Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
03/09-20   -   Pressemeddelelse

Ny bog: Gentænk byen – forskningen deler ny viden!Center for Strategisk Byforskning har udgivet anatologien ”Gentænk Byen”, hvor den nyeste forskning og viden om byplanlægning og strategisk byudvikling formidles. Bogen udkommer d. 3. september 2020 og indeholder 25 spændende forskningsbaserede artikler om alt fra byliv til mobilitet og klimatilpasning.

Vores byer, bystruktur og forbindelsen mellem by og land er underlagt store forandringer i disse år. Urbanisering, dobbelturbanisering og affolkning af landområder er blot nogle af bevægelserne. Pendling og mobilitet er andre faktorer, der er helt afgørende for levevilkårene og for, hvordan vi kan håndtere byernes store udfordringer, bl.a. i forhold til klimaet.

Heldigvis forskes der meget i byer og byrelaterede emner i Danmark, så der er god viden om, hvad der driver udviklingen. Men der er også brug for, at skoler og uddannelsesinstitutioner har nem adgang til forskningen, bl.a. for at vække unges interesse for byplanlægning og strategisk byudvikling.

Det er noget af afsættet for bogen ”Gentænk byen”, der indeholder 25 forskningsbaserede artikler skrevet og formidlet af forskere under Center for Strategisk Byforskning. Bogen er en opfølger på bestselleren ”Den grænseløse by”, der udkom i 2013. Sekundært er målgruppen for bogen praktikere, politikere og andre, der arbejder med byer.

Artikler
Artiklerne er inddelt i fire temaer, der fokuser på henholdsvis Byen og det gode liv; Byer uden grænser; Byer i bevægelse og Byernes klimaudfordringer. Bogen udgives den 3. september 2020 og der bliver i den forbindelse afholdt to samtidige lanceringsarrangementer i henholdsvis Aarhus og København.

Bag ”Gentænk Byen”
Center for Strategisk Byforskning er et netværk og videncenter for byforskning med fokus på bæredygtighed, tværfaglighed og nyttiggørelse og formidling af forskningsresultater. Centret består af forskere fra Aalborg Universitet, Arkitektskolen Aarhus og Københavns Universitet. Dette gøres bl.a. gennem forskningsaktiviteter, konferencer og workshops med såvel forskere som praktikere, samt publikationer som ”Gentænk Byen”. Center for Strategisk Byforskning samarbejder med Dansk Byplanlaboratorium om konferencer og artikler, som formidler og debatterer centrets resultater til en bredere kreds. ”Gentænk Byen” udgives med produktionsstøtte fra Realdania.

Læs og bestil ”Gentænk Byen”
Bogen kan læses og downloades gratis og bestilles i fysisk form på www.byplanlab.dkRelevant information

Læs mere om Center for Strategisk Byforskning
www.byforskning.dk

Download og bestil ”Gentænk Byen”
https://www.byplanlab.dk/gentaenk_byen


Billeder


Pressekontakt

Michael Nørgaard
Projektleder
  40 97 44 44
Ellen Højgaard Jensen
Direktør
  33177277

Firma

Dansk Byplanlaboratorium
Rådhusstræde 6, 1. sal
1466 København K, Danmark

  +45 33 17 72 70
  +45 40 97 44 44

http://www.byplanlab.dk

Modtag nyheder fra Dansk Byplanlaboratorium på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire