemeddelelse

Byplanprisen 2022: Partnerskaber og borgerinvolvering er afgørende for bæredygtig byudvikling

Der er mange veje til bæredygtig byudvikling. Det viser de tre nominerede projekter til Byplanprisen 2022. Barren er sat højt og projekterne sætter spot på nogle af tidens store dilemmaer. Byplanprisen uddeles d. 6. oktober ved Det danske Byplanmøde i Sønderborg.

01/10-21 - Pressemeddelelse

Syddjurs kommune og de lokale ildsjæle vinder Byplanprisen 2021

Syddjurs Kommune vinder Byplanprisen 2021 for udviklingsprojektet ”Ebeltoft i udvikling”. Kommunens støtte til og samarbejde med lokale ildsjæle sætter en ny standard for borgerinddragelsen.

08/09-21 - Pressemeddelelse

Syddjurs, Egedal og Vordingborg er nomineret til Byplanprisen 2021

De tre nominerede til Byplanprisen 2021 er Syddjurs, Egedal og Vordingborg. De nominerede projekter er gode bud på, hvordan planlægningen kan bidrage til at løse tidens store udfordringer. Midlerne er bl.a. stationsnær byfortætning, aktiv turismepolitik og samskabelse med aktive borgere.

25/03-21 - Pressemeddelelse

Byplanprisen 2021: Kender du en god plan ?

Kender du en god plan, der kan holde i 100 år og kan inspirere andre, der arbejder med byplanlægning og byudvikling? Så er det måske en ide med en indstilling til Byplanprisen 2021. Fristen er 17. maj.

01/10-20 - Pressemeddelelse

Faaborg-Midtfyn: Fremtidens forstad vinder Byplanprisen 2020

Faaborg-Midtfyn Kommune modtager Byplanprisen 2020 for udviklingen af Odense-forstaden Årslev. Det er byudvikling i en skala, der er en storby værdig, vurderer juryen. Men udviklingen sker altså i en by med 4000 indbyggere, hvor den tætte involvering af borgerne har været afgørende for successen.

18/09-20 - Pressemeddelelse

Byplanmødet i Sønderjylland udskydes til 2022

Arrangørerne bag Byplanmødet 2020 – Dansk Byplanlaboratorium, Aabenraa Kommune, Sønderborg Kommune og Stadt Flensburg – har i dag besluttet at udskyde årets konference til 2022. Beslutningen er truffet på baggrund af de stigende smittetal for Covid-19 og de anbefalinger, der er meldt ud fra de statslige myndigheder.

04/09-20 - Pressemeddelelse

Byplanprisen 2020: Borgerne og bylivet i centrum

De nominerede til Byplanprisen 2020 er Furesø Kommune og Bofællesskabet Mageløse, Faaborg-Midtfyn Kommune samt Køge Kommune og Køge Kyst. De nominerende er forskellige bud på god byplanlægning. Et fællestræk for de nominerede er et stærkt fokus på samarbejdet med borgerne. Byplanprisen 2020 uddeles d. 2. oktober ved Byplanmødet i Sønderjylland.

03/09-20 - Pressemeddelelse

Ny bog: Gentænk byen – forskningen deler ny viden!

Center for Strategisk Byforskning har udgivet anatologien ”Gentænk Byen”, hvor den nyeste forskning og viden om byplanlægning og strategisk byudvikling formidles. Bogen udkommer d. 3. september 2020 og indeholder 25 spændende forskningsbaserede artikler om alt fra byliv til mobilitet og klimatilpasning.

07/08-20 - Pressemeddelelse

Byudvikler: Forstå din kommune!

Nyt onlinekursus målrettet arkitekter, ejendomsudviklere og andre private aktører skal styrke kvaliteten i byudviklingen. Målet er at øge kendskabet til planlægningen og understøtte et godt samarbejde mellem private udviklere og kommuner. Kurset udbydes af Dansk Byplanlaboratorium og gennemføres som 3 * 2 timers webinar.

04/12-19 - Pressemeddelelse

Hvordan skaber vi et bæredygtigt Østjylland til gavn for hele Danmark?

Trekantområdet Danmark og Business Region Aarhus har i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus og Realdania undersøgt potentialerne for at skabe et sammenhængende og overordnet billede af, hvordan Østjylland kan møde fremtidens udfordringer.

04/10-19 - Pressemeddelelse

Byplanprisen 2019: Postnummer 9220-stolthed

Tornhøj/Kildeparken i Aalborg Øst har været eet af Nordjyllands mest udsatte boligområder. Men udviklingen er vendt med en gennemgribende omdannelse af området. Tillid og samarbejde mellem boligselskab, beboere og kommune har været helt afgørende for processen. Projektet udløser Byplanprisen 2019 til Himmerland Boligforening og Aalborg Kommune.

09/09-19 - Pressemeddelelse

Byplanprisen 2019: De bedste planer skabes i fællesskab

De nominerede til Byplanprisen 2019 er Aabenraa Kommune, Himmerland Boligselskab sammen med Aalborg Kommune og Partnerskab for Vestkystturisme, der er dannet af 11 kommuner og 3 regioner. De tre nominerede er stærke – og meget forskellige - bud på helt centrale udfordringer i dansk planlægning. Byplanprisen uddeles d. 3. oktober ved Byplanmødet i Køge.Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire