Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
16/11-17   -   Pressemeddelelse

Når affald både er godt for miljøet, økonomien og beskæftigelsen

Hos Dansk Miljøforbedring A/S i Roskilde tager man genbrug seriøst. Ikke mindst det økonomiske aspekt i genanvendelse af byggeaffald, som flere virksomheder har fået øjnene op for. Også virksomhedens engagement i integration af flygtninge har skabt opmærksomhed på Christiansborg og hos lokale politikere.

Alt kan genbruges. I hvert fald når man spørger hos virksomheden Dansk Miljøforbedring A/S, der ligger tæt på andre genbrugsvirksomheder i et af Roskildes industrikvarterer.

Dansk Miljøforbedring A/S har domicil på Søndre Mellemvej i Roskilde og tager imod affald fra primært bygge- og anlægssektoren, hvor de og bearbejder affald fra store og små byggerier til videre udnyttelse. Det gælder blandt andet gips og isolering, der normalt ville ende på en af landets lossepladser, men som Dansk Miljøforbedring omdanner til materialer, der kan genanvendes. Det samme gælder traditionelle produkter som træ, der kan omdannes til flis, som eksempelvis kan anvendes i varmeforsyningen - eller gummi, plast og jern, der kommer videre til andre specialiserede virksomheder inden for genbrugssektoren.

Altså et godt eksempel på det fremadstormende begreb ”cirkulær økonomi”, hvor det, der er affald i én virksomhed eller branche kan blive til råstoffer i en anden.

Alternativ til lossepladsen
Dansk Miljøforbedring A/S blev startet i 2014 og har i de forløbne tre år oplevet en markant vækst. Omsætningen nærmer sig 30 millioner kroner, så der har tydeligvis været et hul i markedet, som virksomheden fylder ud.

Damifo, som Dansk Miljøforbedring kaldes i daglig tale, er ikke en genbrugsstation i gængs forstand. Den er derimod et miljøvenligt alternativ til lossepladserne.
- Mængden af affald fra industrien vokser betydeligt, og samtidig er der et stort eksternt pres fra blandt andet politikere og forbrugere omkring det miljømæssige aspekt i håndteringen af det affald, som genbrugspladserne ikke vil modtage. Affald, der normalt ville skulle deponeres i jorden og dermed udgøre en potentiel miljømæssig belastning, siger Dansk Miljøforbedrings adm. direktør John Kaldahl.

Politisk begejstring over den grønne omstilling
Byrådet i Roskilde Kommune har i mange år arbejdet på at tiltrække miljø- og energivenlige virksomheder, der tager aktivt samfundsansvar. Blandt de lokale politikere, der har været på besøg for at se nærmere på Dansk Miljøforbedrings faciliteter er den socialdemokratiske formand for Plan- og Teknikudvalget. Torben Jørgensen.
- Jeg er meget glad for det, jeg har set og hørt under besøget her i dag. De mange byggeaktiviteter i samfundet skaber stadig mere affald, og her har vi en lokal virksomhed, der kommer med en række løsninger på de udfordringer, vi ellers står over for med håndteringen af affaldet, siger Torben Jørgensen og fortsætter:
- Den grønne omstilling er i fuld gang og den måde, Dansk Miljøforbedring griber det an på viser, at nytænkning inden for affaldssortering både kan være til gavn for miljøet og for virksomhedernes økonomi, siger Torben Jørgensen, der selv har en fortid som tømrer og mangeårig lokalformand for LO.

Godt for integrationen
Hos den faste medarbejderstab bliver der ind i mellem suppleret med fagter og andet kropssprog, når ting skal forklares. Dansk Miljøforbedring har nemlig løbende ansættelser af flygtninge i praktikophold. Nogle af dem resulterer senere i løntilskudsstillinger eller i regulære fastansættelser. Lige nu er der tre flygtninge ansat, hvoraf én for nyligt er blevet ansat i en fast stilling som maskinfører.

Ligesom den innovative tilgang til de tekniske og miljømæssige udfordringer, så er Damifos fokus på integration af de flygtninge, som kommunen er forpligtet til at tage imod, noget, der falder i god jord hos de lokale politikere.
- Jeg er rigtig glad for, at Dansk Miljøforbedring engagerer sig i integrationen af de lokale flygtninge. Vi ved, at beskæftigelse er rigtig godt for integrationen af de nye borgere, og derfor er det godt, at en lokal virksomhed viser ansvar på denne måde, siger Peter Madsen, der er byrådsmedlem for Venstre og både medlem af Klima- og Miljøudvalget samt Plan- og Teknikudvalget.

Hvis det står til administrerende direktør John Kaldahl, er de tre flygtninge ikke de sidste, der kommer til at have deres gang hos Dansk Miljøforbedring.
- Så længe vi har behov for arbejdskraft, vil vi gøre brug af muligheden for at beskæftige flygtninge. Vi har et godt samarbejde med Roskilde Kommune, og det er for os alle en win-win situation, hvor vi får dygtige medarbejdere, samtidig med at vi udviser social ansvarlighed og er med til at fremme integrationen, lyder det fra John Kaldahl.

Erhvervsministeren på besøg
Dansk Miljøforbedrings indsatser og resultater har givet genlyd helt til Christiansborg. Ligesom flere lokale byrådsmedlemmer har været nysgerrige på, hvad der på få år er skabt i et af Roskildes industrikvarterer, så har erhvervsminister Brian Mikkelsen også været på besøg for at høre om konkrete eksempler på den grønne omstilling, som man også fra nationale og internationalt politisk perspektiv ønsker at fremme.
- I dag er det teknisk muligt at nedbryde eller sortere stort set hvilket produkt og derved muliggøre genbrug af næsten alle materialer. Med de metoder og løsninger, som jeg nu selv har oplevet, at en virksomhed som Dansk Miljøforbedring bringer til markedet, er der næsten ikke nogen grænser for den cirkulære økonomis potentiale, sagde Brian Mikkelsen under besøget i Roskilde.

Fakta om Dansk Miljøforbedring A/S
• Dansk Miljøforbedring A/S (DAMIFO) tilbyder effektive og innovative løsninger til bygge-, anlægs- og genbrugsbranchen. Ejerkredsen omfatter nogle af Danmarks største virksomheder inden for entreprenørkørsel, nedrivning og betonproduktion. Virksomheden har solid erfaring med professionel genindvinding samt anvendelse af genbrugte materialer til nye løsninger.
• DAMIFO er siden etableringen i Roskilde i 2014 kommet godt fra start med en fordobling af omsætningen fra 2014/2015 til 2015/2016 – og væksten er fortsat ind i 2017. Virksomheden er velkonsolideret med en egenkapital på 4,5 mio. og en soliditetsgrad på 34% jfr. senest offentliggjorte regnskab.
• I dag er det teknisk muligt at nedbryde eller sortere stort set hvilket som helst produkt og derved muliggøre genbrug. DAMIFO arbejder med genbrug af alle tænkelige byggematerialer: Asfalt, Blandet affald, Beton, Beton med PCB, Bioaske/forbrændingsslagge, Eternitplader/fiberbeton, Farligt affald, Gasbeton (Letbeton/Porebeton), Gips, Have- og parkaffald, træstød, og rødder, Karteringsjord, Tegl, Rent træ (A1), Malet træ (A2), Trykimprægneret (Kreosot-behandlet) træ (A4) og PCB.
• DAMIFO arbejder på at udnytte tilgængelige ressourcer på en mere intelligent og bæredygtig måde. Virksomheden bestræber sig til enhver tid på at genbruge alt til noget nyttigt – intet skal deponeres unødigt på en losseplads. Virksomheden fungerer samtidig som sparringpartner indenfor udvikling af nye affaldsløsninger eller ved udviklingen af nye metoder.

Billeder


Pressekontakt


Firma

DAMIFO A/S
Beredskabsvej 19
2640 Hedehusene, Danmark

  +45 7070 2480

https://damifo.dk/

Modtag nyheder fra DAMIFO A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire