Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
08/01-20   -   Pressemeddelelse

En dag i udsatte børns virkelighedMed en faglig baggrund som socialrådgiver er børneområdet en hjertesag for folketingsmedlem Brigitte Klintskov Jerkel (C). Under et nytårsbesøg på det private behandlings- og undervisningstilbud Søbæk var socialordføreren derfor særligt interesseret i at høre om, hvordan Christiansborg-politikerne bedre kan støtte op om det pædagogiske og sociale arbejde på de specialiserede tilbud

Brigitte Klintskov Jerkel har siddet i Folketinget siden 2016. I dag er hun socialordfører for Konservative i Folketinget, men har derudover lang erfaring fra det sociale område. Både fra mange år som kommunal¬politiker, hvor hun blandt andet har været formand for Greve Kommunes børne- og ungeudvalg, og fordi hun selv er uddannet som socialrådgiver og har arbejdet i flere kommuner med tvangsfjernelser og anbringelser.

Børn og unges trivsel er en hjertesag for Brigitte Klintskov Jerkel. Derfor ønsker hun at følge med i, hvad der foregår på området, og vil gerne ud og se kvaliteten i de tilbud, der skal støtte op om de udsatte børn og unge, der ikke kan bo i eget hjem og følge en normal skoledag.
- Det er vigtigt at kommunerne kan vælge mellem forskellige tilbud af god kvalitet. Børn og unge er ikke ens, og derfor kan de ikke nøjes med et standardiseret tilbud. Der skal være forskellige muligheder som er målrettet de udfordringer den enkelte har, siger Brigitte Klintskov Jerkel.

På behandlingsstederne Søbæk i Jyderup har de mange års erfaring i at hjælpe børn og unge med adfærds- og trivselsproblemer, autisme eller andre udviklingsforstyrrelser - og med forskellige psykiske lidelser lige fra ondt i livet til borderline og personligheds- og identititetsforstyrrelser.

Målrettede tilbud til den enkelte elev
Den konservative socialordfører blev blandt andet præsenteret for Søbæks STU – Erhvervsskole, hvor de unge kan komme i jobafklaring og få tilrettelagt et uddannelses- og praktikforløb. På den måde skal de unge ikke ind i Jobcentrets ofte mere træge tilgang til tingene, men kan jobafklares på skolen.
- Det er jo sådan noget, jeg ser som en klar fordel for alle parter. Både for samfundet og for de unge selv er det vigtigt, at vi så tidligt som muligt kan få de unge ind på den rette vej. Det er ikke alle der kan det samme, men det er vigtigt at alle føler, at de er en del af samfundet og bidrager til samfundet. siger Brigitte Klintskov Jerkel.

Og det er præcis det man arbejder med på et sted som Søbæk. Et målrettet tilbud baseret på de unges behov. Derfor har man også behov for at samarbejdet med de offentlige myndigheder fungerer effektivt. Så der var et par forbedringsforslag som Brigitte Klintskov Jerkel fik med tilbage til arbejdet på Christiansborg:

Kunsten at finde det rigtige tilbud
Både de regionale og private institutioner har oplevet tekniske udfordringer med den offentlige tilbudsportal for sociale tilbud. Derfor bruger flere kommunale socialrådgivere i stedet det private alternativ ”findenplads.dk”, hvor man kan søge efter et tilbud, der matcher behovet på det barn eller den unge, som kommunen skal finde den rigtige støtte til.
- Det er ekstremt vigtigt, at en socialrådgiver i en kommune hurtigt og effektivt kan finde dét vedkommende leder efter, så der kan indledes dialog og lægges en plan for indsats med den rigtige samarbejdspartner. Det kender jeg selv til fra mit mangeårige arbejde som socialrådgiver, så jeg forstår godt, hvis både socialrådgiverne og opholdstilbuddene oplever frustrationer, hvis dét IT-værktøj, som det offentlige stiller til rådighed, ikke virker, siger Brigitte Klintskov Jerkel, som vil undersøge nærmere, hvordan det vigtige IT-værktøj kan bringes til et niveau, hvor det tjener sit formål.

Styrkelse af Socialtilsynet
Under besøget på Søbæk fik folketingsmedlemmet mulighed for at se faciliteterne og spørge ind til, hvordan politikerne kan medvirke til at øge kvaliteten i tilbuddene.
- I dag oplever vi og mange af vores kolleger, at Socialtilsynene vurderer tilbuddene meget forskellig alt efter hvilken enhed, der har tilsynet. Det er uhensigtsmæssigt, når kommuner og borgere skal vurdere et sted, at der ikke er en ensartet bedømmelse. Som professionel aktør har vi kun interesse i, at kvaliteten er så høj som mulig, at der er orden i det pædagogiske og faglige fundament samt at Socialtilsynet har tilstrækkelig med ressourcer til at udøve en god kontrol over for både offentlige og private tilbud. Det er jo børnenes og familiernes liv og trivsel, vi taler om, siger Søbæks bestyrelsesformand Jan Wilken, som til daglig er landechef for Team Olivias aktiviteter i Danmark, der blandt andet omfatter Søbæk.

Glad for politikerbesøg
Jan Wilken er meget glad for politikernes interesse for det anerkendte behandlingstilbud, der blev etableret af Erik Filhuth i 1985 og som for to år siden blev overtaget af Team Olivia i forbindelse med et generationsskifte.
- Vi er altid glade for at politikere kommer ud og besøger os. De indsatser og resultater, som vores dygtige medarbejdere præsterer, vil vi jo gerne vise frem, for vi er faktisk lidt stolte af dem. Eleverne er jo sårbare mennesker, som vi kan se, at vi får hjulpet videre i deres liv. Ofte er det unge, som er i fare for at ryge igennem systemet, som vi via en målrettet indsats kan få ind på et spor, hvor de får uddannelse og kommer i arbejde og får sig et godt liv, lyder det fra Jan Wilken.

Vigtigt med valgmuligheder
Også Brigitte Klintskov Jerkel var tilfreds med besøget, hvor hun oplevede nogle af de muligheder og udfordringer, som de private opholdssteder oplever i hverdagen.
- Som politikere er det vores opgave at sørge for, at rammerne fungerer. Og så er det op til aktørerne at levere den bedst mulige service og den højest mulige kvalitet til det enkelte barn. De indtryk, jeg har fået med mig i dag, bestyrker mig blot i min grundholdning om, at der både skal være offentlige og private tilbud til familierne i Danmark, for de supplerer hinanden godt og kan noget forskelligt. Det er vigtigt at kunne vælge det rigtige, når man som socialrådgiver skal finde den rigtige løsning til et barn med udfordringer, fastslår folketingsmedlem Brigitte Klintskov Jerkel.

Relevant information

Behandlingsstederne Søbæk
https://www.soebaek.dk/da


Billeder


Pressekontakt

Jan Wilken
Bestyrelsesformand
  81615959
Brigitte Klintskov Jerkel
Folketingsmedlem
  51 72 60 25
Lindskov Communication
  70261979

Firma

Behandlingsstedet Søbæk
Søbæksparken 10
4450 Jyderup, Danmark

  59248300

www.soebaek.dk

Modtag nyheder fra Søbæk på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire