Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
30/08-23   -   Pressemeddelelse

Byliv, fællesskab og kvalitet: De nominerede til Byplanprisen 2023Et gammelt arbejderkvarter under forandring. Den smukke købstad, der vender ryggen til vandet og forstadens boligområder omkranset af grønne kiler og støjende trafikårer. Tre byudviklingsprojekter er nu nomineret til Byplanprisen 2023. De tre meget forskellige projekter bygger alle videre på stedernes identitet og kvaliteter. Byplanprisen uddeles på Byplanmødet torsdag den 5. oktober i Aarhus

Hvad skal der til for at skabe sammenhæng, fællesskab samt kvalitet og byliv i by- og boligområder? Det viser de tre nominerede projekter til årets byplanpris på eksemplarisk vis. Fælles for dem er, at lokale kræfter i høj grad er involveret og at de hver især forholder sig til udfordringer, som er genkendelige for hver deres by-typologi: Det gamle arbejderkvarter under grøn og klimasikret områdefornyelse, den smukke købstad, som har fået en ny forbindelse mellem havn og bymidte samt forstadens boligområder, som nu får mere end 26.000 nye buske og træer, som skal lukke af for støjen fra den nærtliggende motorvej.
De tre nominerede projekter er:
• Det store Sydhavnsløft, Københavns Kommune
• Hyldager Bakker, Albertslund Kommune
• Passagen mellem – by og fjord, Thisted Kommune

Demokrati og planlægning
Selvom de tre nominerede projekter står overfor vidt forskellige udfordringer og varierer i skala, er det helt centralt for deres kvalitet, at de bygger på en høj grad af involvering og samskabelse.

”Det store Sydhavsløft” nomineres for det store strategiske stræk, med alt hvad områdefornyelsen står for og en dedikeret borgerinvolvering – alt sammen med blik for fællesskabet, klimaet og den arkitektoniske kvalitet. ”Hyldager Bakker” nomineres for at skabe en sammenhængende by, hvor ønsket om at bekæmpe støj er blevet mødt med et stærkt landskabsarkitektonisk greb, en tidlig involveringsproces og en vision om, at øge livskvaliteten, biodiversiteten og klimatilpasningen. ”Passagen mellem fjor og by” nomineres for at understøtte en smuk og sammenhængende by i menneskelig skala og involvere borgerne både i planlægningen og i at drive livet videre i byen.

”Hvert af projekterne er fremragende eksempler på, hvordan politiske strategier og visioner udmønter sig i steder, som de lokale tager til sig, fordi de har været med hele vejen. Det er alle tre inspirerende og smukke bud på, hvordan man kan puste nyt liv i byen – fra forstaden til de gamle købstæder og nedslidte arbejderkvarterer i storbyerne,” udtaler Tina Saaby, direktør i Byplanlaboratoriet.

Arkitektforeningens direktør Lars Autrup supplerer:
”Årets nominerede er meget stærke som bud på vellykket byudvikling, der imødekommer så forskellige lokale udfordringer som klimaforandringer og støj. I alle tre projekter er der benyttet stærke arkitektoniske greb, der samtidig giver områderne et æstetisk løft”.
Vinderes af byplanprisen afsløres på Byplanmødet torsdag den 5. oktober om aftenen. Her stemmer deltagerne desuden om, hvilket af projekterne der skal have årets publikumspris. Byplanmødet afholdes fra den 5. – 6. oktober i DGI-huset i Aarhus.

Lidt mere om de nominerede projekter:

Det store Sydhavnsløft, Københavns Kommune
Projektet ”Det store Sydhavnsløft” er en del af Områdefornyelse Sydhavn, som samtænker udviklingen af metro-forpladser, skolegårde, boliger, bynatur m.m. herunder Karens Minde Aksen med klimasikringsstrategi og skybrudsplaner. Det omfattende projekt bygger videre på Sydhavnens stærke tradition for borgerinvolvering og den høje arkitektoniske kvalitet i de mange projekter, der knytter sig til Sydhavnen. Samtidig viser Områdefornyelsen Sydhavnen mesterligt, hvordan der kan arbejdes på tværs af fagområder.

Hyldager Bakker, Albertslund Kommune
Hyldager Bakker i Albertslund Kommune er et ambitiøst natur- og landskabsprojekt, der er en del af det større byudviklingsprojekt ”Hyldagerkvarteret”. Som en lang række andre forstadskommuner er kvarteret udfordret af støj fra motorvej og jernbaner. Det skal Hyldagerbakker, som er anlagt af lokal jord blandt andet fra Hovedstadens letbaneprojekt og beplantet med 26.500 nye buske og træer, ændre på. Området er planlagt med stier, oplevelsesrum, mindre mødesteder og understøtter samtidig biodiversiteten og integrerer klimatilpasning i landskabet.

Passagen mellem By og Fjord, Thisted Kommune
Passagen mellem By og Fjord er en ny offentlig forbindelse mellem havnen, den gamle bymidte og byens torve. Den nye forbindelse går gennem baggårde og består af Håndværkertorvet og fire mindre Byrum: haven, Smedjen, Kunstlegepladsen og baggården. Projektet er en del af en større strategiplan ”Thy på Forkant” baseret på en forundersøgelse med omfattende dialog med byens borgere, der blandt andet viste, at de unge manglede mødesteder. Forundersøgelsen skabte et stort ejerskab til projektet både under udviklingen og efter projektet står færdigt. I dag vrimler byen med liv og flere smukke byrum af høj arkitektonisk kvalitet.

Fakta om byplanprisen
Byplanprisen er indstiftet af Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening, i 2023 uddeles den for 28. gang. Vinderen afsløres på årets Byplanmøde d. 5. oktober i Aarhus. Årets tre nominerede tegner tilsammen et billede af fremtidens demokratiske planlægning i samskabelse med byens borgere og aktører.

Juryens medlemmer
Bodil Henningsen og Sune Porse Carlsen, udpeget af Akademisk Arkitektforening
Lisbet Wolters og Marie Stender, udpeget af Dansk Byplanlaboratorium
Peer Frank, udpeget af Foreningen af Byplanlæggere

Prismodtagere de sidste tre år:
2022: Tækker Group i samarbejde med Aarhus Vand og Aarhus Kommune for bydelen NYE
2021: Syddjurs Kommune og de mange lokale ildsjæle for Ebeltoft i Udvikling
2020: Faaborg-Midtfyn Kommune for fremtidens forstad i ÅrslevRelevant information

Læs mere om Byplanprisen
https://www.byplanlab.dk/byplanprisen


Billeder


Pressekontakt

Lars Autrup
Direktør, Arkitektforeningen
  29695212
Tina Saaby
  30241393

Firma

Dansk Byplanlaboratorium
Rådhusstræde 6, 1. sal
1466 København K, Danmark

  +45 33 17 72 70
  +45 40 97 44 44

http://www.byplanlab.dk

Modtag nyheder fra Dansk Byplanlaboratorium på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire