Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
08/10-10   -   Pressemeddelelse

Dragør Kommune får Byplanprisen 2010

Den 7. oktober fik Borgmester Allan Holst fra Dragør Kommune overrakt Byplanprisen 2010 for "Grøn/blå" klima- og planstrategi, der med grønne og blå rekreative områder og diger i forskellige niveauer udnytter regnvand og midlertidige oversvømmelser i naturen som positiv ressource.
Hovedgrebet i Dragør Kommunes Grøn/blå plan er at sammenbinde kommunens attraktive landskaber i et net af rekreative og økologiske grønne og blå kiler.

De midlertidige oversvømmelser i kystlandskabet ved Dragør ses med Grøn/blå plan som en attraktion og en ressource. I stedet for at bygge diger alle vegne arbejdes der med et digekoncept, som mange steder giver plads til et kystforland med øget biodiversitet.

Forhøjning af de eksisterende diger og placering af nye diger vil i fremtiden skabe en inddeling af kommunen i områder med 3 forskellige beskyttelsesniveauer. Høj beskyttelse, hvor vandet holdes ude - de bynære landskaber, middel beskyttelse, hvor oversvømmelser oftere vil forekomme - skov og åbent land og endelig det havpåvirkede dynamiske kystlandskab.

En anden hovedtanke i Grøn/blå plan er at udnytte regnvandet som en positiv ressource, der tilfører landskabet kvalitet. Her arbejdes der med de grøfter, som hollænderne anlagde, da de i sin tid opdyrkede Amager.

Dragør kommune var hurtigt ude efter kommunalreformen og valgte at samtænke det åbne land og klimatilpasning allerede i planstrategi 2007. Den blev i 2008 fulgt op af et temahæfte kaldet "Grøn/blå plan". I 2009 kom klimastrategien og i maj 2010 blev kommuneplanen vedtaget med den Grøn/blå plan indarbejdet.

Pionerarbejde
Dragør en både en lille og lavtliggende kommune. Derfor er det på en gang meget imponerende og meget indlysende, at netop Dragør har taget udfordringerne omkring det åbne land og klimaet på sig. Der er mange kommuner, der skal tage hul på det arbejde i år. Derfor er det værd at se på Dragør kommunes planer og metoder.

Tre nominerede
Der var tre nominerede til Byplanprisen 2010: Vejle kommune for arkitekturpolitik i praksis, København og Frederiksberg kommuner for "Nørrebroruten" og endelig Dragør kommune for en grøn-blå plan og klimatilpasning i kommuneplanen.

Byplanprisen er indstiftet af Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening.
Prisen bliver hvert år overrakt på Det Danske Byplanmøde og uddeles hvert år til en kommune, en region eller en organisation, som har gjort en særlig indsats for at fremme gode og smukke bymiljøer og landskaber.

Relevant information

http://www.byplanlab.dk


Pressekontakt


Firma

Dansk Byplanlaboratorium
Rådhusstræde 6, 1. sal
1466 København K, Danmark

  +45 33 17 72 70
  +45 40 97 44 44

http://www.byplanlab.dk

Modtag nyheder fra Dansk Byplanlaboratorium på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire