Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
30/08-22   -   Pressemeddelelse

Byplanprisen 2022: Partnerskaber og borgerinvolvering er afgørende for bæredygtig byudviklingDer er mange veje til bæredygtig byudvikling. Det viser de tre nominerede projekter til Byplanprisen 2022. Barren er sat højt og projekterne sætter spot på nogle af tidens store dilemmaer. Byplanprisen uddeles d. 6. oktober ved Det danske Byplanmøde i Sønderborg.

Hvor tæt skal vi bo? Hvornår kan vi tillade os at bygge nyt, hvor der intet andet er end en bar mark? Og hvordan sikrer vi ejerskab og medbestemmelse til nye områder i byen? Det er nogle af de centrale spørgsmål som melder sig, hver gang et udviklingsprojekt sættes i gang. Og disse spørgsmål er blevet mere og mere udtalte i lyset af klimaudfordringerne og målet om en 70 procents nedsættelse af CO2 udslippet.

Partnerskabernes styrke
Årets tre nominerede byplanlægningsprojekter kommer hver især med gode svar på de store spørgsmål og viser bredden i de udfordringer mange byer står overfor. Hvad enten de skal have plads til nye borgere eller give nyt liv til et område. Desuden afspejler alle tre projekter, behovet for mange forskellige aktører i byudviklingen – fra kommuner, investorer, boligselskaber og forsyningsselskaber til fagfolk, erhvervsliv og borgere.

De tre nominerede projekter:
• Tønder kommune for Tøndermarsk Initiativet og byomdannelse i Højer
• Høje Taastrup C P/S for Høje Taastrup C
• Tækker Group i samarbejde med Aarhus Vand og Aarhus kommune for bydelen NYE

Udgangspunktet for de tre projekter, kunne næsten ikke være mere forskellige. Bydelen NYE er opstået på en barmark for at kunne opfylde kommunens behov for flere boliger, og nomineres for at være et af de mest innovative byudviklingsprojekter i Danmark og vise vejen for fremtidens bæredygtige bysamfund. Området Høje Taastrup C nomineres for at have vist vejen for, hvordan tidligere modernistiske og funktionsopdelte forstæder kan omdannes og skabe blandende boligområder og trygge og sammenhængende byrum. Endelig nomineres Tønder Kommune for at have lykkedes med at vende en negativ udvikling i bosætningen og turismen ved at se potentialerne i de stedbundne kvaliteter.

”Alle de tre nominerede projekter ligger meget stærkt i feltet, og tilsammen tegner de et godt billede af fremtidens planlægning, og de opgaver kommunerne står overfor at løfte. Ikke mindst viser de med al tydelighed værdien af stærke partnerskaber i byudviklingen,” siger Ellen Højgaard Jensen, direktør i Dansk Byplanlaboratorium.

Arkitektforeningens direktør Lars Autrup hæfter sig ved projekternes helhedsorienterede tilgang og inddragelse af naturen: ”Vi har at gøre med udviklingsprojekter, der alle sammen har fokus på helheden, og hvor både kvaliteten af det byggede miljø, byliv, natur og klimasikring spiller en afgørende rolle”.

FAKTA OM BYPLANPRISEN
Byplanprisen er indstiftet af Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening, og prisen uddeles i 2022 for 27. gang. Vinderen afsløres på årets Byplanmøde d. 6. oktober i Sønderborg. Årets 3 nominerede tegner tilsammen et billede af fremtidens planlægning.


Juryens medlemmer
Bodil Henningsen og Sune Porse Carlsen, udpeget af Akademisk Arkitektforening
Lisbet Wolters og Marie Stender, udpeget af Dansk Byplanlaboratorium
Peer Frank, udpeget af Foreningen af Byplanlæggere

Prismodtagere de sidste 3 år
- 2021: Syddjurs kommune og de mange lokale ildsjæle for Ebeltoft i Udvikling
- 2020: Faaborg-Midtfyn Kommune for fremtidens forstad i Årslev
- 2019: Aalborg Kommune og Himmerland Boligforening for Aalborg Øst


Mere om de nominerede
Tønder kommune for Tøndermarsk Initiativet og byomdannelse i Højer:
Kendte udfordringer i yderområderne
På trods af en unik beliggenhed midt i Tøndermarsken og smukke fredede og bevaringsværdige bygninger har det været svært at tiltrække investeringer og bosættere til byen. I dag har byen fået vendt den negative udvikling til en positiv historie. Der er kommet nye bosættere og erhvervsdrivende og turisterne har fået et ankerpunkt for at besøge Tøndermarksen.
Tønder kommune nomineres for ”Tøndermarsk Initiativet” og særligt den smukke og helstøbte byomdannelse i Højer, der bygger på de stedbundne potentialer. Med projektet er der skabt en solid lokal forankring og et stort ejerskab til byen.

Høje Taastrup C P/S for Høje Taastrup C
Opretning på fortidens synder
Høje Taastrup er et godt eksempel på at planlægningen aldrig bliver færdig. Området er planlagt efter et modernistisk ideal, hvor byens funktioner er adskilte og præget af store afstande. Der er derfor et stort uforløst potentiale. Bag udviklingen af bydelen Høje Taastrup C står arealudviklingsselskabet – Høje Taastrup C P/S, som ejes af Høje-Taastrup Kommune, Danske Shoppingcentre og Ejendomsselskabet ATPFA II P/S. Det har til opgave at omdanne et område på størrelse med 40 fodboldbaner – bestående af 12-sporede motorveje, parkeringspladser og jordvolde – til nye boliger og erhverv. Arealet ligger mellem Høje Taastrup Station og City 2.

Tækker Group i samarbejde med Aarhus Vand og Aarhus kommune for bydelen NYE
Naturen og vandet som driver for bæredygtige byudvikling
Aarhus vokser, og der har i mange år været pres for at bygge nye boliger. Bydelen NYE, som bliver på størrelse med Odder, er et af de mest ambitiøse og innovative byudviklingsprojekter i landet, hvor man har forholdt sig klima, biodiversitet, bæredygtighed.
NYE er blevet etableret på barmark, der som ofte rejser spørgsmål om bæredygtighed i forhold til tæthed og adgang og anlæg af hel ny infrastruktur, forsyning m.m. Det har man blandt andet forholdt sig til ved at anlægge NYE langs den nye letbane, udvikle løsninger til opsamling og genanvendelse af regnvand og ved at udstykke boligerne som sokkelgrunde med små haver og mange fællesområder.Relevant information

Læs mere om Byplanprisen og de nominerede
https://www.byplanlab.dk/node/6102

Dansk Byplanlaboratorium
www.byplanlab.dk

Arkitektforeningen
https://arkitektforeningen.dk/


Billeder


Pressekontakt

Lars Autrup
Direktør, Arkitektforeningen
  29695212

Firma

Dansk Byplanlaboratorium
Rådhusstræde 6, 1. sal
1466 København K, Danmark

  +45 33 17 72 70
  +45 40 97 44 44

http://www.byplanlab.dk

Modtag nyheder fra Dansk Byplanlaboratorium på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire